advertisement

วิธีกู้ออมสิน 2565 บัตรกดเงินสด Prima&People Card

บางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ได้สะดวกสบาย ราบรื่นเหมือนลานสเก็ตน้ำแข็ง งานที่ทำกันอยู่ทุกวัน อาจจะกลายเป็นอดีตได้เพียงชั่วข้ามคืน ทั้งโรงงานปิดกิจการ บริษัทล้มหรืออาจจะถูกให้ออกจากงาน จึงต้องขาดรายได้แบบไม่ทันตั้งตัวครับ แต่รายจ่ายต่าง ๆ ยังคงอยู่ ทั้งค่าบ้าน ค่ารถ ค่าเทอมลูก ค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ ดังนั้นการมีเงินสำรองไว้ในธนาคารถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเงินเก็บ และมีความต้องการใช้เงินด่วน ธนาคารออมสินพร้อมยืนเคียงข้างคุณด้วยการบริการ บัตรกดเงินสด ออมสิน ซึ่งเป็นการให้เงินกู้ ออมสิน โดยคุณสามารถเบิกถอนเงินจากบัตรกดเงินสด ได้เงินไปใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับ

หมายเหตุ: เว็บไซต์ Alzthai.com ทำหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลสินเชื่อที่น่าสนใจมาแนะนำเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทต่าง ๆ เหล่านี้แต่อย่างใด อีกทั้ง ไม่ได้ให้บริการสินเชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลในบทความนี้อาจมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการศึกษารายละเอียด และเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองมากที่สุด

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

วิธีกู้เงินออมสิน 2565

การออมเงินเป็นสิ่งควรทำสำหรับคนทุกคนครับ เพราะเราจะได้มีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายใช้ยามเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือใช้ในยามฉุกเฉิน ยิ่งไปกว่านั้นหากมีเงินออมเก็บมากพอ ก็อาจนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนต่อยอดเป็นดอกผลได้ในอนาคต แต่หากคุณกำลังประสบปัญหามีเงินสดในมือไม่เพียงพอเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน

วันนี้เรามีทางออกมานำเสนอครับ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายยามฉุกเฉินให้แก่คุณ นั่นคือ บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card และ Prima Card ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการ เงินกู้ ออมสิน ผ่านบัตรลักษณะหนึ่งที่คุณสามารถใช้บัตรกดเงินสด ออมสิน เพื่อเบิกถอนเงินออกมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งทั้ง 2 บัตรมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กู้เงินออมสิน 2565 บัตรกดเงินสด Prima Card

บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card เป็นการบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ กู้เงิน ออมสิน ผ่านบัตรกดเงินสด ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นเงินสำรองให้คุณไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินตามความต้องการ

บัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกินจำนวน 1.5 ล้านบาท บัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกจริง โดยผู้ถือบัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถใช้วงเงินสินเชื่อเงินกู้ ออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการแจ้งอนุมัติ

โดยสามารถใช้บัตรกดเงินสด ออมสิน ร่วมกับรหัส (PIN) ที่ธนาคารจะทำการจัดส่งมาให้ เพื่อทำการเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ถือบัตรกดเงินสด ออมสิน เลือกที่เมนูการถอนเงินจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และต้องไม่เกิน 60 ปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำ/ ไม่เกิน 65 ปี สำหรับอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุงาน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปสำหรับผู้มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ / อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับ/ สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือสำเนาบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมสมุดบัญชี – เลขบัญชี

อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
 • ต้นฉบับ/ สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่น ๆ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card

บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card จะอนุมัติวงเงินสูงสุดในคุณไม่เกิน 5 ของรายได้ โดยวงเงินขั้นต่ำบัตรกดเงินสด ออมสินอยู่ที่ 30,000 – 1,500,000 บาท โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอน สินเชื่อบัตรกดเงินสด ออมสินมีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ รวมกันอยู่ที่ ร้อยละ 28 ต่อปี และคุณสามารถชำระเงินยืมคืนได้เต็มจำนวน หรือชำระบางส่วน หรือจ่ายตามจริงขั้นต่ำเพียง 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท  มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อาทิ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน/ ATM ธนาคารออมสิน/ ออมสิน Internet Banking/ ออมสิน MyMo/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ Tesco lotus/ แคชเชียร์เซ็นเพย์

สนใจสมัคร เงินกู้ ออมสิน บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card ที่นี่

 

วิธีกู้ออมสิน 2565 บัตรกดเงินสด Prima&People Card

วิธีกู้เงินออมสิน 2565 บัตรกดเงินสด People Card

บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card เป็นการบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ กู้เงิน ออมสิน ผ่านบัตรกดเงินสด ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นเงินสำรองให้คุณไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินตามความต้องการ

บัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท บัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกจริง และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินให้แก่คุณลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ดังนั้นหากคุณมีรายได้น้อยแต่ต้องการสมัคร บัตรกดเงินสด ออมสิน 7000 บาทก็สามารถสมัครได้ครับ โดยผู้ถือบัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถใช้วงเงินสินเชื่อเงินกู้ ออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการแจ้งอนุมัติ โดยสามารถใช้บัตรกดเงินสด ออมสิน ร่วมกับรหัส (PIN) ที่ธนาคารจะทำการจัดส่งมาให้ เพื่อทำการเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ถือบัตรกดเงินสด ออมสิน เลือกที่เมนูการถอนเงินจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และต้องไม่เกิน 60 ปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำ/ ไม่เกิน 65 ปี สำหรับอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปสำหรับผู้มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ / อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับ/ สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือสำเนาบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมสมุดบัญชี – เลขบัญชี

อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
 • ต้นฉบับ/ สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่น ๆ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card

บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card จะอนุมัติวงเงินสูงสุดในคุณไม่เกิน 5 ของรายได้ โดยวงเงินสูงสุด บัตรกดเงินสด ออมสินอยู่ที่ 30,000 บาท โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอน เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด ออมสิน 7000 บาทก็สามารถ ขอเงินกู้ ออมสิน ได้เพราะเป็นการบริการกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย

สินเชื่อบัตรกดเงินสด ออมสินมีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ รวมกันอยู่ที่ ร้อยละ 28 ต่อปี และคุณสามารถชำระเงินยืมคืนบัตรกดเงินสด ออมสิน ได้เต็มจำนวน หรือชำระบางส่วน หรือจ่ายตามจริงขั้นต่ำเพียง 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท  มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อาทิ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน/ ATM ธนาคารออมสิน/ ออมสิน Internet Banking/ ออมสิน MyMo/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ Tesco lotus/ แคชเชียร์เซ็นเพย์

 

สนใจสมัคร เงินกู้ ออมสิน บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card ที่นี่

 

 

วิธีกู้ออมสิน 2565 บัตรกดเงินสด Prima&People Card

อ้างอิง 1 2 3

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ยืมเงิน 1000 - 5000 k plus กสิกรไทย
หาสินเชื่อเงินสด ยืมเงิน 2000 - 5000 ด่วนอนุมัติไว ได้เงินจริง 2563