พันธบัตรรัฐบาลลดหย่อนภาษีได้ไหม 2565

หลายท่านที่พอจะมีเงินเก็บ หรือหากคุณมีเงินเย็น ที่ไม่ได้นำมาลงทุนหรือใช้ประโยชน์ วันนี้อย่าปล่อยให้เงินเหล่านั้นนอนนิ่งอยู่แต่ในธนาคาร เพราะแม้ว่าในความเป็นจริง เงินจะไม่เน่าเสีย แต่คุณจะเสียโอกาสในการต่อยอด ให้เงินได้ทำงานแทนคุณ และเพื่อสร้างโอกาสให้เงินเหล่านั้นได้ออกดอกออกผล อย่างน้อยก็ได้กินดอกเบี้ยจากการลงทุนเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการกินดอกเบี้ยเงินฝากประจำอยู่มากพอสมควร ประกอบกับประเด็นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวการลดหย่อนภาษี ว่ามีการลงทุนใดบ้างที่เราจะสามารถเลือกลงทุนและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

และในปัจจุบันการลงทุนที่ว่านั้น ก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายวิธีการ ซึ่งหากเราจะมองการลงทุนเหล่านั้นให้เป็น การออมที่มีความเสี่ยง ก็จะสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตและเป็นการหาหนทางที่ทำให้เงิน ที่คุณหามาได้ในแต่ละเดือนนั้น มีโอกาสได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และในครั้งนี้ เราจึงขอนำเสนอบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในรูปแบบของ “พันธบัตรรัฐบาล” ซึ่งสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออม และการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำโดยรัฐบาล แต่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ไหมนั้น เรามีคำตอบ

 

พันธบัตรรัฐบาล 2565 คือ

 

พันธบัตรรัฐบาล 2565 คือ

หลายท่านแม้จะคุ้นเคยกับการลงทุนทั้งการซื้อหุ้น การซื้อกองทุน แต่สำหรับพันธบัตรรัฐบาลแล้ว อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำความรู้จักกันสักเท่าไหร่ โดยพันธบัตรรัฐบาล คือ พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้รัฐบาล ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ที่ดำเนินการซื้อหรือนักลงทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ที่ได้รับการชำระหนี้และผลประโยชน์เป็น ดอกเบี้ย เงินปันผล จากลูกหนี้ซึ่งคือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ออกพันธบัตรนั้น ๆ หรืออาจจะกล่าวให้เข้าใจง่าย คือ พันธบัตรรัฐบาลคือ การที่นักลงทุนหรือผู้ที่ซื้อพันธบัตรนั้น เป็นคนให้รัฐบาลยืมเงินของคุณ เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ และจะมีการจ่ายผลประโยชน์กลับคืนให้กับนักลงทุนในรูปแบบของ ดอกเบี้ย เงินปันผลนั่นเอง

จากรายละเอียดข้างต้น จะพอเห็นแล้วว่าการลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลนั้น จะเป็นการลงทุนที่ไม่มีความซับซ้อนเหมือนการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีตัวแปรและปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลประโยชน์หรืออาจจะไม่ได้รับเพราะขาดทุน โดยการลงทุนด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนั้น จะเป็นการลงทุนอีกประการที่มีความเสี่ยงในการลงทุนที่ต่ำมาก ๆ เพราะยังไงเงินต้นของคุณจะไม่มีทางหายไป โดยเมื่อครบระยะเวลาก็จะได้เงินต้นคืน ซึ่งระยะเวลาส่วนใหญ่ของการขายพันธบัตรรัฐบาลนั้นมักจะอยู่ที่ 3/ 5/ 7 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่อย่างไรก็ตามแม้การลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลจะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่เมื่อคุณคิดจะลงทุนอะไร หรือไม่ว่าจะมีความเสี่ยงระดับไหน คุณควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนนั้น ๆ ให้ละเอียดเสียก่อน

 

พันธบัตรรัฐบาล ซื้อยังไง 2565

 

พันธบัตรรัฐบาล ซื้อยังไง 2565

ทุกท่านที่มีความสนใจในการลงทุนกับการซื้อพันธบัตรรัฐบาล สามารถซื้อพันธบัตรได้ง่าย ๆ ทันทีด้วยตัวท่านเอง ผ่านตลาดแรกและตลาดรอง โดยมีวิธีการซื้อพันธบัตรรัฐบาลแบ่งเป็น 3 วิธี ดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล ซื้อยังไง 2565 : วิธีที่ 1

เป็นวิธีการที่ผู้ออกพันธบัตรจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นทางเลือกในการออม นอกเหนือจากการฝากเงินกับธนาคาร หรือการออมอื่น ๆ โดยผู้ออกพันธบัตร เป็นผู้กำหนดตัวแทนจำหน่าย  ผู้มีสิทธิซื้อ วงเงิน รายละเอียดของพันธบัตร ได้แก่ อายุ อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ โดยพันธบัตรที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยตรงนั้น ได้แก่ พันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยการออกจำหน่ายพันธบัตรให้กับประชาชนในอดีตนั้น จะกำหนดให้ ธปท. คลังจังหวัด คลังอำเภอ ทั่วประเทศ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง รวมทั้งธนาคารออมสิน เป็นผู้จัดจำหน่าย แต่ในปัจจุบันได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์บางแห่ง เป็นผู้จัดจำหน่าย โดย ธปท. เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

พันธบัตรรัฐบาลซื้อยังไง 2565 : วิธีที่ 2 

ติดต่อซื้อขายกันเอง  หรือจะซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถค้นหารายชื่อสถาบันผู้เสนอราคาซื้อขายตราสารหนี้ใน Bond Mart ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่นี่ ซึ่งราคาที่ตกลงซื้อขายอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาตามหน้าพันธบัตร ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนในขณะนั้น อายุคงเหลือของพันธบัตร รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้หน้าพันธบัตร ดังนั้น หากท่านสนใจจะซื้อหรือขายพันธบัตรจึงควรสอบถามราคาจากสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งเพื่อการเปรียบเทียบ และสามารถใช้เส้นอัตราผลตอบแทน (Yield curve) ในการประเมินราคาอ้างอิงได้ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  ที่นี่

พันธบัตรรัฐบาล ซื้อยังไง 2565 : วิธีที่ 3

ซื้อขายพันธบัตรผ่านระบบการซื้อขายตราสารหนี้  (Bond Electronic Exchange : BEX) ซึ่งสามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐ  หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน  นักลงทุนที่ต้องการซื้อขายตราสารหนี้ จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทสมาชิกหรือโบรกเกอร์  วิธีการซื้อขายนั้นทำได้โดยนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อหรือขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ของบริษัทสมาชิกหรือโบรกเกอร์  แล้วเจ้าหน้าที่การตลาดฯ จะเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายต่อเข้าไปยังระบบ BEX และแจ้งยืนยันผลการซื้อขายให้นักลงทุนทราบ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่นี่ หรือ ตลาดตราสารหนี้

 

พันธบัตรรัฐบาลลดหย่อนภาษีได้ไหม 2565

 

พันธบัตรรัฐบาลลดหย่อนภาษีได้ไหม 2565

การออมหรือการลงทุนด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยสามารถให้ผลตอบแทนในอัตราที่แม้จะไม่สูงมากนัก แต่ก็มีอัตราที่มากกว่าการรอรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร โดยการลงทุนประเภทนี้อาจจะเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยง และต้องการผลตอบแทนในระยะสั้น

และสำหรับข้อสงสัยที่เกี่ยวกับประเด็น พันธบัตรรัฐบาลลดหย่อนภาษีได้ไหม นั้น คำตอบชัดเจนคือ ไม่ได้ โดยหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการลดหย่อนภาษีที่สามารถเข้าศึกษาราบละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งมีการอธิบายรายละเอียดการหักลดหย่อนภาษี ที่นี่ โดยการลงทุนที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น จะเป็นการลงทุนประเภท เงินสมทบประกันสังคม/ กองทุน LTH/ RMF/ เบี้ยประกันชีวิต/ เงินสมทบกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น

อ้างอิง 1 2 3

 

Tag

 

#พันธบัตรรัฐบาลข้อดีข้อเสีย

 
#พันธบัตรรัฐบาล2564
 
#พันธบัตรรัฐบาล2564ดีไหม
 
#พันธบัตรรัฐบาลธนาคารออมสิน
 
#พันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ย
 
#พันธบัตรรัฐบาล2564ล่าสุด
 
#ขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตร

 

#พันธบัตรรัฐบาลล่าสุด

#พันธบัตรรัฐบาลลดหย่อนภาษีได้ไหม


#พันธบัตรรัฐบาลลดหย่อนภาษี2564


#พันธบัตรรัฐบาล2564ซื้อยังไง

#พันธบัตรรัฐบาล2564ซื้อที่ไหน