ยืมเงิน 3000 ด่วน 2567 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

หลายท่านคงจะไม่เคยรู้จัก สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ แต่คงจะรู้จักสินเชื่อบุคคลและทราบดีครับว่า การขอรับการบริการสินเชื่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรกดเงินสดนั้นจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เกือบ 100% จะมีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ขั้นต่ำอย่างน้อยคือ จะต้องเป็นบุคคลที่มีงานประจำ เป็นพนักงานประจำ หรือมีรายได้มั่นคงประจำเป็นรายเดือน เพราะจะได้สร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินและเป็นหลักประกันว่าผู้กู้ จะสามารถนำเงินมาชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอ

ทำให้บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพรับจ้างรายวัน พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่สามารถขอใช้บริการสินเชื่อเหล่านั้นได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่นิ่งนอนใจ จึงได้พัฒนาแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ หรือ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เพื่อให้บริการแก่บุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการด้านเงินทุน หรือต้องการเงินหมุนเวียนในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ โดยไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ

หมายเหตุ: เว็บไซต์ Alzthai.com ทำหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลสินเชื่อมาแนะนำเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ หรือเป็นตัวแทนของสถาบันการเงินหรือบริษัทเหล่านี้ และไม่ได้ให้บริการสินเชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณและเหตุผลตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ข้อมูลต่าง ๆ ในบทความอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ผู้อ่านควรหาข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเปรียบเทียบและค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตนเองที่สุด

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ คืออะไร

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) เป็นการให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ซึ่งสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ โดยรวมของประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประชาชนผู้ประสงค์ขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ดังนี้ครับ

 • เป็นบุคคลธรรมดา เช่น ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่อาจไม่มีรายได้ประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่เคยเดินบัญชีกับธนาคาร แต่เป็นผู้มีความสามารถชำระหนี้
 • สามารถกู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 36 (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ไม่อนุญาตให้คิดค่าปรับค่าติดตามทวงถามหนี้)
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • อายุสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการกำหนดตามความสามารถในการชำระหนี้

ดังนั้นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จึงสามารถเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปได้หลากหลาย ซึ่งหลาย ๆ แหล่งทุน เราก็อาจจะเคยได้ยินชื่อและอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับ อีกทั้งบางแหล่งทุนยังเป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินและธนาคารอีกด้วย แต่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม สถาบันการเงินเหล่านั้นจึงพยายามคิดวิธีและกำหนดเงื่อนไขที่เข้ากับเครดิตและสถานะทางการเงินของประชาชนทุก ๆ คน ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ที่น่าสนใจในปี 2565 มานำเสนอให้คุณครับ

 

ยืมเงิน 3000 ด่วน 2567 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เมืองไทยลิสซิ่ง

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เมืองไทยลิสซิ่ง เป็นสินเชื่อที่ดำเนินการโดยบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด โดยบริการสินเชื่อที่เน้นการให้เงินกู้สินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยานต์ สินเชื่อเพื่อการเกษตร สินเชื่อบุคคล สินเชื่อโฉนดที่ดินและบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและอาชีพอิสระ เพื่อนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยยึดอัตราดอกเบี้ยเพียง ร้อยละ 36 ต่อปี

โดยผู้กู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เมืองไทยลิสซิ่ง ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน และไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เมืองไทยลิสซิ่งเปิดโอกาสให้ผู้กู้ได้วงเงินสูงสุด ตามกฎหมายคือ 10,000 – 100,000 บาท และยังให้ผ่อนเงินคืนเป็นงวด ๆ นานถึง 24 งวด

เพียงคุณเตรียมเอกสาร คือ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน บัตรประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำประกัน แล้วเข้าติดต่อที่ เมืองไทยลิสซิ่งทุกสาขาใกล้คุณ โดยคุณสามารถค้นหาสาขา เมืองไทยลิสซิ่งใกล้คุณ ได้ที่นี่เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสมัครยืมเงิน 3000 ด่วน  สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เมืองไทยลิสซิ่ง เพื่อนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพได้สมดั่งใจครับ

สนใจสมัคร สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เมืองไทยลิสซิ่ง ที่นี่

 

ยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 2567

ยืมเงิน 3000 ด่วน 2567 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ทรู      

คุณสามารถขอ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ทรู ได้ทันทีด้วย Micro Credit ซึ่งเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ที่พัฒนาโดยบริษัท แอสเซนด์ นาโน เพื่อการให้บริการสินเชื่อขนาดเล็กหรือ นาโนไฟแนนซ์ เป็นสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าทรูที่ใช้บริการแบบรายเดือน (Postpaid) เพื่อให้บริการ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ทรู จากประวัติการชำระและยอดคงค้าง เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติสินเชื่อ วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจะถูกโอนเข้าบัญชีทรูวอลเล็ท (Truemoney Wallet) หลังจากนั้นคุณถึงจะสามารถเบิกเงินสดผ่านระบบสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ทรู Micro Credit ได้ทันที ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก เพียง 0% ในเดือนแรก

สำหรับการให้ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ทรู ลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมบริการจะได้รับวงเงินไม่เท่ากัน ซึ่งการพิจารณาวงเงิน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ทรู Micro Credit จะขึ้นอยู่กับยอดบิล TrueMove H แบบรายเดือนและหน้าบัตรทรูการ์ด ซึ่งสามารถได้รับวงเงินสูงสุดถึง 10000 บาท ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท หากคุณต้องการสมัครยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ทรู เพื่อใช้เงินสด โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร คิดค่าธรรมเนียม 15 ต่อครั้ง โดยเงินจะโอนเข้าธนาคารปลายทางภายใน 2 ชั่วโมง

สนใจสมัคร หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ทรู Micro Credit ที่นี่

 

ยืมเงิน 3000 ด่วน 2567 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์

ด้วยสโลแกนที่คุ้นหู “มีบ้าน มีรถ เราช่วยได้” เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างดีที่ทำให้ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์เป็นแหล่งเงินทุนที่ให้บริการสินทรัพย์แลกเงิน โดยได้รับการรองรับและกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งให้บริการรถ บ้าน โฉนดที่ดิน แลกเป็นเงินให้คุณได้รับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพียงคุณมีเอกสารเบื้องต้น คือ บัตรประชาชน เล่มทะเบียนรถหรือโฉนดตัวจริง ทะเบียนบ้านก็สามารถเข้ามาขอ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ ได้ทันที

จุดเด่นอีกประการที่ทำให้ ศรีสวัสดิ์ขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของการให้บริการ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สินแลกเงิน คือ ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อครับ โดย หากเป็น สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์รถจักรยานยนต์ สามารถรับเงินได้ทันทีภายใน 10 นาที เช่นเดียวกับสินเชื่อรถยนต์ที่รวดเร็วไม่แพ้กัน อีกทั้งยังเสนอเงื่อนไขพิเศษ คือ แม้คุณจะยังผ่อนรถอยู่ก็สามารถนำรถมากู้ยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ได้ และสำหรับการขอ สินเชื่อโฉนดที่ดิน และบ้าน ศรีสวัสดิ์ก็พร้อมที่จะพิจารณาให้วงเงินที่สูงครับ เพื่อคุณจะได้นำเงินไปใช้จ่ายได้อย่างไร้กังวล

สนใจ สมัคร สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ ที่นี่

 

ยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 2567

ยืมเงิน 3000 ด่วน 2567 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เงินติดล้อ

หลายท่านเมื่อได้ยินสโลแกนที่ว่า “เงินติดล้อ” คงจะนึกถึงบริษัทธุรกิจ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง ในนามบริษัท “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” เป็นแน่ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทแห่งนี้ได้มีการดำเนินการเปลี่ยนชื่อ และรวมไปถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่เป็นที่เรียบร้อย แม้ว่าธุรกิจนี้จะยังคงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการบริการ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” แต่เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความสับสน ทางบริษัทได้ดำเนินการตัดคำว่าศรีสวัสดิ์ออกไป และใช้เพียงคำว่า “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เปิดให้บริการด้านสินเชื่อและประกันภัย อีกทั้งยังมีการให้บริการต่อ พ.ร.บ. โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และสาขากว่า 1 พันแห่ง ของ เงินติดล้อ

เงินติดล้อ เป็นบริษัทที่ให้บริการ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รถแลกเงิน โดยคุณสามารถนำยานพาหนะที่คุณถือกรรมสิทธิ์ได้ สมัครยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รถแลกเงินได้ โดยมีการให้บริการหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อครับ เช่น สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง – กระบะ สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก โดยทุกผลิตภัณฑ์ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ของเงินติดล้อคุณสามารถใช้บริการได้โดย ไม่ต้องเช็คบูโรครับ ขอเพียงคุณมีรถเท่านั้น

สนใจสมัคร สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เงินติดล้อ ที่นี่

 

ยืมเงิน 3000 ด่วน 2567 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เงินเทอร์โบ

เงินเทอร์โบ เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้าน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ในระดับท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยให้บริการทางด้านการเงินให้แก่ลูกค้า ผ่านเครือข่ายสาขามากกว่า 340 สาขา โดยมีผลิตภัณฑ์ด้าน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รถและเงิน หรือจะเป็น สินเชื่อโฉนดที่ดิน หรือห้องชุด ซึ่งสามารถได้รับเงินภายในวันเดียว

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เงินเทอร์โบ สินเชื่อรถยนต์ มีความโดดเด่นที่อนุมัติอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.68% ต่อปีพร้อมทั้ง ไม่มีการตรวจเครดิตบูโร สามารถรับเงินเต็มจำนวน ได้อย่างรวดเร็วภายในระยยะเวลา 1 วัน และสามารถปิดบัญชีได้โดยมีค่าธรรมเนียมครับ

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เป็น สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ที่อนุมัติวงเงินสูงสุดให้ลูกค้าถึง 500,000 บาท และให้ชำระเงินคืนในระยะยาวถึง 60 เดือน บริการรวดเร็วโดยสามารถรับเงินได้ภายใน 1 วันทำการ เหมาะสมเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับคุณที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนฉุกเฉินเพื่อยืมเงิน 3000 ด่วน โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารและแหล่งเงินกู้นอกระบบครับ

สนใจ สมัครหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เงินเทอร์โบ

 

ยืมเงิน 3000 ด่วน 2567 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ มันนิกซ์

ฟินนิกซ์ เป็นการบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ที่พัฒนาโดยบริษัท มันนิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ กับบริษัท Abakus ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก โดยการบริการเน้นความรวดเร็วและความสะดวกในการอนุมัติการให้ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และจุดเด่นอีกประการของการสมัครยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ คือไม่ต้องใช้เอกสารในการขอกู้ โดยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ทั้งสะดวกสบายช่วยให้ได้เงินด่วน ได้ดั่งใจ ซึ่งวงเงินสูงสุด ตั้งแต่ 500 – 100,000 บาท

วิธีการสมัครและขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ฟินนิกซ์

 • เริ่มที่ดาวน์โหลดแอป “ฟินนิกซ์ ผ่านทาง Play Store และติดตั้ง
 • เข้าสู่แอป ทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ห้าให้
 • กรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อม วัน/ เดือน/ ปี พ.ศ. เกิด
 • กดปุ่ม “ลงทะเบียน/ เข้าสู่ระบบ”
 • ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS กด”ยืนยัน”
 • ยืนยันตัวตนผ่านแอป SCB EASY (กรณีคุณไม่ใช่ลูกค้าของไทยพาณิชย์ กรุณาติดต่อธนาคารสาขา เพื่อทำการเปิดบัญชีใหม่ พร้อมเปิดใช้งานแอป SCB EASY ก่อนนะครับ)
 • ตั้งรหัส PIN 6 หลักเพื่อเข้าใช้งาน และตั้งค่าลายนิ้วมือ หากไม่โทรศัพท์ไม่รองรับระบบนี้ให้กดข้าม
 • ยิมยอมการเปิดเผยข้อมูล
 • กดปุ่ม”ยอมรับ” หนังสือให้ความยินยอม/ ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว/ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอป
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่องพร้อมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
 • กดปุ่ม “ยืนยันการสมัครสินเชื่อ” เพียงเท่านี้ก็จะสามารถขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ได้ เพียงรอผลอนุมัติครับ

 

 

ยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 2567

ยืมเงิน 3000 ด่วน 2567 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เอสซีบี อบาคัส

หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ในขณะนี้ เงินทันเด้อ จากเอสซีบี อบาคัสพร้อมให้บริการคุณครับ เงินทันเด้อเป็นการบริการรูปแบบใหม่จากบริษัท SCB Abacus บริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้บริการการ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ออนไลน์ ผ่านแอปได้อย่างรวดเร็วทันใจ

วงเงินตั้งแต่ 1000 – 50000 บาท กู้ออนไลน์และสามารถรู้ผลได้ในทันทีเป็นสินเชื่อเงินสด 30 นาที เพียงคุณมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 57 ปี เป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ และโทรศัพท์ของคุณที่จะใช้แอปเงินทันเด้อจะต้องมี SCB EASY App ด้วยเช่นกัน พร้อมรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีออมทรัพย์ของไทยพาณิชย์ (สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์กับไทยพาณิชย์สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน SCB EASY App ได้ครับ) ขั้นตอนการสมัครยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เงินทันเด้อ

 • ดาวน์โหลดแอป เงินทันเด้อ และ SCB EASY App พร้อมบัญชีออมทรัพย์กับ SCB
 • เตรียมบัตรประชาชน และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรอกข้อมูล อีเมล
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยรหัส OTP
 • ยืนยันตัวตนผ่านแอป SCB EASY
 • ตั้งค่ารหัส PIN
 • เลือกสินเชื่อ กรอกอีเมลและยืนยันรหัสที่ได้รับทางอีเมล
 • กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ
 • อัพโหลดรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรอกข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย และให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
 • ยืนยันข้อมูลและรอการอนุมัติใน 15 นาที
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • เลือกบัญชีที่จะรับการโอนเงิน
 • ยืนยันการทำสัญญา
 • สำเร็จ รอเงินโอนเข้าภายใน 24 ชั่วโมง

เพียงเท่านี้ก็สามารถได้รับการบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ออนไลน์ จาก เงินทันเด้อ โดยได้รับเงินจริงเพื่อไปใช้จ่ายได้ดั่งใจคุณครับ สนใตสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอป เงินทันเด้อ ได้ที่นี่ครับ

 

ยืมเงิน 3000 ด่วน 2567 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ นิ่มลีสซิ่ง

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จากบริษัท นิ่มซี่เส็ง จำกัด ปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จัดสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีสาขาให้บริการมากกว่า 400 สาขา ครอบคลุม 11 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

นิ่มลีสซิ่ง ให้บริการสอนเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รับจัดสินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัส รถโดยสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยยึดหลักสโลแกน “คุยเรื่องเงินกับคนกันเอง” เน้นการให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่อนุมัติง่าย ได้เงินรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการบริการครอบคลุมยานยนต์ทุกชนิดเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ และประชาชนที่ต้องการเงินด่วน ซึ่งมีข้อจำกัดไม่สามารถขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้

สนใจสมัคร ยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ นิ่มลีสซิ่ง ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2 3 4  

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

 

แอพสินเชื่อทันที ยืมเงินฉุกเฉิน 3000 – 5000 ด่วน