คนละครึ่งเฟส 5 ใช้ได้เมื่อไหร่ ลงทะเบียนวันไหน 2565

ถือเป็นข่าวดีรับไตรมาส 3 – 4 ของปี กับโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่พร้อมดำเนินการเพื่อให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเพิ่มการใช้จ่ายให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง ณ เวลานี้อ้างอิงจากการแถลงมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด เราจึงขอยิบยกประเด็นข่าวนี้มาขยายเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดกันกับบทความ “คนละครึ่งเฟส 5 ได้เท่าไหร่ เมื่อวันไหน 2565”

คนละครึ่งเฟส 5 ใช้ได้เมื่อไหร่ 2565

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 นั้น แม้ว่าจะเป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านการใช้จ่ายและเพิ่มเติมกำลังซื้อ แต่ก็ไม่ใช่ทุกท่านที่จะมีโอกาสได้รับสิทธิ ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 นั้นมีการกำหนดรูปแบบการดำเนินการไว้คือ โครงการในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการโดยภาครัฐร่วมชำระค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไป บริการขนส่งสาธารณะที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/ คน/ วัน โดยไม่เกิน 800 บาทต่อคนตลอดโครงการ ซึ่งจากการพิจารณาเงื่อนไขการใช้งานเบื้องต้นแล้วนั้น ก็แทบจะไม่มีความแตกต่างไปจากโครงการในเฟสก่อนหน้า โดยในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะนั้น โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีการให้รายละเอียดไว้ดังนี้

  • ทุกท่านต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • มีบัตรประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษ

ทั้งนี้สำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 และใช้สิทธิครั้งแรก ภายในวันที่ 14 กันยายน หรือระยะเวลาที่ กระทรวงคลังกำหนดและสำหรับประชาชนทั่วไปจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตังหรือข้อความสั้น (SMS)

 

คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ได้เงินกี่บาท

สำหรับทุกท่านที่ต้องการสมัครโครงการคนละครึ่งเฟส 5 นั้น ทุกท่านจะได้รับสิทธิการใช้จ่ายคนละ 800 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสามารถเข้าดำเนินการใช้จ่ายได้ผ่านแอปเป๋าตัง วันละไม่เกิน 150 บาท โดยมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 26.5 ล้านคน โดยมีระยะเวลาเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 และสำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนใช้งานโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มาแล้ว ท่านสามารถเข้าดำเนินการยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผ่านแอปเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 และต้องดำเนินการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565

และในส่วนของท่านที่ไม่เคยเข้าใช้งานโครงการคนละครึ่งมาก่อน แต่ท่านเคยเข้าใช้งานโครงการอื่น ๆ ของรัฐที่มีการใช้งานผ่านแอปเป๋าตัง ท่านก็สามารถเข้ากดยืนยันการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปเป๋าตังหรือ ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง ที่นี่ ซึ่งสำหรับประชาชนทุกท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลมาก่อน ท่านสามารถเข้ากดรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่งเช่นกัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิการลงทะเบียน ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปเป๋าตังภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

 

อ้างอิง 1 2