บัตรประชารัฐ 2565 เงินเข้าวันไหน ใช้ที่ไหนได้บ้าง

แม้ประเทศไทยของเราจะยังห่างไกลกับการเป็นรัฐสวัสดิการ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ก็พยายามออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเหล่าประชาชนที่ต้องประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ด้วย “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า “บัตรคนจน” หรือ “บัตรประชารัฐ” เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำข้อมูลและรายละเอียด เกี่ยวกับบัตรประชารัฐ 2565 เราจึงขอนำเสนอข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังคงเป็นคำถามและข้อสงสัย อาทิ บัตรประชารัฐเงินเข้าวันไหน บัตรประชารัฐใช้ที่ไหนได้บ้าง โดยทั้งหมดเราได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว กับบทความ “บัตรประชารัฐ 2565 เงินเข้าวันไหน ใช้ที่ไหนได้บ้าง” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

บัตรประชารัฐ 2565

 

บัตรประชารัฐ 2565 เงินเข้าวันไหน ใช้ที่ไหนได้บ้าง

บัตรประชารัฐ 2565 หรือที่หลาย ๆ ท่านเรียกกันจนติดปากว่า “บัตรคนจน” เป็นหนึ่งในมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในด้านสวัสดิการพื้นฐานที่มอบให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเป็นการโอนเงินเข้าในบัตรประชารัฐ ทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามนโยบาย งบประมาณ โครงการต่าง ๆ และที่สำคัญคือ เป็นการให้ความช่วยเหลือตามคุณสมบัติของผู้ถือบัตรประชารัฐ 2565 โดยมีมากมายหลายประเภททั้ง ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้พิการ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งหมดประมาณ 13.8 ล้านคน ซึ่งโดยเป็นการให้ความช่วยเหลือจากบัตรประชารัฐ 2565 6 รายการดังนี้

ค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้เงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ค่ารถเมล์ ชสมก และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคน/ เดือน ซึ่งจะได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และ 6 จังหวักปริมณฑล
  • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อคน/ เดือน ให้สำหรับผู้ถือบัตรประชารัฐ 2565 ทุกคน
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคน/ เดือน ให้สำหรับผู้ถือบัตรประชารัฐ 2565 ทุกคน


Q: บัตรประชารัฐเงินเข้าวันไหน

คำตอบคือ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ค่าอุปโภคบริโภค หรือวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในมาตรการและเข้าร่วมโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ถือบัตรประชารัฐจะได้รับเป็นวงเงินเพื่อนำไปรูดซื้อสินค้า แต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยได้รับตามเงื่อนไขดังนี้

  • ผู้ถือบัตรประชารัฐ 2564 ที่มีรายได้น้อยว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคน/ เดือน
  • ผู้ถือบัตรประชารัฐ 2564 ที่มีรายได้ ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคน/ เดือน
  • Q: บัตรประชารัฐเงินเข้าวันไหน คำตอบคือ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG ค่าหุงต้ม 45 บาทต่อคน/ 3 เดือน

โดยผู้ที่ถือบัตรประชารัฐ 2564 จะได้รับสิทธินี้ทุกคนและสามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ด้วยการนำบัตร ไปซื้อก๊าซที่ร้านที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานภายในระยะเวลา 3 เดือน และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

Q: บัตรประชารัฐเงินเข้าวันไหน  

คำตอบคือ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือน/ เดือน

ผู้ถือบัตรประชารัฐ 2564 จะได้รับสิทธิโดยได้รับเงินค่าน้ำประปาฟรีไม่เกินที่กำหนดเดือนละ 100 บาท และต้องดำเนินการลงทะเบียนการใช้สิทธิเรียบร้อยก่อนการได้รับเงิน

Q: บัตรประชารัฐเงินเข้าวันไหน  

คำตอบคือ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือน/ เดือน

ผู้ถือบัตรประชารัฐ 2564 จะได้รับสิทธิโดยได้รับเงินค่าไฟฟ้าไม่เกินที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และต้องดำเนินการลงทะเบียนการใช้สิทธิเรียบร้อยก่อนการได้รับเงิน

Q: บัตรประชารัฐเงินเข้าวันไหน  

คำตอบคือ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการเพิ่มเติม 200 บาท

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ถือบัตรประชารัฐ ที่เข้าเงื่อนไข คือ เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และเป็นผู้ถือบัตรประชารัฐ 2564 โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท โดยจะโอนเข้ากระเป๋าเงิน (E – Money) ของบัตรประชารัฐ สรุปได้เบี้ยความพิการ 1,000 บาทต่อเดือน (800 บาทที่ได้ปกติ + 200 บาทจะมติครม. ตั้งแต่ต.ค. 2563) และสามารถข้อนี้ ผู้ถือบัตรประชารัฐสามารถกดเงินออกเป็นสดได้

Q: บัตรประชารัฐเงินเข้าวันไหน  

คำตอบคือ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

 

**** โดยล่าสุด จากมติคณะรัฐมนตรี มีการอนุมัติโครงการเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรประชารัฐ โดยจะมีการจ่ายเงินเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรประชารัฐ เพื่อชำระสินค้าจากร้านค้าเป็นระยะเวลา อีก 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ทั้งนี้หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีบัตรประชารัฐ 2564 นั้น ต้องการรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ใหม่นี้ จะต้องสละสิทธิ์การเป็นผู้ถือบัตรประชารัฐ โดยสามารถนำบัตรมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้

 

บัตรประชารัฐ 2565 ใช้ที่ไหนได้บ้าง

 

บัตรประชารัฐ 2565 เงินเข้าวันไหน ใช้ที่ไหนได้บ้าง

จากข้อมูลข้างต้น ที่แนะนำและนำเสนอวิธีการใช้บัตรประชารัฐ โดยผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่ถือบัตรประชารัฐนั้น สามารถนำบัตรเข้าใช้งานหรือใช้เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคได้ตามรายการที่นำเสนอ โดยเฉพาะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นร้านค้าหลักที่ผู้ถือบัตรประชารัฐ 2565 นั้นสามารถเข้าให้บริการได้ทันที และเพิ่มเติมในกรณีร้านค้าที่มีการติดตั้งป้ายมาตรการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ๆ ตามร้านค้าต่าง ๆ

ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับท่านที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ “บัตรประชารัฐใช้ที่ไหนได้บ้าง” ทุกท่านสามารถเข้าตรวจสอบร้านค้าธงฟ้า ตามเขตพื้นที่และจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ได้ทันที ที่นี่ โดยเป็นการกดค้นหารายละเอียดและข้อมูลของร้านธงฟ้าทั้งหมดทั่วประเทศ พร้อมตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้ทุกท่านสามารถเดินทางไปใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคได้ดั่งใจ

 

อ้างอิง 1 2