บัตรเครดิตออมสิน เปลี่ยนสลากเป็นบัตรเครดิต 2565-2566

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของธนาคารออมสินนั้นกลับมาพร้อมให้บริการทุกท่านแล้ว ขอเพียงท่านมีเงื่อนไขตรงตามข้อกำหนด ซึ่งมีเพียงสลากออมสินกับธนาคารก็สามารถเป็นผู้ถือบัตรเครดิตออมสินได้แบบสบาย ๆ ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อทุกท่านด้วยบทความ “บัตรเครดิตออมสิน เปลี่ยนสลากเป็นบัตรเครดิต” ซึ่งเรามาดูกันเลยว่าใครจะสมัครได้บ้างและจะได้วงเงินเท่าไหร่

บัตรเครดิตออมสิน 2565

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตออมสินในครั้งนี้มาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ถือบัตร โดยมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตออมสินที่ 90% ของมูลค่าสลาก เพียงเปลี่ยนวงเงินที่ท่านถือในรูปของสลากออมสินไปเป็นวงเงินในบัตรเครดิต ทั้งนี้ รายการสินเชื่อบัตรเครดิตออมสินนี้มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยสุดคุ้มที่ 15% ต่อปี สมัครได้ทันทีเพียงซื้อสลากออมสินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถรับวงเงินอนุมัติได้ตั้งแต่ 27,000 – 5 ล้านบาทแบบสบาย ๆ โดยไม่ต้องถอนเงินในสลากออกมา

เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตออมสิน

สำหรับท่านที่สนใจและต้องการสมัครเพื่อรับบริการบัตรเครดิตออมสินนี้ ท่านสามารถเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้ทันที ที่ธนาคารสาขาซึ่งท่านถือสลากอยู่ โดยการนี้ การพิจารณาสินเชื่อบัตรเครดิตออมสินแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถมีสิทธิเป็นผู้ถือบัตรเครดิตได้ แต่เนื่องจากนโยบายของธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของการ “เก็บออม” ดังนั้นแล้วการมีบัตรเครดิตที่จะสามารถใช้จ่ายได้ฟุ่มเฟือยตามความต้องการนั้น คงจะเป็นไปไม่ได้ โดยธนาคารจึงมีการกำหนดเงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตใหม่ ให้ทุกท่านจะต้องมีสลากออมสิน ซึ่งเป็นอีกรูปแบบนึงของการออม โดยนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการออกบัตรเครดิต ดังนั้นเมื่อสรุปเงื่อนไขสำคัญของบัตรเครดิตออมสิน ทุกท่านจึงจะต้องมีเงื่อนไขตามที่สรุปได้ ดังนี้

  • เป็นบุคคลธรรมดา สมัครในชื่อของท่าน ไม่เป็นบัญชีสลากร่วม
  • เข้าสมัครที่ธนาคารออมสินสาขาที่ท่านถือสลากอยู่
  • อายุสลากออมสินพิเศษที่นำมาเป็นหลักประกัน ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน
  • ไม่เป็นสลากที่ระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
  • ใช้สลากฉบับเดียวกันที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  • ทุกท่านจะต้องจำนำสลากออมสินพิเศษ พร้อมทั้งมอบเอกสิทธิการถอนเงินไว้ที่ธนาคารเท่านั้น

ทั้งนี้ในส่วนของเอกสารประกอบการสมัครนั้น ทุกท่านที่สนใจและต้องการสมัครเพื่อรับสิทธิถือบัตรเครดิตออมสินนั้น ท่านสามารถดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครได้ทันที ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สลากออมสินพิเศษ ฉบับจริง

เพียงเท่านี้ทุกท่านก็จะสามารถดำเนินการสมัครบัตรเครดิตออมสินได้ง่าย ๆ ทันที ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารและหลักประกันอื่น ๆ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือไม่แม้กระทั้งหลักทรัพย์ที่จะต้องนำมาใช้ค้ำประกันรายการอื่น ๆ เพราะใช้เพียงสลากออมสินก็สมัครได้ อีกทั้งยังสามารถถือบัตรเครดิตไปใช้จ่ายได้ตามใจ โดยไม่จำเป็นต้องถอนสลากออกมาให้เสียดายอีกด้วย

สำหรับท่านที่สนใจและมีประเด็นคำถามคาใจ ต้องการติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ทุกท่านสามารถดำเนินการเข้าติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา หรือเพียงกดโทร. 1115 หรือ 02 – 299 – 8888 เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

อ้างอิง 1