ฟลีทการ์ด (Fleet card) ปตท กสิกร/กรุงไทย คืออะไร

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งรูปแบบของการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทันสมัย รวดเร็วและสามารถอำนวยความสะดวกแบบสุดให้กับทุกท่านได้ทันที โดยในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลทุกท่านที่เป็นผู้ใช้รถ เราจึงมาพร้อมกับ “บัตรฟลีทการ์ด” หรือ PTT Fleet Card หนึ่งในการให้บริการรูปแบบใหม่ของ บริษัท ปตท. ซึ่งมีความน่าสนใจหรือไม่ ดีไหม วันนี้เราจะได้ทราบข้อมูลกัน

 

บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) ปตท. คืออะไร 

บัตร Fleet Card คือบัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมันที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำซึ่งประกอบไปด้วย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคากรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย โดยสามารถนำเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) ณ สถานีบริการน้ำมัน และ/ หรือ NGV ที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ ดังนั้นจากรายละเอียดและข้อมูลนี้ จึงทราบว่าแท้จริงแล้วบัตร Fleet Card นั้น เป็นบัตรเครดิตเพื่อใช้เติมน้ำมัน ซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะลูกค้าองค์กร โดยทุกท่านสามารถดำเนินการสมัครได้ทันที เพียงแต่จะต้องเป็นการสมัครในนามขององค์กรและหน่วยงานเท่านั้น

 

ฟลีทการ์ด (Fleet card) ปตท กสิกร/กรุงไทย คืออะไร

บัตร Fleet Card ดีไหม

สำหรับการใช้งานบัตร Fleet card นั้น ทุกท่านที่กำลังมองหาบัตรเครดิตเติมน้ำมันที่จะสามารถนำเสนอความรวดเร็ว สิทธิพิเศษต่าง ๆ นั้น บัตรเครดิต PTT Fleet Card จะสามารถเป็นคำตอบของท่านได้ทันที เพียงแต่จะต้องเป็นการใช้บริการในนามขององค์กร ซึ่งนอกจากการใช้จ่ายที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วนั้น บัตร Fleet Card ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจเพิ่มเติม ดังนี้

 • บัตรฟลีทการ์ดใบนี้จะสามารถช่วยลดขั้นตอน สำหรับทุกท่านที่เข้าใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสด ป้องกันการทุจริตจากทุกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพียงใช้บัตร fleet card เติมน้ำมันชำระค่าบริการแทนเงินสด กำหนดวงเงินบัตรได้ตามต้องการทั้งแบบวงเงินบาท และปริมาณน้ำมัน ปลอดภัยทุกขั้นตอนด้วยรหัส PIN Code
 • สามารถควบคุมทุกท่านใช้จ่ายได้ 100% พร้อมทั้งข้อมูลและรายละเอียดการเติมน้ำมันรายครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์

ดังนั้นหากองค์กรของท่านมีการใช้งานรถยนต์บ่อยครั้ง บัตร Fleet Card นี้ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสามารถลดขั้นตอน ลดการถือเงินจำนวนมาก และที่สำคัญทุกท่านใช้จ่ายยังสามารถเรียกดูประวัติและข้อมูลการเติมได้ทั้งหมดจากบัตร Fleet Card PTT

ประเด็นควรทราบก่อนสมัครบัตร Fleet Card

แม้ว่าบัตรฟลีทการ์ดจะมีจุดเด่นหลายประการ แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการ อาทิ บัตรเครดิตนี้เป็นบัตรเฉพาะสำหรับลูกค้าองค์กร จึงนำมาซึ่งประเด็นที่ทุกท่านควรทราบและควรทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจสมัครบัตร Fleet Card ใบนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • บัตร Fleet Card หรือบัตรฟลีทการ์ดนั้น เป็นบัตรเครดิตที่มีความแตกต่างจากบัตรเครดิตทั่วไป โดยทุกท่านจะไม่สามารถใช้รูดซื้อสินค้า หรือจะไม่สามารถกดเงินสดออกจากบัตรได้ และยิ่งไปกว่านั้น บัตรฟลีทการ์ดนั้นจะสามารถจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะสำหรับการเติมน้ำมันกับสถานีบริการน้ำมันที่เป็นพันธมิตรกับธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น
 • ในส่วนของการดำเนินการเปลี่ยนชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ท่านจะต้องติดต่อสถานีผู้ให้บริการน้ำมันหรือธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในบัตรเสียก่อน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วัน
 • ในส่วนขององค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจและต้องการสมัครบัตร Fleet Card ท่านจะต้องมียอดรวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการเติมน้ำมันเฉลี่ยต่อคัน ต่อเดือนที่เป็นไปตามเงื่อนไจของสถานีบริการน้ำมันหรือธนาคารนั้น ๆ

สมัครบัตร fleet Card ยังไง

ท้ายที่สุดนี้สำหรับทุกท่านที่ต้องการสมัครและสนใจที่จะใช้บริการบัตร fleet card ท่านสามารถกดสมัครบัตร Fleet Card ได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ของ PTT ที่นี่ หรือดำเนินการเข้าติดต่อธนาคารพันธมิตรกับสถานีผู้ให้บริการน้ำมันได้ทันทีเช่นกัน หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและยื่นสมัคร ทั้งนี้ในส่วนนี้เราขอนำเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขของการสมัครบัตร Fleet Card ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 • ต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีกำไรสุทธิในงบการเงินปีล่าสุด
 • ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก
 • นอกจากนั้นจะเป็นการกำหนดเงือนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการขอใช้บริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนา Passport ที่ยังไม่หมดอายุของผู้เกี่ยวข้องดังนี้
  • ผู้บริการสูงสุด
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  • ผู้มีอำนาจตามนิยามในหน้า 3
  • ผู้แทนผู้ใช้บริการตามนิยามในหน้า 4
 • เอกสาร KYC สำหรับนิติบุคคล
 • เอกสาร KYC สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจ

เพียงเท่านี้ก็สามารถนำเอกสารทั้งหมดเข้าสมัครบัตร Fleet Card กับธนาคารพันธมิตรได้ทันที โดยหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อที่ 1365 Contact Center ของ PTT หรือที่ Call Center ธนาคารพันธมิตร

อ้างอิง 1 2