advertisement

ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อย

หากพูดถึงเรื่องบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อบ้าน หรือกู้เงินเพื่อต่อเดิมและซื้อบ้านแล้วไม่ได้พูดถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ก็คงเป็นเรื่องแปลก เพราะด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการเดินหน้าเพื่อทำตามพันธกิจหลักที่มุ่งหวัง “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และด้วยการสนับสนุนเงินและงบประมาณเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย อย่างน้อย ๆ ก็ปลอดภัยและมีที่พังพิง แม้จะมีวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด เราก็จะสามารถอยู่และต่อสู่ต่อไปได้ ธอส จึงพร้อมนำเสนอโครงการบ้าน ธอส 2565 สำหรับประชาชนทุกท่าน

โดยในครั้งนี้ ธอส. มาพร้อมกับโครงการใหม่ล่าสุด หลายโครงการเพื่อขยายโอกาสการมีบ้านซึ่งนำเสนอโครงการ ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มลูกค้าธอส สินเชื่อกับโครงการบ้านหลังแรก ธอส 2565 เพื่อให้มีบ้าน ซึ่งเน้นการกำหนดคุณสมบัติและเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ เราได้ทำการรวมรวมข้อมูลและรายละเอียดมานำเสนอให้ทุกท่านแล้ว ที่นี่ กับบทความ “ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อย”

 

ธอส สินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อย :โครงการบ้าน ธอส 2565 เพื่อคุณ

 

ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อย

โครงการบ้าน ธอส 2565 เพื่อคุณเป็นโครงการ ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจในการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร โดยสามารถดำเนินการติดต่อธอส สินเชื่อบ้าน 2564 ผู้มีรายได้น้อยก็สามารถกู้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ขอเพียงผู้กู้มีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส และสถาบันการเงินอื่น

และด้วยอัตราดอกเบี้ยของโครงการบ้าน ธอส 2564 เพื่อคุณ ปีที่ 1 เพียง 2.75% ต่อปีและ 3.75% ในปีที่ 2 ซึ่งหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR – 0.75 ถึง – 1.40% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา โดยธอส สินเชื่อบ้าน 2564 ผู้มีรายได้น้อยสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน และเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถผ่อนชำระโครงการบ้าน ธอส 2564 เพื่อคุณ ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี

สนใจสมัครหรือต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส 2564 เพื่อคุณ ที่นี่

 

ธอส สินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อย :โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

 

ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อย

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อยที่เริ่มดำเนินการกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเป็นการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาทเพื่อให้ธอส สินเชื่อบ้าน 2564 ผู้มีรายได้น้อยก็สามารถกู้ได้ง่าย ๆ ทันที ซึ่งครอบคลุมทั้งการ

 • การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

และเพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้ ก็สามารถดำเนินการขอยื่นเอกสารการขอธอส สินเชื่อบ้าน 2564 ผู้มีรายได้น้อยได้ทันที ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้กำหนดเงื่อนไข ไว้ดังนี้

 • ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการบ้าน ธอส 2564นี้ได้ 1 หลัง/ ห้อง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียง 1 หลัง/ ห้องเท่านั้น

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อย โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

 

ธอส สินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อย :โครงการบ้าน ธอส 2565 บ้านล้านหลัง

 

ธอส สินเชื่อบ้าน 2564 ผู้มีรายได้น้อย

หลายท่านอาจจะเคยได้ยินสินเชื่อบ้าน ธอส โครงการบ้านหลังแรก ธอส 2564 แต่ด้วยความใส่ใจและเข้าใจความยากลำบากในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส สินเชื่อบ้าน 2564 ผู้มีรายได้น้อย ทางธนาคารจึงพร้อมนำเสนอโครงการสินเชื่อบ้านล้านหลัง โดยทุกท่านสามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้ ธอส สินเชื่อบ้าน 2564 ผู้มีรายได้น้อยสามารถดำเนินการทำนิติกรรมได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเป็นสินเชื่อบ้าน ธอส 2564 ที่มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

โดยโครงการบ้าน ธอส 2565 บ้านล้านหลังนี้ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ได้ ดังนี้

 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มธอส สินเชื่อ 2565 ผู้มีรายได้น้อยเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส 2565 ของธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ได้

สนใจสมัครหรือต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส 2565 บ้านล้านหลัง ที่นี่

โครงการบ้าน ธอส 2565 Pantip ว่ายังไง

การเก็บข้อมูลและการรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชน Pantip เป็นสิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ ท่านนิยมทำ เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด ก่อนการตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนโต ซึ่งสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น โครงการบ้าน ธอส 2565 นั้น มีหลายท่านที่เข้าไปค้นหาข้อมูลและศึกษาความคิดเห็นจากสมาชิกพันทิป ซึ่งมีสมาชิกหลายท่านเข้ามาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการขอสินเชื่อ และเงื่อนไขต่าง ๆ และที่สำคัญ พื้นที่พันทิปยังมีแอดมินของธนาคาร ธอส เข้ามาให้บริการ โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบ้าน ธอส 2565 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ในการใช้บริการของธนาคาร เพราะหากคุยเรื่องบ้านแล้ว ไม่ได้คุยกับ ธอส ก็ถือว่าคุณอาจจะพลาดโอกาสสำคัญ โดยไม่จำเป็นต้องรอโครงการบ้านหลังแรก ธอส 2565 ดังความเห็นของสมาชิกหลาย ๆ ท่านดังนี้

ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อย

อ้างอิง 1 2