ประโยคลิ้นพัน ภาษาอังกฤษ

แม้จะไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเรา แต่ปัจจุบันก็ไม่อาจจะปฏิเสธไปได้ว่า “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งภาษาอังกฤษที่ว่าสำคัญนักสำคัญหนานั้น ก็มีอีกหนึ่งมุมที่เราขอยิบยกมานำเสนอให้ทุกท่านทราบกันในครั้งนี้ กับ ประโยคอ่านยากหรือ “Tongue Twister” ประโยคเด็ดชวนลิ้นพันพูดยากจนแม้แต่เจ้าของภาษาเองยังต้องยอมแพ้ ดังนั้นเราไปดูกันเลยว่าประโยคเหล่านั้นจะยากกว่าประโยคพูดยากของภาษาไทยเราหรือไม่ ไปดูกันเลย

Tongue Twister คืออะไร

ประโยคอ่านยากนั้น เชื่อเลยว่าคงจะมีกันแทบทุกภาษาบนโลกนี้ โดยในส่วนของภาษาอังกฤษนั้น “Tongue Twister” คือ ประโยคหรือชุดคำศัพท์ที่ออกเสียงยาก ซึ่งเราจะรู้จักหรือได้พบเห็นกันบ่อย ๆ ในการฝึกอ่านและการท้าทายในกลุ่มเพื่อน ๆ ซึ่งประโยคอ่านยากเหล่านั้นมีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันไป โดยจากข้อมูลและการศึกษาของนักภาษาศาสตร์พบว่า ณ เวลานี้มีประโยคอ่านยาก ภาษาอังกฤษอยู่หลายคำหลายประโยคด้วยกัน ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

รวมประโยคอ่านยาก ภาษาอังกฤษ Tongue Twister ประโยคลิ้นพัน 1 – 10

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

.

Can you can a can as a canner can can a can?

.

Frivolously fanciful Fannie fried fresh fish furiously.

.

To begin to toboggan first buy a toboggan, but don’t buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan.

.

The chic Sikh’s sixty – sixth sheep is sick.

.

Seventy – seven benevolent elephants.

.

A pessimistic pest exists amidst us.

.

Drew Dodd’s dad dog’s dead.

.

Which witch switched the Swiss wristwatches?

.

She sells seashells by the seashore.

.

รวมประโยคอ่านยาก ภาษาอังกฤษ Tongue Twister ประโยคลิ้นพัน 11 – 20

A loyal warrior will rarely worry why we rule.

.

Black background, brown background.

.

Give papa a cup of proper coffee is a copper coffee cup.

.

She saw Sharif’s shoes on the sofa. But was she so sure those were Sharif’s shoes she saw?

.

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick?

.

Pad kid poured curd pulled cod.

.

Brisk brave brigadiers brandished broad bright blades, blunderbusses, and bludgeons – balancing them badly.

.

If you must cross a course cross cow across a crowded cow crossing, cross the cross coarse cow across the crowded cow crossing carefully.

.

How can a clam cram in a clean cream can?

.

Imagine an imaginary menagerie manager managing an imaginary menagerie.

.

รวมประโยคอ่านยาก ภาษาอังกฤษ Tongue Twister ประโยคลิ้นพัน 21 – 30

Send toast to ten tense stout saints ten tall tents.

.

Rory the warrior and Roger the worrier were reared wrongly in a rural brewery.

.

Six sick hicks nick six slick bricks with picks and sticks.

.

I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won’t wish the wish you wish to wish.

.

The thirty – three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.

.

The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.

.

Thirty – Three thirsty, thundering thoroughbreds thumped Mr.Thurber on Thursday.

.

Six sleek swans swam swiftly southwards.

.

If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?

.

I saw a kitten eating chicken in the kitchen.

.

รวมประโยคอ่านยาก ภาษาอังกฤษ Tongue Twister ประโยคลิ้นพัน 31 – 40

I scream, you scream, we all scream for ice cream.

.

Susie works in a shoeshine shop. Where she shines she sits, and where she sits she shines.

.

Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn’t fuzzy, was he?

.

Near an ear, a nearer ear, a nearly eerie ear.

.

Willie’s really weary.

.

Eddie edited it.

.

You know New York, you need New York, you know you need unique New York.

.

Nine nice night nurses nursing nicely.

.

Wayne went to wales to watch walruses.

.

Tom threw Tim three thumbtacks.

.

รวมประโยคอ่านยาก ภาษาอังกฤษ Tongue Twister ประโยคลิ้นพัน 41 – 50

Eleven benevolent elephants

.

We surely shall see the sun shine soon.

.

Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread.

.

A skunk sat on a stump and thunk the stump stunk, but the stump thunk the skunk stunk.

.

Lesser leather never weathered wetter weather better.

.

Of all the vids I’ve ever viewed, I’ve never viewed a vid as valued as Alex’s engVid vid.

.

Gobbling gargoyles gobbled gobbling goblins.

.

Ingenious iguanas improvising an intricate impromptu on impossibly – impractical instruments.

.

Chop shops stock chops.

.

Many an anemone sees an enemy anemone.