ยืมเงินระยะสั้น 10000 – 50000 ด่วน 2564

สินเชื่อระยะสั้น หรือการหายืมเงินระยะสั้น 2564 เป็นหนึ่งในการให้บริการพื้นฐานที่สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารต่างให้ความสำคัญ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการยืมเงินง่าย ๆ ระยะสั้นนั้น อาจมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปตาม เงื่อนไขและกฎเกนณ์ในการพิจารณาของแต่ละธนาคาร เช่น บางแห่งอาจจะกำหนดการให้ยืมเงินระยะสั้น 2564 ไว้ที่ 1 – 3 ปี และบางสถาบันการเงินและบางธนาคารอาจกำหนดระยะเวลาไว้ที่ 4 – 6 ปี เป็นต้น

ดังนั้น ในวันนี้เราจึงได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวสินเชื่อยืมเงินระยะสั้น 2564 ที่มีความน่าสนใจ โดยสามารถยืมเงินง่าย ๆ และเป็นการยืมเงินฟรีค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ โดยมีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ กับบทความ ยืมเงินระยะสั้น 2564 10000 – 50000 ด่วน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อเงินกู้ SME ยืมเงินระยะสั้น/ ระยะยาว 2564 TISCO

สินเชื่อเพื่อการให้ยืมเงินระยะสั้น 2564/ ระยะยาว 2564 จากธนาคาร TISCO เพื่อให้ลูกค้า SME นำวงเงินกู้ที่ได้ ไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น ซื้อที่ดิน พร้อมสร้างอาคาร โรงงาน โกดังและอื่น ๆ โดยผู้ประกอบหรือลูกค้า SME สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบวงเงินที่เหมาะสมได้

สินเชื่อยืมเงินระยะสั้น 2564/ ระยะยาว ของธนาคารทิสโก้ เป็นผลิตภัณฑ์ให้เงินกู้ที่เน้นหลักการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าด้วยความเข้าใจ และเสริมสร้างให้ SME สามารถเติบโตอย่างยั่นยืน และด้วยการดำเนินงานและอนุมัติวงเงินอย่างรวดเร็ว และผ่อนชำระการยืมเงินง่าย ๆ นี้ได้ ตามความสอดคล้องกับรายได้ สมัครและยืมเงินระยะสั้น/ ระยะยาว 2564 ได้ทันที เพียงเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน) สำหรับผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า/ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) สำหรับผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง สำหรับผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนางบดุล และงบการกำไรขาดทุนล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ สำหรับผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำหรับผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีกระแสรายวัน/ ออมทรัพย์/ ประจำย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อ/ ขอสินเชื่อ สำหรับผู้กู้

สนใจสมัคร และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อยืมเงินระยะสั้น 2564/ ระยะยาว กับธนาคาร TISCO ที่นี่

 

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อเพื่อยืมเงินระยะสั้น 2564 สามารถให้คุณผ่านชำระนานสูงสุด 60 เดือน ยืมเงินฟรีค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะมีความกังวลมากน้อยเพียงใด ก็สามารถยืมเงินง่าย ๆ ผ่าน KMA กับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลออนไลน์ธนาคารกรุงศรีได้ทันที เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปกรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยดรับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560
 • หรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้หรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงาน หรืออายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/ หรือที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอยืมเงินระยะสั้น 2564 กับสินเชื่อบุคคลกรุงศรี

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ที่ระบุตำแหน่ง และอายุงาน/ หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน/ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนสำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงิน

สนใจสมัครและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับสินเชื่อยืมเงินระยะสั้น 2564 กับธนาคารกรุงศรี ที่นี่

ยืมเงินง่าย ๆ หลักหมื่นหลักแสน กับสินเชื่อ UOB I – cash

ด้วยสินเชื่อยืมเงินง่าย ๆ หรือหากต้องการยืมเงินระยะสั้น 2564 ผ่อนได้นาน 60 งวด ก็สามารถดำเนินการของผลิตภัณฑ์เงินด่วนทันใจได้กับ UOB I – cash เพื่อเติมเต็มความต้องการของคุณในทุก ๆ ด้านด้วยข้อเสนอพิเศษสุดกับ การอนุมัติสินเชื่อเพื่อยืมเงินระยะสั้น 2564 พร้อมใช้ในเวลาเพียง 3 วัน วงเงินสูงสุดถึง 1,500,000 บาท โดยอนุมัติวงเงินที่ผ่อนสบายสูงสุด 60 เดือน เพียงคุณมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสินเชื่อยืมเงินง่าย ๆ กับ UOB I – cash ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี (โดยรวมระยะเวลาผ่อน)
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/ เจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน สามารถนับอายุงาต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน/ อายุกิจการ 3 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ UOB I – cash

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้/ สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีส่วนตัวของผู้ของกิจการ) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงินสินเชื่อ I – cash

สนใจสมัครและหากต้องการข้อมูลเพิ่ม ที่นี่ สินเชื่อ UOB I – cash เพื่อยืมเงินระยะสั้น 2564 สามารถผ่อนได้นานถึง 60 เดือน

 

ยืมเงินง่าย ๆ กับกสิกร Xpress Loan

ผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณยืมเงินระยะสั้น 2564 หรือยืมเงินสามารถผ่อนได้ไม่เกิน 60 งวดของธนาคารกสิกรไทย ที่มีจุดเด่นคือรวดเร็วทันใจ โดยสินเชื่อบุคคล Xpress Loan  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นการให้บริการคล้ายกับการยืมเงินง่าย ๆ เงินด่วนทันใจ ที่อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ที่รวดเร็ว โดยคุณสามารถขอสินเชื่อยืมเงินระยะสั้น 2564 ได้ตามความต้องการ และสามารถคืนได้เต็มจำนวนหรือจะชำระขั้นต่ำ ยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์ให้ยืมเงิน Xpress Loan เป็นการให้บริการที่เน้นความสะดวกและความรวดเร็วในการได้รับเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อยและสามารถรับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที แม้คุณจะต้องการยืมเงิน 30000 – 50000 ก็พร้อมจะให้บริการ เพียงคุณรับเงินเดือนผ่านบัญชี 7500 บาทต่อเดือน ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ก็สามารถสมัครได้ทันที ซึ่งสินเชื่อให้ยืมเงินระยะสั้น 2564 กสิกรพร้อมช่วยคุณตัวนี้ มีความพิเศษที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำตลอดสัญญาเพียง 15% ต่อปีและ ผ่อนชำระคืนเพียงหลักร้อย

ซึ่งมีเงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัครดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7500 บาทขึ้นไป (รายได้ 20,000 บาทขึ้นไปสำหรับเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระ)
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีเปลี่ยนที่ทำงานธนาคารสามารถนับอายุงานจากที่ทำงานเดิมต่อเนื่องได้หากผ่านการทดลองงานแล้ว (อายุงานไม่น้อยกว่ากว่า 1 ปีสำหรับอาชีพอิสระ/ และไม่น้อยกว่า 2 ปีสำหรับเจ้าของกิจการ)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เช่น ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อยืมเงินด่วน กสิกร ขอเพียงคุณมีแค่บัตรประชาชน สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน คุณก็สามารถสมัครสินเชื่อยืมเงินด่วน ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ Xpress Loan ไม่ว่าจะ ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 บาทหรือหลักหมื่นหรือหลักแสนก็สามารถสมัครและนำเงินไปใช้ได้ดั่งใจ ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังสามารถผ่อนชำระเงินคืนได้ความระยะเวลาที่ต้องการ ตั้งแต่ 12 – 60 เดือนเลยทีเดียว

สนใจสมัครสินเชื่อให้ยืมเงินระยะสั้น 2564 Xpress Loan และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

 

อ้างอิง 1 2