กู้เงินออมสิน 2564 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 2021

ธนาคารออมสินเป็นอีกสถาบันการเงินที่พร้อมเคียงข้างคนไทยทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเริ่มสร้างธุรกิจหรือยามยากลำบาก และด้วยประสบการณ์และความใส่ใจ ซึ่งคอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ธนาคารออมสินจึงยังคงสามารถเป็นหนึ่งในดวงใจของประชาชนได้เสมอ ไม่ว่ายามใด ด้วยการให้บริการกู้เงินออมสิน 2564 สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะหรือสินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารออมสินก็พร้อมที่จะนำเสนอสินเชื่อออมสิน 2564 ทั้งใหม่และเก่าอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ ธนาคารยังมีระบบ mymo สินเชื่อออมสิน ผ่านแอปที่เน้นความสะดวกสบายและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกระดับ

ดังนั้นในวันนี้ เราจึงขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินออมสิน 2564 ที่พร้อมช่วยเหลือคุณ ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั้งปลดหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสินก็พร้อมช่วยเหลือคุณทันที

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

มาตรการสินเชื่อออมสิน 2564 เสริมพลังฐานราก

กู้เงินออมสิน 2564 พลังฐานรากออมสินเป็นสินเชื่อที่ให้บริการสินเชื่อออมสิน 2564 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันเงินกู้ และยิ่งไปกว่านั้นยัง ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกเพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน หรือใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยให้สินเชื่อออมสิน 2564สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนไม่เกิน 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน โดยผู้ที่สามารถดำเนินการขอกู้เงินออมสิน 2564 ได้ คือ กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่มีรายได้ประจำ

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสิน 2564

หลังจากการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากในรอบแรกนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ที่ต้องการขอกู้เงินออมสิน 2564 ในโครงการเสริมพลังฐานรากเต็มจำนวน และได้รับผลตอบรับที่ดี ดังนั้นสำหรับการแพร่กระจายและการระบาดของเชื้อไวรัสระลอกที่ 2 นี้ส่งผลให้ธนาคารออมสินพร้อมที่จะนำมาตรการการช่วยเหลือนี้กลับมาให้บริการอีก เพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความต้องการกู้เงินออมสิน 2564 โดยธนาคารได้ดำเนินการพัฒนาระบบการลงทะเบียนที่แอป mymo สินเชื่อออมสินและเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ที่นี่

*ปัจจุบันโควต้าผู้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสินเต็มแล้วนะครับ

 

กู้เงินออมสิน 2564 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 2021

ยื่นกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน mymo สินเชื่อออมสิน ได้แล้ววันนี้

สินเชื่อผ่านแอป mymo สินเชื่อออมสิน เสริมพลังฐานราก เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยา ที่ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 รอบ 2 โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอกู้ ดังนี้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้า พ่อค้าตลาดนัด ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุของผู้กู้สินเชื่อออมสิน 2564 ระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสิน ดังนั้นโครงการเงินด่วนผ่านแอป mymo สินเชื่อออมสินนี้จึงเป็นโครงการที่พร้อมนำเสนอสินเชื่อออมสิน 2564 ให้แก่ผู้ค้าของธนาคารและลูกค้าเก่าของธนาคาร

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสิน 2564 เสริมพลังฐานรากไปแล้ว สามารถเข้าตรวจสอบสถานะได้ ที่นี่

 

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สินเชื่อออมสิน 2564

เพิ่มสีสีนง่าย ๆ ให้ชีวิตของคุณ พร้อมทั้งครอบคลุมค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  สินเชื่อออมสิน 2564 ชีวิตสุขสันต์ก็พร้อมนำเสนอสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับคุณที่สุด โดยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์นี้ เป็นการให้บริการสินเชื่อระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามแต่ความต้องการของผู้กู้ โดยสามารถอนุมัติวงเงินการกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท และเบิกเกินบัญชีได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันการกู้ คือ

 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่า

สามารถอนุมัติการกู้ได้ง่าย ๆ โดยมีการกำหนอัตราดอกเบี้ยไว้ที่โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
 • ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปีโดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อออมสิน 2564 ชีวิตสุขสันต์

กู้เงินออมสิน 2564 สินเชื่อชีวิตสุขสันต์นี้ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกันการกู้สินเชื่อออมสิน 2564 ชีวิตสุขสันต์

สำหรับผู้กู้ที่มีความสนใจยื่นขอสินเชื่อ ออมสินชีวิตสุขสันต์ โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็น สลากออมสินพิเศษ ต้องศึกษารายละเอียด ซึ่งมีดังนี้

 • สลากออมสินพิเศษต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
 • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
 • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสินยกเว้น สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สำหรับผู้กู้ที่ต้องการใช้ สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดเงินฝากออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดเงินฝากออมสินประเภทเผื่อเรียก มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • บัญชีที่จะใช้ต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอนให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการกู้หรือขอสินเชื่อออมสิน 2564 ชีวิตสุขสันต์ได้ทันที ง่าย ๆ หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา หรือ ที่เว็บไซต์ ที่นี่

 

สินเชื่อออมสิน 2564 สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อออมสิน 2564 ไทรทองอเนกประสงค์ มีจุดเด่นที่สามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น โดยรองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นการกู้เงินออมสิน 2564 เพื่อรักษาพยาบาล ปลดหนี้ หรือ อื่น ๆ ได้อย่างไร้กังวล โดยสินเชื่อออมสิน 2564 ไทรทองอเนกปะสงค์นี้ สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 300,000 บาทสำหรับการกู้สินเชื่อเงินสด โดยมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงถึง 10 ล้านบาท ตามราคาประเมินของหลักทรัพยนั้น เช่น ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน เป็นต้น

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เป็นสินเชื่อเงินสด ออมสินที่คุณสามารถดำเนินการผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 25 ปี สำหรับกรณีที่ขอสินเชื่อออมสิน 2564 ไม่เกิน 3 แสนบาท และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปีสำหรับการขอสินเชื่อเงินสด ออมสินไม่เกิน 3 แสนบาท

สนใจสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อออมสิน 2564 ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2