คลินิกแก้หนี้ ดีไหม สมัคร พักหนี้ คลินิกแก้หนี้ 2564

นอกเหนือจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ก็คงไม่มีสิ่งใดจะมีความน่ากลัวมากไปกว่าเป็นหนี้ ยิ่งเป็นหนี้ที่ที่เป็นเสีย ซึ่งไม่ได้เกิดจากการลงทุนทั้งด้านธุรกิจและด้านการศึกษาหรือการซื้อที่อยู่อาศัย จะยิ่งทวีความน่ากลัวและความตึงเครียดให้กับประชาชนทุกคนที่เป็นผู้แบกรับภาระนี้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นยุคที่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าทรุดหนัก เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและการทำธุรกิจแบบพึ่งพาคนอื่นมากเกิน ส่งผลให้ภาวะเป็นหนี้จึงเป็นเหมือนฝันร้ายสำหรับทุกคน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มองเห็นปัญหาเหล่านี้ และได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไข จึงได้ออกโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและเสริมสร้างระเบียบวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ประชาชน

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

คลินิกแก้หนี้ คืออะไร

โครงการ คลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นระยะแรกของโครงการ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และธนาคารนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หนี้รายย่อยเป็นการบริการที่มุ่งแน่นการแก้ปัญหาของลูกหนี้ ที่มีภาวะหนี้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งจาก การกู้สินเชื่อบุคคล ยืมเงินจากบัตรหรือบริการเงินด่วนจากธนาคารอื่น ๆ ให้จบ ครบลงในที่เดียว โดยมอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เข้าทำหน้าที่ตัวกลางในการติดต่อและเจารจากับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 16 แห่งกับลูกหนี้ทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ลูกหนี้ในการวางแผนทางการเงิน และการสร้างวินัยที่ดีทางการเงินเพื่อไม่ให้ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยและกลับไปเป็นหนี้อีกซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในแก่ประชาชนได้ในระยะยาว

 

พักหนี้ ปลดหนี้ คลินิกแก้หนี้

หนี้เสีย คืออะไร

แม้ว่าภาวะหนี้จะฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่หนี้ที่ดีก็มีและถือว่าเป็นการลงทุน การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในอนาคต เช่น การลงทุนซื้อหุ้น ซื้อทองคำหรือพันธบัตร แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ผลกำไรก็คุ้มค่า หรือการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นหนี้ก้อนใหญ่มากแต่ก็เป็นหนี้ดีเพราะ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัว และยังสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่หนี้อื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หนี้บัตรเครดิต เงินยืมจากบัตร สินเชื้อบุคคลชนิดต่าง ๆ ล้วนเป็นหนี้เสีย เนื่องจากเป็นภาระหนี้ที่เกิดจากการเอาเงินในอนาคตมาใช้และ เป็นการยืมเงินคนอื่นมาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เมื่อเรายืมเงินมา เราต้องคืนครับ

 

การสมัคร คลินิก แก้ หนี้

โครงกร คลินิกแก้หนี้ (Debt Clinic by SAM) มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ดังนี้ เพียงคุณมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี ย้ำว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับ โครงการนี้ไม่รับนิติบุคคล เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาหนี้เสียรายบุคคลของประชาชน ซึ่งเป็นหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาทและหนี้ต้องเป็นที่เกิดขึ้นก่อน วันที่ 1 มกราคม 2563 และในการรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ธันวาคม 2562 จะต้องมีสถานะค้างชำระ 91 – 120 วันขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีสถาณะค้างชำระก่อนหน้าเดือนธันวาคม 2562 อย่างน้อย 3 เดือนครับ เพราะฉนั้นควรตรวจสอบสถานะเครดิตบูโรก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการและการจัด เอกสารที่ต้องเตรียม นะครับ

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็ปของโครงการ คลินิกแก้หนี้ โดยขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับ เพียงคุณตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ใบสมัคร และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้เครดิตบูโร โดยผู้สมัครสามารถขอรับข้อมูลได้ที่ ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร เคาน์เตอร์ธนาคาร

ในกรณีของพนักงานประจำ ใช้สลิปเงินเดือน 3 เดือน และอาชีพอิสระ ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมเอกสารการแสดงการเสียภาษี (ถ้ามี) และเมื่อได้รับการติดต่อยืนยันจากสถาบันให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ คลินิกแก้หนี้ จะติดต่อนัดหมายเพื่อให้เข้ามาลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

 

ธนาคารและ non-bank ที่เข้าร่วม

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ นั้นมีทั้งที่เป็นธนาคารและเป็นสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีฐานะเป็นธนาคารโดยมีรายชื่อทั้งหมด ดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารCIMB Thai
 • ธนาคาร ICBC
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคาร UOB
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคาร CITIBank
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน
 • ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน
  รวมทั้ง 17 ธนาคาร

  สถาบันการเงินอื่นเข้าร่วมอีก 18 ผลิตภัณฑ์ คือ
 • เจแคปปิตอล เจมันนี่
 • บัตรเครดิต Central The1
 • ซัมมิทแคปปิตอล
 • สินเชื่อซิตี้คอร์ป
 • บัตร Tesco
 • นครหลวงแคปปิตอล
 • บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา
 • พรอมิส
 • เมืองไทยแคปปิตอล
 • แมคคาเลกรุ๊พ 
 • ศักดิ์สยามลิสซิ่ง
 • กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • บัตร AEON
 • บัตรUmay+
 • เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
 • สินเชื่อ ITTP
 • บัตร A Money

 

พักหนี้ ปลดหนี้ คลินิกแก้หนี้

ไขข้อสงสัย

โครงการ คลินิกแก้หนี้ ไม่ใช้โครงการที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเข้ามาชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ แต่บริษัทจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เพื่อให้เกิดการผ่อนปรนและแบ่งเบาภาระการชำระหนี้สินของประชะชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาปัจจุบันที่มีการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการมีแนวทางในการแก้ไขและปรับโครงสร้างหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการผ่อนปรนการชำระหนี้ในช่วง 6 เดือนแรกและให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวางระเบียบทางการเงินใหม่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อไม่ให้กลับมาตกอยู่สภาวะนี้อีกครั้ง และในส่วนของผู้เข้าร่วมโรงการที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ แม้จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็สามารถดำเนินการชำระหนี้ตามปกติได้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง และโครงการจะคอยให้คำแนะนำและเสนอแนวทางในท่านสามารถ ปลดหนี้ทั้งหมด ได้อย่างรวดเร็ว

คำเตือนและข้อควรระวังจากโครงการ

เนื่องจากโครงการ คลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มคนที่จ้องแสวงหาผลประโยชน์จากการเรียกรับค่าดำเนินการหรือการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการ และมีการสร้างเว็บไซส์ปลอมของโครงการขึ้น เพื่อหลอกลวงประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น โครงการ “คลินิกแก้หนี้” โดย บสส. จึงใครขอความกรุณาผู้ที่สนใจให้ศึกษารายละเอียดของโครงการและควรตรวจสอบชื่อ ของโครงการว่ามีการสะกดที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะโครงการจะใช้ชื่อ คลินิกแก้หนี้ เท่านั้น ไม่ใช่ คลินิกพักหนี้ คลินิกแก้หนี้ หรือ คลินิกแก้หนี้ และจะไม่มีการเรียกรับค่าดำเนินการใดใดทั้งสิ้นจากการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยหรือสนใจสมัครโดยติดต่อที่

ติดต่อ

สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร – 0-2610-2266

Call Center 02610-2266

คลินิกแก้หนี้ สาขาเชียงใหม่

109/7 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-217-318

 คลินิกแก้หนี้ สาขาพิษณุโลก

5/16-17 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-259-042-3

 คลินิกแก้หนี้ สาขาขอนแก่น

381/46-47 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-271-506-9

 คลินิกแก้หนี้ สาขาสุราษฎร์ธานี

213/17 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-910-180-3

 

อ้างอิง 1 2 3

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ยืมเงิน แอพห้าให้มันนี่
กู้เงิน ยืมเงิน แอพยืมเงิน ถูกกฎหมาย ได้เงินจริงออนไลน์