ธุรกิจที่น่าสนใจ 2564 เจาะเทรนด์ที่ต้องรู้

การปรับตัว และทักษะการคาดการณ์ล้วงหน้าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน ยุคซึ่งเรากำลังมีชีวิตอยู่กันในทุกวันนี้ ยุคซึ่งแทบจะไม่สามารถเรียกเป็นชื่อเฉพาะได้อีกต่อไป เพราะเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เหล่าบรรดา กลุ่มธุรกิจทั้งยักษ์ใหญ่ และกลุ่มที่เป็นปลาเล็กปลาน้อย หรือกลุ่มอิสระต่างมุ่งประเด็นและให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาแผนธุรกิจของตน คือ เรื่องของความนิยม หรืออาจกล่าวในภาษาสมัยใหม่ว่า “เทรนด์” นั่นเอง โดยสิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากคือ เทรนด์ 2021 และ เทรนด์ ธุรกิจ 2021 ซึ่งจะเป็นแนวทางหลักสำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจ ที่ต้องจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนามุ่งประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับความต้องการของคนในยุคใหม่

เทรนด์ 2021 จะเป็นปีที่มีความยืดหยุ่น การฟื้นฟู และการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤติการณ์ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุก ๆ คนต้องเตรียมการรับมือ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center, TCDC) ได้ดำเนินการศึกษาและค้นคว้า จนสามารถจัดทำ eBook และสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ เทรนด์ 2021 โดยเหล่าบรรดากลุ่มธุรกิจได้มุ่งประเด็นและใหความสำคัญ เพื่อนำมาศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจ น่าลงทุน 2021 ด้วยเทรนด์ ธุรกิจ 2021 ซึ่งในครั้งนี้ เราได้รวบรวม มานำเสนอในบทความ เจาะเทรนด์ 2021 ผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจต้องรู้ โดยมีคำสำคัญ ๆ ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ธุรกิจที่น่าสนใจ 2564 เทรนด์เอาใจเจน Alpha กลุ่มลูกค้าใหม่

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจในปัจจุบัน กลุ่มคนที่กำลังจะเป็นลูกค้าของคุณ กลุ่มหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ เทรนด์ 2021 ก็คือกลุ่มคน เจนอัลฟ่า หรือ บรรดาเหล่าเยาวชนที่เกิดตั้งแต่ปี 2010 – เป็นต้นมา โดยเจนอัลฟ่านั้น เจริญเติบโตในสถาวะของสังคมที่มีความแตกต่างไปจากรุ่นพ่อ รุ่นแม่ของพวกเขาอย่างมากมาย โดยในปัจจุบันเป็นโลกและสังคมที่มีความอิสระอย่างกล้างขวางผ่านระบบการสื่อสารและระบบเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้ เทรนด์ 2021 สำหรับการสร้างสินค้าและบริการสำหรับคนกลุ่มเจนอัลฟ่าจะต้อง เข้าถึงง่าย เน้นที่ความหลากหลาย มีความสร้างสรรค์ ไม่จำเจ และที่สำคัญคือราคา จะต้องสมเหตุสมผลกับคุณภาพ โดยไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นอย่างไร แต่ถ้ามีคุณภาพสูง เทรนด์ 2021 สำหรับการตั้งราคา คุณก็สามารถตั้งราคาสูงได้ เพราะคนจะสนใจที่คุณภาพ

เรื่องการเงินอาจจะไม่ใช้ปัญหาสำคัญสำหรับการนำเสนอเทรนด์ 2021 ของคนเจนอัลฟ่า เพราะ ประชากรกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างพอมีพอกินแล้ว จากการทำงานและหาเลี้ยงชีพของพ่อและแม่เจน มิลเลเนียล ดังนั้น หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณประสบความสำคัญ ด้วยการดำเนินธุรกิจ น่าลงทุน 2021 ให้พยายามมุ่งเป้าหมายไปที่คนกลุ่มเจนอัลฟ่า

ธุรกิจที่น่าสนใจ 2564 less is more น้อยแต่มาก

สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในโลกยุค เทรนด์ 2021 นั้นสิ่งที่จะสามารถทำให้คนให้ความสนใจและไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณในการลงทุนก็คือ การดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด Less is more “ทำน้อยแต่ได้มาก” เพราะแนวคิดนี้ สามารถตอบโจทย์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะคนในปัจจุบันนั้นต้องการความง่าย และสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการ หรือกล่าวในอีกมุมหนึ่งก็คือ คนต้องการความเรียบง่าย แต่ตรงจุดมากขึ้น โดยผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า แต่สามารถกดสั่งซื้อสินค้าและบริการได้จากโทรศัพท์มือถือของตน และยิ่งไปกว่านั้น หากไม่พอใจในสินค้าก็สามารถส่งสินค้านั้นคืนได้อีกด้วย

ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็น เทรนด์ 2021 ทางด้านการตลาดที่มีความสำคัญและต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ ผู้บริโภคในอนาคต เพราะยิ่งเราสามารถจบการขายได้เร็ว แต่เน้นที่การบริการหลังการขาย การซ่อม การเคลม สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะทำให้เราสามารถเป็นผู้ที่อยู่รอดได้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เทรนด์ 2021

 

ธุรกิจที่น่าสนใจ 2564 Market Maker ธุรกิจ น่าลงทุน 2021 Do it yourself

ลักษณะที่สำคัญอีกประการสำหรับกลุ่มผู้บริโภคในยุคใหม่ ด้วยเทรนด์ 2021 นั้น คือการไม่รอตลาด หรือไม่รอผู้ผลิตที่ตะสร้างสินค้าและบริการให้ออกมาตรงกับความต้องการของตนเอง แต่จะลงมือสร้างความต้องการนั้นขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งไม่น่าแปลกใจ เพราะหากเรามองย้อนดู ปรากฏการณ์การเกิดพ่อครัวฝีมือดี ช่วง lock down ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 หรือการเจริญเติบโตของ กลุ่มงานทำที่บ้าน ทั้งงานสร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ หรือ งาน DIY ต่าง ๆ ยิ่งเป็นสิ่งสนับสนุนแนวคิดการสร้างความต้องการด้วยตนเองของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งทางกลุ่มธุรกิจตามเทรนด์ 2021 จะต้องเข้ามาดำเนินการในการ ให้ความสนับสนุนหรือนำเสนออุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งสามารถรวมไปถึงการให้ความรู้ เพราะกลุ่มผู้บริโภคตามเทรนด์ 2021 นี้ จะนิยมการสร้างงาน สร้างสินค้าด้วยตนเองมากกว่าการซื้อสินค้าสำเร็จ

โดยสามารถสังเกตได้จาก การเจริญเติบโตของร้าน DIY ร้านอุปกรณ์ช่างต่าง ๆ ที่มียอดขายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา และในอนาคตก็ยังคงจะเป็นกลุ่มที่สามารถเป็นที่สนใจและอยู่ในเทรนด์ 2021 ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มธุรกิจ DIY เพราะคนในปัจจุบันนั้นไม่รอตลาด แต่มุ่งสร้างสินค้าด้วยตัวเอง

ธุรกิจที่น่าสนใจ 2564 ทุกอย่างจะเป็นดิจิทัล all about digital  

ดิจิทัล เป็นคำที่คนยุคนี้เริ่มคุ้นเคย และไม่มีความรู้สึกแปลกประหลาดอีกต่อไปหากมีการนำคำว่า ดิจิทัล ไปรวมกับการให้บริการอื่น ๆ ทั้ง การจับจ่ายซื้อสินค้า การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือแม้กระทั้งการขอสินเชื่อ เพราะในยุคใหม่ตามเทรนด์ ธุรกิจ 2021 นั้นทุกอย่างกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าไปแทรกแซงและปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน การดำเนินงานในทุกภาคส่วน ส่งผลให้ การดำเนินกิจกรรมทางจับจ่าย ซื้อขาย และการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จบทุกขั้นตอนได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือด้วยแอปพลิเคชั่น ทั้งลดขั้นตอนและสามารถสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ซึ่งหนึ่งในการให้บริการที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในตามเทรนด์ 2021 ขณะนี้ อย่างสินเชื่อดิจิทัล หรือการให้บริการ digital lending นั้นก็เป็นผลพวงมาจากการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าการให้บริการด้านสินเชื่อจากเหล่าสถาบันการเงินตามเทรนด์ 2021 ที่ในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญ และต่างแข็งขันเพื่อนำเสนอสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งสามารถตอบโจทย์ประชาชนฐานรากให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยไร้ข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่และที่สำคัญคือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครสินเชื่อบุคคลดิจิทัล

 

ธุรกิจที่น่าสนใจ 2564 อายุเป็นเพียงตัวเลข

เทรนด์ 2021 จะเป็นยุคที่อายุของเราทุก ๆ คนจะกลายเป็นเพียงตัวเลข เพราะความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่สามารถช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น จนมีข่าววงในจากองค์กรวิจัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงออกข้อมูลว่า ในอนาคตนั้นมนุษย์จะมีอายุที่ยืนยาวมาก ๆ และอาจจะมากพอ ๆ กับการเป็นอมตะ ยิ่งไปกว่านั้น การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัย ทั้งในและต่างประเทศจะสามารถสร้างมูลค่าอย่างมหาศาล เพราะเทรนด์ 2021 จะเป็นช่วงปีที่กลุ่มคนสูงอายุ ซึ่งมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งมีเงิน มีเวลาหลังจากการเกษียณ ออกมาทำกิจกรรมกันอย่างมากมาย ไม่เพียงเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล แต่ยังรวมไปถึงกิจกรรมติดเทรนด์ 2021 ที่เป็นกีฬา หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงอื่น ๆ อาทิ โยคะ ต่อยมวย วิ่ง ปั่นจักรยาน กอล์ฟ หรือแม้แต่การทำกิจกรรมที่สามารถเป็นงานอดิเรกผู้สูงอายุ เช่น การเล่นดนตรี การทำงานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้เทรนด์ 2021 จึงเป็นสิ่งที่มีประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มผู้สูงอายุ จนสามารถทำให้อายุที่ท่านมีนั้น กลายเป็นเพียงตัวเลขที่แสดงในบัตรประชาชนเท่านั้น และในทางกลับกัน กับกลุ่มเยาวชน คนเจนอัลฟ่า หรือเจนเอกซ์ และเจนวาย แม้จะมีอายุน้อยแต่เขาเหล่านั้นก็จะสามารถเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การมีมหาเศรษฐีอายุน้อย นักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จด้วยประสบการณ์น้อย หรือเจ้าของธุรกิจที่มีอายุเพียง 20 ต้น ๆ ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกยุคเทรนด์ 2021 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการ เราควรเรียนรู้และศึกษา เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ทั้งแต่วินาทีนี้

ธุรกิจที่น่าสนใจ 2564 ทำงานได้จากทุกที่ ทำงานที่บ้าน

เทรนด์ ธุรกิจ 2021 จะเป็นยุคที่นอกจากลูกค้าจะไม่ต้องเดินทางไปดูสินค้าและบริการตามห้างสรรพสินค้าแล้ว เจ้าของแบรนด์หรือผุ้ผลิตสินค้าตามเทรนด์ 2021 ก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือเช่าร้านตามห้างเพื่อแสดงสินค้าเช่นกัน โดยตามเทรนด์ ธุรกิจ 2021 นี้จะยิ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและในการขายสินค้าลงไปอีก เพราะผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องแบกภาระค่าเช่าหน้าร้าน โดยามารถดำเนินการผลิสินค้าและนำเสนอการขายสินค้าโดยตรงกับผู้บริโภค หรือหากมีการใช้บริการของแพลตฟอร์มการขายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกก็สามารถทำได้ไม่ยากเย็น เพราะมีการพัฒนาระบบมาเพื่อรองรับและเป็นตัวกลางในการเจรจา ราสินค้าตามรูปแบบการค้าขายเทรนด์ 2021 ที่เป็นการสร้างพื้นที่จำลองขึ้น โดยไม่มีการเก็บค่าเช่าใด ๆ แต่จะชาร์จจากราคาสินค้าเพียงเล็กน้อยสำหรับค่าการดำเนินการเท่านั้น

ดังนั้น ผู้ผลิตจึงสามารถสร้างสรรค์๕และผลิตผลงานได้จากทุกที่ทุกแห่ง โดยไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขาย อีกทั้ง การพัฒนาของเทคโนโลยีนั้น ยังอำนวยความสะดวกแก่เหล่าบรรดามนุษย์เงินเดือนที่ต้องหยุดอยู่ที่บ้านช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยสามารถทำงาน สร้างงานจากที่บ้านและที่พักของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องออกไปแย่งกันขึ้นรถโดยสาร แย่งกันซื้ออาหาร ซึ่งสามารถลดทั้งค่าใช้จ่าย และยังสามารถทำงานอย่างมีความสุขได้อีกด้วย ซึ่งแนวความคิดตามเทรนด์ 2021 สำหรับการทำงานจากที่ใดก็ได้นั้น จะเป็นเทรนด์ 2021 ที่มีความสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้

ธุรกิจที่น่าสนใจ 2564 ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมาก่อน

ยิ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมามากเท่าใด การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ยิ่งต้องเพิ่มและพัฒนาตามเช่นกัน โดยในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจจะเห็นบริษัทที่เข้ามาทำหน้าที่ในการจัดเก็บความลับ หรือรหัส หรือข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญส่วนบุคคล เพราะตามเทรนด์ 2021 นั้นสิ่งที่จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ก็คือ ข้อมูล ซึ่งมีหลายครั้งที่คู่แข่งได้ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจจากการเล่นสื่อโซเชียล หรือการโพสภาพและข้อมูลที่ไม่ตั้งใจ ดังนั้นการเก็บรักษาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด สำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคเทรนด์ 2021 นี้

ทั้งหมดที่กล่าวนั้น เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของเทรนด์ 2021 ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นหากคุณมีความสนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก จากแหล่งข้อมูลมากมาย เพราะเรากำลังจะเดินทางไปสู่ยุคใหม่แล้ว

อ้างอิง 1 2