ขอเงินคืน Play Store กี่วันได้ ขอเงิน Refund Play Store 2022

เราเชื่อว่าทุกท่านคงเคยผ่านประสบการณ์การซื้อสินค้าและบริการแล้ว เกิดไม่พอใจในการใช้งาน คุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามความต้อง หรือแม้กระทั่งการซื้อผิด และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาจนเกิด Google Play Store ซึ่งเป็นเหมือนตลาดกลางสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ ที่สามารถซื้อ เพลง แอปพลิเคชั่น หนังสือ เกมส์และอื่น ๆ ซึ่งทำให้หลาย ๆ ท่านเกิดความไม่แน่ใจ ว่าถ้าคุณต้องการขอเงินคืน Play Store จะได้หรือไม่ หรือขอคืนเงิน Play Store กี่วันจะได้เงินคืน

ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงขอนำเสนอข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่สามารถช่วยให้คุณดำเนินการ Refund Google Play ได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง เพราะไม่ว่าจะเป็นยุคไหน เมื่อลูกค้าไม่พอใจในสินค้าหรือบริการ การขอคืนสินค้าและการขอเงินคืน Play Store ก็ต้องเป็นสิ่งที่ลุกค้าทุกท่านควรทราบ และศึกษาไว้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

เราเชื่อว่าทุกท่านคงเคยผ่านประสบการณ์การซื้อสินค้าและบริการแล้ว เกิดไม่พอใจในการใช้งาน คุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามความต้อง หรือแม้กระทั่งการซื้อผิด และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาจนเกิด Google Play Store ซึ่งเป็นเหมือนตลาดกลางสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ ที่สามารถซื้อ เพลง แอปพลิเคชั่น หนังสือ เกมส์และอื่น ๆ ซึ่งทำให้หลาย ๆ ท่านเกิดความไม่แน่ใจ ว่าถ้าคุณต้องการขอเงินคืน Play Store จะได้หรือไม่ หรือขอคืนเงิน Play Store กี่วันจะได้เงินคืน

ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงขอนำเสนอข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่สามารถช่วยให้คุณดำเนินการ Refund Google Play ได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง เพราะไม่ว่าจะเป็นยุคไหน เมื่อลูกค้าไม่พอใจในสินค้าหรือบริการ การขอคืนสินค้าและการขอเงินคืน Play Store ก็ต้องเป็นสิ่งที่ลุกค้าทุกท่านควรทราบ และศึกษาไว้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

 

การดำเนินการขอ Refund Google Play

ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการขอเงินคืน Play Store เราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน เสียก่อน เนื่องจากในการดำเนินการขอเงินคืน Play Store ในบางรายการนั้น อาจจะไม่สามารถดำเนินการขอเงินคืนได้ เพราะการคืนเงินจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าที่คุณซื้อ ยกตัวอย่างเช่น

 • แอป เกมส์ และการซื้อสินค้าต่าง ๆ ในแอป – คุณจะไม่สามารถขอเงินคืน Play Store โดยตรง แต่คุณอาจได้รับเงินคืน โดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการซื้อ โดยสามารถดำเนินการติดต่อกับนักพัฒนาแอปโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาและสอบถามว่าจะสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ *** เพราะนักพัฒนาแอปจะมีนโยบายและข้อกำหนดที่เฉพาะของตนเอง ซึ่งคุณอาจจะสามารถขอเงินคืนได้
 • การยกเลิก Google Play Pass – คุณสามารถกดยกเลิกการใช้ Google play Pass ได้ทุกเมื่อ โดยคุณจะสามารถขอเงินคืน Play Store ได้ในกรณีที่คุณกดยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมงแรกของการสมัคร
 • การขอ Refund Google Play Movies & TV – การขอเงินคืน Play Store สำหรับภาพยนตร์ และทีวีหากคุณยังไม่ได้เริ่มดู การ Refund Google Play สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน และหากภาพยนต์หรือรายการทีวีมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานตามที่ระบุไว้ไม่ได้ คุณสามารถขอเงินคืน Play Store ได้และจะได้รับเงินคืนภายใน 65 วัน โดยคุณจะไม่สามารถดูภาพยนตร์และรายการทีวีทันทีที่คุณแจ้ง ขอเงินคืน Play Store
 • การขอเงินคืน Google Play Music – หากคุณเริ่มใช้บริการที่สมัครไปแล้ว คุณจะไม่สามารถดำเนินการขอเงินคืน Play Store ได้ และสำหรับการใช้บริการของ Pandora, Spotify หรือการสมัครอื่น ๆ จะดำเนินการตามนโยบายของผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น ดังนั้นคุณต้องติดต่อกับผู้พัฒนาโดยตรง ทั้งนี้สำหรับเพลงหรืออัลบั้ม คุณสามารถขอเงินคืน Play Store ได้ ตราบที่คุณยังไม่ได้เล่นเนื้อหาหรือดาวน์โหลด โดยจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วัน
 • หนังสือทั้งชุดและฉบับเดียว eBook – สำหรับหนังสือ eBook คุณสามารถขอเงินคืน Play Store ได้ภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่คุณซื้อเนื้อหานั้น ยกเว้นการเช่าซื้อ และหากหนังสือนั้นไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถขอเงินคืนได้ภายในเวลา 65 วัน
 • หนังสือเสียง – การขอคืนเงิน Play Store สำหรับหนังสือเสียงนั้นจะขึ้นอยู่กับสถายที่ที่คุณซื้อหนังสือเสียงนั้น เช่น เกาหลีใต้ สามารถขอเงินคืนได้ภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อ ตราบใดที่คุณยังไม่ได้เปิดฟัง โดยลูกค้าสามารถขอเงินคืนได้ทุกเมื่อ หากหนังสือนั้นไม่สามารถเปิดใช้งานได้

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูล สามารถสรุปได้ว่าส่วนใหญ่การขอ Refund Google Play นั้นสามารถทำได้โดยอาจจะมีเงื่อนไข และวิธีการซึ่งมีความแตกต่างไปตามชนิดของสินค้า รูปแบบการซื้อสินค้าและการเข้าถึงการใช้งานของสินค้านั้น โดยสามารสรุปได้ ดังนี้

 • ขอคืนเงิน Play Store กี่วัน ส่วนใหญ่สามารถขอเงินคืนได้ภายใน 7 วัน แต่คุณต้องยังไม่ได้เข้าใช้งานสินค้าหรือเนื้อหาดังกล่าว
 • หากปัญหาการเข้าถึงมาจากสินค้า เช่น สินค้ามีความบกพร่อง ใช้งานไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น คุณสามารถขอเงินคืน Play Store ได้ทุกกรณี โดยอาจใช้ระยะเวลาในการขอเงินคืน ไม่เกิน 65 วัน ยกเว้น สินค้าในหมวดแอปพลิเคชั่น เกมส์ และสินค้าอื่น ๆ ที่ขายในแอปที่คุณจะต้องดำเนินการติดต่อผู้พัฒนาแอปนั้น ด้วยตัวคุณเอง

 

ขอเงินคืน Play Store กี่วันได้ 

Google Play จะคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อแต่เดิม ระยะเวลาในการคืนเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงิน หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ให้ตรวจสอบสถานะการคืนเงินในบัญชี Google Pay หากสถานะเป็น “คืนเงินแล้ว” คุณจะเห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงิน แต่หากสถานะเป็น “ยกเลิกแล้ว” แสดงว่าระบบไม่ได้เรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น และคุณจะไม่เห็นจำนวนเครดิตในรูปแบบการชำระเงินของคุณ ทั้งนี้การขอคืนเงิน Play Store สามารถสรุปเป็นไทม์ไลน์ด้วยวิธีการชำระเงิน ดังนี้

 • บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วันทำการ บางครั้งอาจจะใช้เวลามากกว่านั้น เช่น 10 วัน ทั้งนี้หากคุณไม่มีการใช้บัตรเครดิตนั้นต่อ Google Play จะคืนเงินไปยังธนาคารผู้ออกบัตรคุณ ซึ่งคุณสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารนั้น
 • AirPay/ TrueMoney Wallet เฉพาะไทย/ Edy/ GCash ใช้เวลาประมาณ 1 – 5 วันทำการ โดยการคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้
 • การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ แบบ PrePaid ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 30 วันทำการ โดยสามารถดำเนินการขอเงินคืน Play Store โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
 • การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ แบบ PostPaid ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 บิล โดยสามารถดำเนินการขอเงินคืน Play Store โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการซึ่งทั่วไปประมาณ 2 รอบบิลและสามารถติดตามสถานะได้ที่ผู้ให้บริการเครือข่าย
 • Google Pay ใช้เวลาประมาณ 1 วัน
 • ธนาคารออนไลน์ ใช้เวลาประมาณ 1 – 10 วันทำการ
 • PayPal ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วันทำการ ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี PayPal และหากคุณไม่ได้ใช้บัญชีนั้นแล้ว สามารถติดต่อ PayPal เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ การขอเงินคืน Play Store

อ้างอิง 1 2