ยืมเงิน ออมสิน 50000 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 2565 ไม่เช็คบูโร/แบล็คลิส

ไม่ว่าจะเป็นระยะยาวนานสักเพียงใด แต่ธนาคารที่มีความพร้อมและจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนทุกท่านอย่างแข็งขัน ณ เวลานี้ หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นธนาคารออมสินอย่างแน่นอน เพราะด้วยความเข้าใจและการออกนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจ ไม่ว่าทุกท่านจะประกอบอาชีพใด ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริการหรือแม้กระทั้งในนามของเจ้าของกิจการธุรกิจรายย่อย ทั้งหมดทุกท่านต้องได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความเพื่อนำเสนอ “โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” ซึ่งจะสามารถเปิดโอกาสให้ทุกท่านยืมเงิน ออมสินได้ง่ายทันทีตั้งแต่หลัก 50,000 – 300,000 บาท ดังนั้นอย่ารอช้าเราไปดูกันเลย

 

สินเชื่อ ออมสิน ปี 65 : โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ

 

ยืมเงิน ออมสิน 50000

รายละเอียดของโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 2565 นั้น เชื่อว่าหลายท่านอาจจะคิดว่า สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสินนี้จะเป็นการให้บริการสินเชื่อวงเงินเฉพาะสำหรับ SME หรือกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อให้ยืมเงิน ออมสินนั้นเป็นการนำเสนอวงเงินสินเชื่อสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการหรือแม้กระทั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือกลุ่ม “ช่าง” โดยสามารถให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทั้ง ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจและกลุ่มผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพ เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม และรวมไปถึงฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งสามารถได้รับวงเงินสินเชื่อทันที แต่จะมีการพิจารณาและนำเสนอวงเงินที่แตกต่างกัน

 

วัตถุประสงค์และวงเงินสินเชื่อ

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินนั้นเป็นการพิจารณาเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำเงินไป Refinance หรือนำไปชำระสินเชื่อเช่าซื้อและบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งทางธนาคารออมสินนั้น ได้มีอีกทางเลือกให้ทุกท่านแล้วกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โควิด – 19 นั่นเอง โดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 2565 นั้น สามารถพิจารณาและให้ทุกท่านยืมเงิน ออมสินได้ทันที ขอเพียงทุกท่านมีคุณสมบัติและเงื่อนไขครบ โดยมีการแบ่งแยกวงเงินสินเชื่อไว้ดังนี้

 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย เป็นต้น โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ นักจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท เช่นกัน
 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 • สินเชื่อให้ยืมเงิน ออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านโชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยทุกท่านจะได้รับวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

โดยทั้งหมดนั้น ทุกท่านที่ยื่นสมัครและต้องการวงเงินสินเชื่อกับธนาคารออมสิน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3.99 ต่อปี ตลอดอายุกู้เงิน ด้วยระยะเวลาการกู้ที่ 5 ปี หรือ 50 งวดนั่นเอง

 

ยืมเงิน ออมสิน 50000

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

ทางธนาคารออมสินนั้น ได้ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการสมัครสินเชื่อยืมเงิน ออมสิน ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 2565 โดยนอกจากจะมีการกำหนดประเภทของกิจการและลักษณะการประกอบอาชีพของผู้สมัครแล้ว ทางธนาคารยังมีการกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นไว้เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการที่แน่นอน
 • ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ ผุ้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ เป็นผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
  • ผู้เริ่มประกอบอาชีพ เช่นช่างต่าง ๆ และที่ไม่ใช่ช่าง ซึ่งมีทั้งกลุ่มอาชีพช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ และรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรือ กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และคนจัดดอกไม้ โดยต้องมีใบประกาศยบัตรหรือวุฒิบัตร
  • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น คนขับ Taxi/ รถตู้/ รถเมล์/ รถประจำทางและรถขนส่งสินค้า โดยต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะหรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
  • ผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง แฟรนไชส์ ร้านนวด สปา โดยทั้งหมดจะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์และมีสัญญาแฟรนไชส์หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น

จากรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดแล้ว หากทุกท่านสนใจและต้องการทรายรายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ทุกท่านสามารถเข้าดูข้อมูลได้ ที่นี่ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ซึ่งยังสามารถดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

อ้างอิง 1 2

 

This div height required for enabling the sticky sidebar