ขอลดดอกเบี้ยบ้าน SCB ออนไลน์ 2022

หนึ่งในเทคนิคผ่อนบ้านให้หมดเร็ว หมดไวอย่างการขอเจรจาลดดอกเบี้ยบ้านนั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่หลาย ๆ ท่านเลือกใช้ และหากท่านเป็นลูกค้าชั้นหนึ่ง ที่มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่เคยขาดส่งเลย การเข้าเจรจาเพื่อขอรับเงื่อนไขพิเศษสำหรับการขอลดดอกเบี้ยบ้านจากทางธนาคารก็จะสามารถเป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่ด้วยการติดต่อเข้าเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน ต้องออกจากบ้านหรือต้องดำเนินการนัดก่อนล่วงหน้ากันเป็นวัน ๆ ส่งผลให้หลาย ๆ ท่านไม่สามารถดำเนินการเพื่อจัดการขอลดดอกเบี้ยบ้านได้อย่างทันกาล ดังนั้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการเอาใจทุกท่านที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านของ SCB เราจึงมาพร้อมกับบทความให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับการขอลดดอกเบี้ยบ้าน SCB ออนไลน์ 2022 เราไปดูเลยว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

 

ขอลดดอกเบี้ยบ้าน SCB ออนไลน์

การขอลดดอกเบี้ยบ้าน

การดำเนินการขอลดดอกเบี้ยบ้านหรือ (Retention) นั้น เป็นอีกวิธีซึ่งจะสามารถช่วยให้ทุกท่านดำเนินการผ่อนชำระหนี้บ้านหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้หมดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอลดดอกเบี้ยบ้านนั้น ก่อนที่ทุกท่านจะตอบตกลง เซ็นชื่อในสัญญาฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นการขอลดดอกเบี้ยบ้านนั้น ทุกทานต้องอ่านและศึกษารายละเอียดของสัญญา เงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งจะรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ย 3 ปี แรก / ระยะเวลาในการผ่อนชำระและประเด็นอื่น ๆ ให้ครบถ้วน เพราะบางครั้งการดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอลดดอกเบี้ยบ้านนั้น จะเป็นการขอลดดอกเบี้ยในระยะเวลา 3 ปีแรกจริง แต่ไม่ลดระยะเวลาในการผ่อนชำระทั้งหมด ซึ่งท่านจะได้รับประโยชน์เพียงการผ่อนชำระรายเดือนที่ลดลงเท่านั้น แต่ประเด็นด้านระยะเวลา เงินต้นและอื่น ๆ ยังคงเดิม ดังนั้นก่อนที่ทุกท่านจะดำเนินการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับสินเชื่อ ดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสินเชื่อบ้าน ทุกท่านต้องอ่านและศึกษาให้แน่ใจเสียก่อน

 

เปรียบเทียบการรีไฟแนนซ์ กับ ขอปรับอัตราดอกเบี้ยบ้าน

ในการเข้าติดต่อและเจรจากับธนาคารเกี่ยวกับการขอรีไฟแนนซ์และการขอปรับดอกเบี้ยนั้น ณ เวลานี้มีรายละเอียด ความแตกต่าง ข้อดีข้อเสียที่ทุกท่านต้องพิจารณาพอสมควร โดยสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านต้องตัดสินใจให้เรียบร้อยก่อนการเข้าเจรจาคือ ท่านต้องการเจรจาด้วยเหตุผลใด เพราะหากท่านต้องการเงินก้อนมาใช้จ่าย โดยที่ไม่เดือดร้อนเรื่องระยะเวลาในการผ่อนชำระ การเข้าเจรจากับธนาคารเพื่อขอรีไฟแนนซ์ก็จะเป็นวิธีการที่น่าสนใจ และในทางกลับกันหากท่านต้องการผ่อนบ้านให้หมดไว ๆ การถมเงินก้อน หรือการจ่ายเงินต้นเพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ท่านสามารถปลดภาระหนี้บ้านได้เร็วขึ้น ซึ่งจะแตกต่างจากการขอปรับลดดอกเบี้ยซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่ค่อยยินยอม ซึ่งหากธนาคารดำเนินการให้ก็จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรก ซึ่งระยะเวลาในการผ่อนชำระก็ยังคงยาวเท่าระยะเวลาเดิมนั่นเอง ดังนั้นก่อนเซ็นต้องคิดให้ดีก่อน

 

ขอลดดอกเบี้ยบ้าน SCB ออนไลน์ 2022

สำหรับประเด็นคำถามที่เป็นข้อสงสัยสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน SCB ทุกท่าน ณ เวลานี้ทางธนาคารยังไม่มีการให้บริการขอลดดอกเบี้ยบ้าน SCB ออนไลน์ โดยหากท่านติดสินใจแล้วว่าจะดำเนินการขอลดดอกเบี้ยบ้าน SCB ทางธนาคารให้ข้อมูลและรายละเอียดไว้ดังนี้

สำหรับการดำเนินการขอลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน SCB นั้น ทุกท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Call Center ของธนาคารเพื่อให้ข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับ ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่สัญญา พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลาที่ท่านสะดวก โดยทางธนาคารจะดำเนินการติดต่อนัดหมายให้ทานเข้ามาดำเนินการเรื่องอีกครั้งที่ธนาคารสาขาที่ท่านได้ขอสินเชื่อไป โดยสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการออนไลน์ของธนาคาร SCB ที่ทุกท่านสามารถดำเนินการได้นั้น ณ เวลานี้จะมีเพียงการแจ้งความยิมยอมในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งท่านเป็นลูกค้าอยู่กับธนาคารเพื่อแจ้งไปยัง กรมสรรพากร ในประเด็นเกี่ยวกับการขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล ซึ่งทุกท่านจะต้องดำเนินการแสดงยื่นแบบภาษีในแต่ละปี โดยทางธนาคาร SCB ได้เพิ่มช่องทางและพร้อมอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านแล้ว เพียงแจ้งความจำนงผ่านเว็บไซต์ ที่นี่

อ้างอิง 1 2

 

Tags
ขอลดดอกเบี้ยบ้าน scb 2565
ขอลดดอกเบี้ยบ้าน scb ออนไลน์
ขอลดดอกเบี้ยบ้าน scb pantip
ยื่น ขอ ลดดอกเบี้ยบ้าน SCB
ขอลดดอกเบี้ยบ้าน scb 2565 pantip
แบบฟอร์มขอลดดอกเบี้ยบ้าน scb
ขอดอกเบี้ยบ้าน scb 2565
ขอลดดอกเบี้ยบ้าน ไทยพาณิชย์ 2565