กรอกข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผิด ทำอย่างไร

เริ่มเปิดการลงทะเบียนกันไปแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “บัตรคนจน” ซึ่งดำเนินการกำหนดให้พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยทุกท่านลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมีคนไม่จนจำนวนมากได้รับสิทธิ โดยส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากจริง ๆ นั้น ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งการนี้หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันไปแล้วทั้งช่องทางปกติที่หน่วยงานรับลงทะเบียนและช่องทางออนไลน์ ผลปรากฎว่ามีหลายท่านที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือระบบมีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูก จนไม่สามารถดำเนินการต่อได้ วันนี้เพื่อเป็นการคลายข้อสงสัยและความกังวลของทุกท่าน เราจึงมาพร้อมกับแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวกับ “กรอกข้อมูลผิด ทำยังไง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เราไปดูกันเลย

บัตรคนจนรอบใหม่

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งได้เริ่มต้นเปิดการให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนจะไปสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นั้น พบว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่กำลังประสบปัญหาลงทะเบียนแล้วกรอกข้อมูลผิด ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการดำเนินการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้มากกว่าการเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งในส่วนนี้เราได้รับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะปรับแก้ ปรับข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อจะได้รับการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป โดยทุกท่านนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที ดังขั้นตอนต่อไปนี้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วกรอกข้อมูลผิด

สำหรับท่านที่ทราบแล้วว่าข้อมูล ซึ่งท่านได้ดำเนินการกรอกไว้นั้นไม่ถูกต้อง ในส่วนนี้ทุกท่านจะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ โดยสิ่งที่ท่านสามารถทำได้มีเพียงรอการประกาศผลการรตรวจสอบสถานะ ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบในทุก ๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากที่ท่านได้ดำเนินการลงทะเบียน และหลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเข้าดำเนินการปรับแก้ข้อมูลได้ ดังนี้

 • รอประกาศผลการตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะประกาศในทุกวันศุกร์ สัปดาห์ถัดไป
 • หากข้อมูลของท่านและข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะแจ้งว่า “ผลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง”
 • ท่านสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ โดยจะต้องเดินทางไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนแห่งใดก็ได้ เพื่อแจ้งรายละเอียดและข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

ลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนแล้วกรอกข้อมูลผิด

ในส่วนนี้ก็จะเป็นการดำเนินการกรอกข้อมูลที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้เช่นกัน ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดนั้น ทุกท่านจะต้องทำตามขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับกรณีกรอกข้อมูลผิดจากการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งทุกท่านจะต้องเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล ณ จุดรับลงทะเบียนนั่นเอง ซึ่ง เหตุนี้จะเป็นการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดอีก เนื่องจาก หากท่านกรอกข้อมูลผิดหลาย ๆ ครั้ง โอกาสที่ท่านจะพลาดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสูง เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลนั้นอาจจะนาน และเกินระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน ดังนั้น แก้ครั้งเดียวให้เรียบร้อยจะดีที่สุด ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลสำหรับท่านที่ลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน

 • รอประกาศผลการตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะประกาศในทุกวันศุกร์ สัปดาห์ถัดไป
 • หากข้อมูลของท่านและข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะแจ้งว่า “ผลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง”
 • ท่านสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ โดยจะต้องเดินทางไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนแห่งใดก็ได้ เพื่อแจ้งรายละเอียดและข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ตารางการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือนกันยายน 2565

 • ดำเนินการประกาศผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในครอบครัวผ่านเว็บไซต์
  • หากข้อมูลถูกต้อง – รอการตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ
  • หากข้อมูลไม่ถูกต้อง – ท่านสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ทันที ที่หน่วยรับลงทะเบียนใกล้บ้านท่าน

เดือนมกราคม 2566

 • ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์
  • ผ่าน – รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่ผ่าน – ทุกท่านสามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์ได้
 • ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ณ ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/ ธนาคารออมสิน
 • กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไปว่าท่านจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เมื่อใด

อ้างอิง 1