ทางออกคนติดแบล็คลิส 2566

ภาวะการเป็นหนี้เป็นสภาวะที่ยากลำบากและสามารถนำไปสู่ผลเสียตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากหนี้ที่ก่อนั้นพอกพูน จนกลายเป็นการค้างชำระ ภาวะหนี้นั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของเครดิต ซึ่งเรามักจะเคยได้ยินกันในชื่อ “เครดิตบูโร” นั่นเอง หากการค้างชำระของคุณ ถูกบันทึกและรายงานไว้ในรายงานของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติแล้วนั้น ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณจะมีปัญหาทันที อย่างที่เราเคยได้ยินกันว่า “ติดแบล็คลิส” หรือ ‘ติดบูโร’ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ การอนุมัติสินเชื่อทุกชนิด และอาจรวมไปถึงการอนุมัติสิทธิ์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น การออกวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น

บทความนี้ เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาเสนอเพื่อเป็นทางออกคนติดแบล็คลิส และแนวทางให้ทุกท่านที่อาจจะกำลังประสบปัญหาเรื่องเครดิต มีความต้องการแก้แบล็คลิส เครดิตบูโร กับบทความ ทางออกคนติดแบล็คลิส 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.หยุดก่อหนี้เพิ่ม และพยายามหาเงินมาจ่าย

 

 

ทางออกคนติดแบล็คลิส 2566

ทางออกคนติดแบล็คลิส ที่เริ่มได้เร็วแต่ทำได้ยากที่สุด คือ การหยุดก่อหนี้เพิ่ม ห้ามโยกหนี้ก้อนเก่าด้วยการกู้เงินมาโปะ โดยไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเด็ดขาด เพราะการจ่ายหนี้ที่ค้างชำระในขณะที่ไม่มีเงินนั้นเป็นเรื่องยาก ยิ่งดอกเบี้ยทบจะยิ่งหนัก เพราะนั่นไม่ใช่ทางออกคนติดแบล็คลิสที่ถูกต้อง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นเพียงการโยกหนี้เก่าไปสู่หนี้ใหม่ ไม่ใช่การรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่เป็นทางออกคนติดแบล็คลิส  ซึ่งสามารถรีไฟแนนซ์ไปรับสินเชื่อตัวใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า มิฉะนั้นคุณก็ต้องหางานทำเพิ่ม เพื่อให้ได้เงินมากขึ้น ในขณะที่ต้องกดรายจ่ายให้คงทีให้มากที่สุด

 

2.ตัดใจขายทรัพย์สินที่มี

 

ทางออกคนติดแบล็คลิส 2566

ทางออกคนติดแบล็คลิส ที่รวดเร็วที่สุดและง่ายที่สุดคือ การตัดใจขายทรัพย์สินที่จำเป็นน้อยที่สุดต่อการดำเนินชีวิตเพื่อนำเงินมาจ่ายและเคลียร์หนี้ เพราะการหาทางออกคนติดแบล็คลิสที่ดีที่สุดคือ การปิดหนี้ที่คงค้างให้ได้ เพราะไม่ว่าคุณจะจัดการรายรับ รายจ่ายได้ดีเพียงใด แต่ถ้าหนี้คงค้างยังคงมีอยู่ เครดิตที่เสียก็จะไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทำคือ การพิจารณาและตัดใจขายทรัพย์สินที่คุณมี เพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้ให้หมด เพื่อทำให้สถานะบัญชีกลับมาเป็นสภาพปกติ แล้วจึงดำเนินการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อพูดคุยและชี้แจ้งถึงสถานะทางการเงินของคุณต่อไป

 

3.เข้าเจรจากับสถาบันการเงิน

 

ทางออกคนติดแบล็คลิส 2566

การดำเนินการในข้อนี้ ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ต้องใช้ความพยายามและความจริงใจ ในการเข้าพูดคุยกับสถาบันการเงินและธนาคารที่คุณต้องการขอสินเชื่อเพื่อคนติดบูโร หรือที่คุณต้องการกู้เงิน โดยคุณสามารถเข้าดำเนินการเพื่อพูดคุยและชี้แจ้งถึงสาเหตุ และเหตุผลเกี่ยวกับที่มาของหนี้เสีย และสถานะ ณ ปัจจุบันของคุณ โดยเล่าถึงความสามารถในการชำระหนี้ ว่าในปัจจุบันคุณมีความสามารถเพียงพอ ต่อการชำระหนี้และมีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีรายได้ประจำ และที่สำคัญคือ คุณมีการจัดระเบียบการใช้จ่ายมากกว่าเมื่อก่อน และจะไม่ให้เหตุการณ์การค้างชำระเกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ การเข้าเจารจากับสถาบันการเงินและธนาคารนั้น ผลอาจจะไม่สามารถทำให้คุณกลับมากู้ได้ในครั้งแรก แต่คุณต้องใช้ความพยายามและความจริงใจ ซื่อตรงต่อการให้ข้อมูล เพราะท้ายที่สุดแล้ว คุณก็คือลูกค้าคนหนึ่งของธนาคาร ที่ธนาคารต้องดูแลและพร้อมอนุมัติวงเงินให้ แต่ขอเพียงคุณมีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะได้รับการอนุมัติเท่านั้น

หลังจากที่คุณพอจะทราบหลักการในการแก้แบล็คลิส เครดิตบูโรกันไปแล้ว สุดท้ายนี้เราจึงขอแนะนำทางออกคนติดแบล็คลิส ช่องทางสุดท้าย ซึ่งเป็นรีไฟแนนซ์ด้วยการให้บริการสินเชื่อเงินด่วน ไม่เช็คแบล็คลิส หรือ เงินด่วน ไม่ตรวจบูโร เพื่อให้คุณได้ลองพิจารณาและศึกษาเพื่ออาจจะเป็นทางออกคนติดแบล็คลิส โดยในครั้งนี้เป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินติดแบล็คลิสก็กู้ได้ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

4.การปรับโครงสร้างลูกหนี้รายย่อย สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร

 

ทางออกคนติดแบล็คลิส 2566

ธนาคารออมสินดำเนินโครงการปรับโครงสร้างลูกหนี้ของธนาคารที่เป็นลูกค้า ด้วยการเปิดลงทะเบียนกู้เงินธนาคารออมสินติดแบล็คลิสปรับโครงสร้างหนี้ให้มีภาระการผ่อนชำระลดลง โดยยึดหลักการรวมหนี้ เช่น จากเดิมลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท สามารถดำเนินการลงทะเบียนกู้เงินธนาคารออมสินติดแบล็คลิสปรับโครงสร้างลูกหนี้เป็น ลดภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้าน และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินคงค้างชำระ 200,000 บาท สามารถลดภาระด้วยการประเมินมูลค่าหลักประกันกับภาระหนี้สินเชื่อเคหะที่ว่างอีก 500,000 บาท ส่งผลให้ลูกค้าสามารถนำหนี้บัตรเครดิตอีก 2 แสนมารวมเป็นตัวเดียวกัน และปรับโครงการได้ทันที

ทั้งนี้ หากทุกท่านสนใจสมัคร หรือต้องการลงทะเบียนกู้เงินธนาคารออมสินติดแบล็คลิส เพื่อเป็นทางออกคนติดแบล็คลิส สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ GSB Call Center 1115

นอกจากการโครงการปรับโครงสร้างลูกค้า ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคารออมสินติดแบล็คลิสแล้ว ธนาคารออมสินยังมีการดำเนินการสินเชื่อเพื่อคนติดบูโรตัวอื่น ๆ ที่อาจจะสามารถขอกู้ได้  โดยมีความเพียบพร้อมและครอบคลุมลูกค้าทั่วไป โดยมีหลายผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและสามารถดำเนินการลงทะเบียนกู้สินเชื่อเพื่อคนติดบูโรได้ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายและแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งมีดังนี้

 

5.ธนาคารออมสินติดแบล็คลิส 2566 สินเชื่อ OD Happy life

 

ทางออกคนติดแบล็คลิส 2566

แม้ไม่ใช่สินเชื่อธนาคารออมสินติดแบล็คลิส แต่สินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อที่สามารถอนุมัติวงเงินให้คุณได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยออมสินปล่อยกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของสินเชื่อออมสิน OD Happy life ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

และด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่เป็นไปตามประกาศของธนาคารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดียวกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลให้สินเชื่อ OD Happy life เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาโดยธนาคารออมสินติดแบล็คลิสอาจจะสามารถกู้ได้ และสามารถให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
  • ผู้ฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
  • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

ทั้งนี้ การพิจารณาของออมสินปล่อนสินเชื่อ OD Happy life นั้น เป็นการอนุมัติเงินกู้ที่จำนวนสูงมากถึง 10 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหลักประกันในการกู้เงินออมสิน ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
  • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
  • ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วม
  • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
  • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้เงินออมสิน ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่ง ธนาคารออมสิน เรื่องการรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
  • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สนใจสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางออกคนติดแบล็คลิส กับสินเชื่อ OD Happy life ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ทางออกคนติดแบล็คลิส 

เช่น สินเชื่อคนติดแบล็คลิส, กู้เงินด่วนไม่เช็คบูโร และสินเชื่อนาโน ไม่เช็คแบล็คลิส

 

สินเชื่อคนติดบล็คลิส
กู้เงินสดไม่เช็คบูโร
สินเชื่อนาโน ไม่เช็คแบล็คลิส