ประกันชดเชยรายได้ ที่ไหนดี 2564

ความเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แม้หลายท่านจะมีการเตรียมตัวและวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวมาเป็นเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่เมื่อประสบเหตุการณ์เหล่านั้น ก็ไม่วายมีปัญหาและได้รับผลกระทบ จนบางรายอาจจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัส เพราะนอกจากจะเจ็บป่วยและต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว เขาเหล่านั้นอาจจะต้องสูญเสียรายได้อีกด้วย ดังนั้นด้วยหลักการการชดเชยรายได้ระหว่างช่วงพักรักษาตัว จึงนำมาซึ่งประกันรูปแบบใหม่ ที่มีการเปิดโอกาสให้คุณสามารถทำประกันชดเชยรายได้ ซึ่งมีการนำเสนอสิทธิประโยชน์ในการชดเชยรายได้ ขณะคุณต้อบนอนรักษาพยาบาลโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับในประเด็น ประกันชดเชยรายได้ ที่ไหนดี เราต้องมาทำความรู้จักและทำความเข้าใจปาะกันชดเชยรายได้ กันเสียก่อน ซึ่งมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งประกันสุขภาพชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุ โดยคุณต้องพิจารณาเลือกทำประกันชดเชยรายได้ให้ตรงตามความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของคุณ

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

ประกันชดเชยรายได้ คือ

ประกันชดเชยรายได้ เป็นประกันภัยรูปแบบหนึ่งมี ได้รับการออกแบบและนำเสนอสิทธิประโยชน์ในการรับรองรายได้ที่มาจากการประกอบอาชีพ ของผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชดเชยรายได้นั้นขาดรายได้หรือสูญเสียรายได้เนื่องจาก การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยประกันชดเชยรายได้นั้น สามารถคุ้มครองการจ่ายเงินชดเชยรายได้ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ป่วยจนทุพพลภาพชั่วคราวและทุพพลภาพถาวรอีกด้วย

การรับเงินชดเชยจากประกันชดเชยรายได้นั้น มีความแตกต่างจากการรับเงินของผู้เอาเงินในประกันแบบประกันชีวิต โดยการรับเงินสิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตนั้นจะเป็นทายาทหรือเป็นบุคคลที่ผู้ถือกรมธรรม์ระบุไว้ โดยจะได้รับเงินเมื่อผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิต แต่ในกรณีของการรับเงินชดเชยรายได้ของประกันชดเชยรายได้นั้น จะเป็นผู้ถือกรมธรรม์เองที่มีสิทธิ์ในการรับเงินชดเชยโดยได้รับทันทีที่เข้าเงื่อนไข และไม่ต้องเสียชีวิต ดังนั้นประกันชดเชยรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นประกันในรูปแบบของประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพชดเชยรายได้ อีกทั้ง ในปัจจุบัน ยังมีประกันรถยนต์และประกันการเดินทางของหลายบริษัทที่เริ่มมีการให้บริการประกันชดเชยรายได้อีกด้วย

 

ประกันชดเชยรายได้ มีกี่แบบ

การพิจารณาเพื่อแยกประกันชดเชยรายได้นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ตามการจ่ายเงินชดเชย แม้ว่าจะมีการแบ่งตามลักษณะของประกันชดเชยรายได้ก็ตาม ทั้งประกันสุขภาพชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุ แต่การแบ่งตามรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยทำให้เราสามารถทำความเข้าใจรายละเอียดของประกันชดเชยรายได้อย่างลึกซึ้งมากกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ประกันชดเชยรายได้แบบรายวัน

ประกันชดเชยรายได้แบบรายวันเป็นประกันที่มีการจ่ายเงินสินไหมทดแทนเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่ผู้ถือกรมธรรม์ขาดรายได้ หรือต้องหยุดงาน อันเนื่องมาจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด อัตราค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงของประกันชดเชยรายได้ ดังเช่น หากผู้ถือกรมธรรม์เข้ารับการรักษา โดยตรงหยุดงาน 3 วัน ซึ่งประกันชดเชยรายได้มีเงื่อนไขจ่ายเงินสินไหมทดแทน ที่วันละ 800 บาท ผู้ถือกรมธรรม์ก็จะได้รับเงินชดเชยจากประกันชดเชยรายได้ที่ 3*800 = 2,400 บาทนั่นเอง

  • ประกันชดเชยรายได้ทุพพลภาพชั่วคราว

ประกันชดเชยรายได้แบบทุพพลภาพชั่วคราว จะเป็นประกันที่มีการจ่ายเงินสินไหมชดเชยแก่ผู้เอาเงินประกันเนื่องจาก ผู้เอาเงินประกันต้องกลับมาพักรักษาตัวต่อเนื่องที่บ้านเป็นระยะเวลานาน เช่นอาจจะต้องรักษาตัวต่อเนื่อง 1 – 2 สัปดาห์หรือสำหรับบางรายอาจจะต้องพักรักษาตัวนานเป็นเดือนจากอุบัติเหตุ เช่น การประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ขาหัก เป็นต้น โดยกรณีดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นการทุพพลภาพชั่วคราว คือ ไม่สามารถเดินทางหรือเคลื่อนไหว และไม่สามารถออกไปทำงานเพื่อหารายได้ได้ดังปกติ ประกันชดเชยรายได้แบบทุพพลภาพชั่วคราวก็จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมชดเชยตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาประกันชดเชยรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประกันชดเชยรายได้ที่เป็นประกันอุบัติเหตุ ไม่รวมการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มาจากโรคต่าง ๆ

 

  • ประกันชดเชยรายได้ทุพพลภาพถาวร

การทำประกันชดเชยรายได้ ประการสุดสุดท้ายคือ ประกันชดเชยรายได้แบบทุพพลภาพถาวร โดยส่วนใหญ่จะมีการกำหนดเงื่อนไขการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งจะมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ อุบัติเหตุร้ายแรงและการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคร้ายแรง ซึ่งการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับผู้ทำประกันชดเชยรายได้นั้น จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ เช่น หากกรมธรรม์มีการกำหนดให้จ่ายเงินสินไหมทดแทนเป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้ทำประกันชดเชยรายได้ก็จะได้รับเงินสินไหมตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยจะได้รับเป็นรายเดือนหรือรายปี ก็สุดแล้วแต่เงื่อนไขของประกันชดเชยรายได้นั้น ๆ

ดังนั้น หลังจากที่เราพอจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันชดเชยรายได้ในเบื้องต้นแล้ว ครั้งนี้เราก็จะขอนำเสนอประกันชดเชยรายได้ ที่ไหนดี เพื่อให้คุณศึกษาและเรียนรู้เพื่อวางแผนชีวิต และเป็นการเตรียมการ เพราะเราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้ ดังนั้นการมีหลักประกันที่ดีย่อมทำให้ชีวิตมีความมั่นคงมากกว่า กับ บทความ ประกันชดเชยรายได้ ที่ไหนดี 2563

 

ประกันชดเชยรายได้ เลือกได้กับ Cigna Smart HIP

Cigna ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพระดับโลกจากเมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์ด้านการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพยาวนานกว่า 225 ปี พร้อมทั้งให้บริการลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ครอบคลุมทั้ง 30 ประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญและพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้คุณมีชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และมั่นใจได้ทั้งการเงิน หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยการให้บริการประกันชดเชยรายได้ แม้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุก็ยังมีเงิน ชดเชยแทนรายได้

แผนประกันชดเชยรายได้ ที่น่าสนใจแผนแรกจาก Cigna ประกันภัยซึ่งพร้อมให้บริการคุณกับ แผนการประกันชดเชยรายได้ ที่ให้การคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ อีกทั้งยังสามารถให้เงินคืนได้ หากไม่มีการเคลม เบี้ยประกันชดเชยรายได้เริ่มต้นเพียง 258 บาท/ เดือน

แผนประกันสุขภาพชดเชยรายได้ และประกันอุบัติเหตุ Cigna ไม่เคลม คืนเงิน มีการกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นเพียง คำนวณจากผู้ที่มีอายุ 31 – 35 ปี ที่เลือกแผนประกันชดเชยรายได้ สามารถเริ่มต้นจ่ายเบี้ยประกันชดเชยรายได้สุดคุ้มเพียง 258 บาท/ เดือน พร้อมรับเงินชดเชยรายได้จากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 5,000 บาท กรณีรักษาตัวใน ICU รับเงินชดเชยเพิ่มอีก 2,500 บาท พิเศษสุดเพิ่มเติม ด้วยการรับเงินปลอบขวัญจากประกันชดเชยรายได้ Cigna หากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันเกิน 10 วัน อีกทั้งมอบโบนัสเงินคืนทุก 2 ปี ถึง 15% กรณีไม่มีการเคลมประกัน

สนใจสมัครประกันชดเชยรายได้ Cigna Smart HIP หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

ประกันสุขภาพชดเชยรายได้ จาก CHUBB

ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ รายได้ไม่หาย เมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยประกันชดเชยรายได้ จาก CHUBB (ชับบ์) บริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิด ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมดำเนินการธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลก เสริมสร้างความมั่นใจได้เต็มที่ทั้ง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันชดเชยรายได้ เพื่อให้คุณสามารถเข้ารักษาตัวได้อย่างหายกังวลเรื่องรายได้ กับ สัญญาเพิ่มเติมแบบประกันสุขภาพชดเชยรายได้และการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต ที่มอบเงินชดเชยรายวันเมื่อคุณ เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ช่วยคุณแบ่งเบาภาระการหารายได้ในวันที่ต้องเข้ารักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้

ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมประกันชดเชยรายได้การรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต พร้อมให้เงินชดเชยรายได้ตามจำนวนผลประโยชน์ต่อวันที่ได้ซื้อความคุ้มครองเอาไว้ โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่คุณต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน สูงสุด 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ทั้งนี้ประกันชดเชยรายได้ของ ชับบ์ มีอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 0 – 60 ปี คุ้มครองถึงอายุ 69 ปี ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจแบบประกันชดเชยรายได้ ก่อนการตัดสินใจสมัคร

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครประกันชดเชยรายได้ ชับบ์ สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน ที่นี่

 

ประกันสุขภาพชดเชยรายได้ AIA

ประกันสุขภาพชดเชยรายได้ AIA ที่จะจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่เสียไปเนื่องจากต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ดังนั้น ประกันสุขภาพชดเชยรายได้ AIA จึงเหมาะสำหรับคุณที่มีความกังวลเรื่องรายได้ ที่อาจหายไปหากคุณเจ็บป่วยและต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช บี เอ็กซ์ตร้า (AIA HB EXTRA)

ประกันสุขภาพชดเชยรายได้ AIA สัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra เป็นประกันสุขภาพที่มอบเงินชดเชยรายได้ในวันที่คุณต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล เพื่อให้คุณมีเวลาในการรักษาพยาบาลมากขึ้น โดยไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะคุณจะได้รับการจ่ายเงินชดเชยรายวัน เมื่อคุณเจ็บป่วย หรือ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมทั้งกรณี Day Case และสามารถได้รับเงินชดเชยจากประกันสุขภาพชดเชยรายได้ AIA เพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่าในกรณีที่ต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU หรือได้รับเงินชดเชยมากถึง 25 เท่าของจำนวนเอาประกัน จากกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค โดยมีอัตราเบี้ยประกันสุขภาพชดเชยรายได้ AIA ดีต่อใจ รายปีต่อเอาเงินประกัน 100 บาท โดยเริ่มต้นที่ 200 บาทเท่านั้น

สนใจสมัคร หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช บี เอ็กซ์ตร้า

 

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช บี (AIA HB)

เป็นประกันสุขภาพที่ให้สิทธิพิเศษแก่คุณ โดยชดเชยรายได้ในกรณีที่คุณต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งประกันสุขภาพชดเชยรายได้ AIA จะจ่ายเงินชดเชยตามวันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยค่าชดเชยรายวันสูงสุดถึง 3000 บาทต่อวัน ทั้งนี้ยอดเงินชดเชยจะขึ้นอยู่กับแผนที่คุณเลือก จากการซื้อสัญญาเพิ่มเติมและรายได้ของผู้เอาเงินประกัน AIA

สนใจสมัคร หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช บี

 

 

ประกันชดเชยรายได้ SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอีกสถาบันทางการเงินที่มีความพร้อมในการให้บริการ ประกันชดเชยรายได้ โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ประกันชดเชยรายได้ออกมาหลากหลายตัว ซึ่งคุณสามารถพิจารณาเลือกใช้บริการได้ตามศักยภาพและความต้องการ ซึ่งมีทั้ง ประกันเพราะคุ้ม ชดเชย 2 เท่า ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การจ่ายเบี้ยประกันชดเชยรายได้ในระยะเวลาที่สั้น แต่มีการให้ความคุ้มครองที่ยาวนาน คือ ชำระค่าเบี้ยประกันเพียง 10 ปี แต่คุ้มครองคุณถึงอายุ 80 ปี สามารถปกป้องครอบครัวจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เป็นอย่างดี ด้วยการบรรเทาความเดือนร้อนจากภาระหนี้สินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และมีเงินก้อนให้คุณหลังเกษียณอีกด้วย สนใจสมัครประกันชดเชยรายได้ ประกันเพราะคุ้ม ชดเชย 2 เท่า ที่นี่

ยิ่งไปกว่านั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ยังมีอีกผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองด้านการชดเชยรายได้ คือ ประกันห่วงใย ให้ชดเชย โดยประกันชดเชยรายได้ตัวนี้ มีความพิเศษที่ ชดเชยรายได้เป็นรายวัน กรณีคุณต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 6,000 บาท/ วัน อีกทั้งยังมีการคุ้มครองเพิ่มเติม ในกรณีที่คุณประสบอุบัติเหตุแล้วต้องมีการสูญเสียอวัยวะและดวงตา โดยประกันชดเชยรายได้ให้คุณสูงสุดที่ 900,000 บาท และสามารถรับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา สนใจสมัครประกันชดเชยรายได้ ประกันห่วงใย ให้ชดเชย ที่นี่

 

 

อ้างอิง 1 2 3

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar