นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Alzthai.com จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่วิธีการ สมัครอีเมล์ สมัคร Email และการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะให้บริการเฉพาะในส่วนที่เป็นเนื้อหาในบทความซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ Alzthai.com โดยไม่มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ นอกจากสถิติในการเข้าชม