คืนรถ ทิสโก้ 2564 ผ่อนต่อไม่ไหว คืนรถจบหนี้ได้

หนึ่งในค่าใช้จ่ายที่แทบทุกคนต้องเจอในชีวิต คือ ค่าผ่อนรถเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้ที่มีครอบครัวและระยะทางระหว่างที่ทำงานกับบ้านค่อนข้างห่างกัน จึงมีความจำเป็นต้องใช้รถเป็นยานพาหนะสำคัญ อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้หลายคนอาจจะเกิดอาการ ‘เงินชอร์ต’ ผ่อนต่อไม่ไหว ธนาคารทิสโก้ จึงได้ออกมาตรการคืนรถจบหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น เชิญทัศนาได้เลย

 

มาตรการคืนรถทิสโก้ คืนรถจบหนี้ ผ่อนต่อไม่ไหว คืนรถรักษาเครดิตดีกว่า

 

คืนรถ ทิสโก้ 2564 ผ่อนต่อไม่ไหว คืนรถจบหนี้ได้

มาตรการคืนรถจบหนี้ของธนาคารทิสโก้ มุ่งเพื่อเยียวยาลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนไม่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ค่างวดรถรายเดือน โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้

– เมื่อคืนรถยนต์แล้ว หากรถที่คืนประมูลขายได้ราคาต่ำกว่าภาวะหนี้คงค้าง ธนาคารจะยกหนี้ส่วนที่เหลือกและปิดบัญชีให้กับลูกค้า โดยไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือเก็บส่วนต่างใด ๆ อีก

– ช่วยลดภาระหนี้สินของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด-19

– ไม่เสียประวัติทางการเงินหรือเครดิต เนื่องจากไม่ถือว่าค้างชำระหนี้ ทำให้สามารถขอสินเชื่อได้ต่อไป

– เป็นการยุติหนี้ลงอย่างสิ้นเชิง ตัดภาระรายจ่ายค่าผ่อนงวดรถออกไปได้เลย

– กำหนดระยะเวลาลงทะเบียน  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

 

คืนรถ ทิสโก้ 2564 ผ่อนต่อไม่ไหว คืนรถจบหนี้ได้

คืนรถ ทิสโก้ 2564 คุณสมบัติและเงื่อนไข

– คุณต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อหรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้ลดน้อยลง และไม่สามารถชำระค่างวดผ่อนรถยนต์ได้ โดยจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับผลกระทบ

– รถยนต์จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ

– ได้ผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน หรือประมาณ 1 ปี

– ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน นั่นคือหากคุณรู้ตัวว่าผ่อนค่างวดรถไม่ไหวแน่ ๆ ควรรีบตัดสินใจคืนรถ ทิสโก้ 2564 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

คืนรถทิสโก้ 2564 วิธีสมัคร

ผู้ที่ต้องการสมัครคืนรถ ทิสโก้ 2564 สามารถดำเนินการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างง่าย ๆ ด้วยการกรอกข้อมูลที่นี่ โดยหลังจากที่กรอกข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของธนาคารทิสโก้จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งระหว่างนี้ให้ผู้สมัครมาตรการคืนรถ ทิสโก้ เตรียมเอกสาร ทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภาพถ่ายรถยนต์ และสถานที่ที่จะนำรถยนต์มาคืน ทั้งนนี้ หลังจากที่ธนาคารทิสโก้ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติผลการเข้าร่วมมาตรการคืนรถปลดหนี้ ผู้สมัครจะต้องนำรถยนต์นัดส่งมอบให้กับธนาคารภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ทราบผลการอนุมัติ โดยรถยนต์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกแต่อย่างใด

ผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถาม Call Center ได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ : 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000

 

อ้างอิง ธนาคารทิสโก้