ยืมเงิน 5000 ด่วน ไทยพาณิชย์/กสิกร/UOB/กรุงศรี

 

ในปัจจุบันแม้ว่าการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมาก แต่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน เงิน ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุก ๆ คนต่างต้องการและยังคงใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นเหล่าบรรดาธนาคารและสถาบันกรเงินต่าง ๆ จึงหันมาดำเนินการแข่งขันช่วงชิงความได้เปรียบในการให้บริการด้านการเงิน โดยมุ่งเน้นความรวดเร็วและความสะดวกในการขอรับการให้บริการ ซึ่งจากเดิม หากเราจะขอกู้เงินจะต้องเตรียมเอกสารมากมาย ทั้งของตัวผู้กู้และผู้ใหค้ำประกันในกรณีที่ต้องมีการใช้ผู้ค้ำประกัน แล้วจึงเดินทางไปยังธนาคารเพื่อทำธุรกรรมสัญญา

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ก่อนยุคเงินด่วนทันใจ

หลังจากยุคที่เราต้องเตรียมเอกสารมากมายแล้วต้องหอบเอาไปทำธุรกรรมสัญญาที่ธนาคาร ก็มาสู้ยุค พนักงานรับเอกสาร ( Messenger) ที่ธนาคารจะใช้วิธีการนำเสนอการให้บริการด้วยพนักงานขายทางโทรศัพท์ ( Sale Caller) แล้วจะให้พนักงานรับเอกสารเดินทางไปรับเอกสารแล้วดำเนินการส่ง สแกน เอกสารเหล่านั้นมายังธนาคารที่ผู้กู้มีให้ความสนใจในการทำสัญญากู้เงิน แต่ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงมีการคิดค้นวิธีการบริการที่ผู้กู้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองและสามารถลดการเตรียมเอกสาร เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและยังสามารถลดขั้นตอนการดำเนินการ ส่งผลให้สามารถดำเนินการอนุมัติเงินด่วน ได้อย่างรวดเร็ว

การเตรียมการขอเงินด่วนฉุกเฉิน

สิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการเตรียมเอกสารของผู้กู้เงินด่วนคือ การอัพเดตเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้ง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน ตลอดจนข้อมูลความเลื่อนไหวของสมุดบัญชีของผู้กู้เงินด่วน ที่จะต้องทำเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF ไฟล์ พร้อมทั้งเรียนรู้การเซ็นรับรองเอกสารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือให้เตรียมลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ และเตรียมเอกสารแนบส่ง E-Mail เพื่อการอนุมัติ เงินด่วน 30 นาที แบบรวดเร็วทันใจไม่มีปัญหาในเรื่องการเอกสารเพิ่มเติม

 

ยืมเงิน 5000 ด่วน ไทยพาณิชย์/กสิกร/UOB/กรุงศรี

เตรียมวางแผนการใช้เงิน 

นอกจากความจำเป็นหลักที่ผู้กู้เงินด่วนจะต้องดำเนินการแล้ว สิ่งที่จำเป็นอีกประการที่ควรวางแผนไว้ก็คือ การวางแผนการใช้เงิน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เงินมาไวไปไว อนุมัติเร็วก็ใช้เงินหมดเร็ว ดังนั้นผู้กู้เงินด่วนจึงควรมีแผนการบริหารเงินที่ตนมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยควรคำนึงถึงความจำเป็นของตนเองก่อน เพราะเมื่อมีการกู้ยืมเงิน ย่อมนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ตามมา คือ การชำระหนี้ซึ่งจะต้องดำเนินการชำระให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพราะหากมีการผิดนัด หรือชำระล่าช้าแล้ว ย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือหรือสถาณะเครดิตของผู้กู้เงินด่วน

แหล่งเงินด่วนทันใจได้จริงที่น่าเชื่อถือ

ยืมเงิน 5000 ด่วน สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกรไทย สมัครง่าย เอกสารน้อย รับเงินก้อนพร้อมใช้

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เน้นความรวดเร็วและความสะดวกในการดำเนินการขอกู้ ซึ่งเน้นผ่อนสบาย เพียงมีเงินเดือนผ่านบัญชี 7,500 บาท ก็สามารถดำเนการขอกู้เงินด่วนได้ และไม่ต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วย และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำตลอดอายุสัญญากู้เพียง 15% สามารถสมัครได้ทันทีเพียงผู้กู้มีบัตรประชาชน และมีคุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไปและมีอายุรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 70 ปี เพียงมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไปและมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนก็สามารถสมัครสินเชื่อ เงินด่วนของธนาคารได้ ที่นี่ Xpress Loan

 

ยืมเงิน 5000 ด่วน ไทยพาณิชย์/กสิกร/UOB/กรุงศรี

ยืมเงิน 5000 ด่วน Speedy Loan สินเชื่อเงินด่วน ไทยพาณิชย์ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

เป็นอีกผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีวงเงินกู้ที่สูงและสามารถดำเนินการผ่อนชำระเงินด่วนได้นานถึง 72 เดือน โดยสินเชื่อนี้ผู้กู้เงินด่วนจะต้องมีคุณสมบัติ คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทสำหรับพนักงานประจำหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้สมัครต้องมีอายุ 20-60 ปี สามารถชำระธนาคารเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และกรณีพิเศษหากผู้กู้เงินด่วนยืนความจำนงผ่านช่องทาง SCB EASY App จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษอัตราต่ำสุดเพียง 12.99% ต่อปี

ยืมเงิน 5000 ด่วน UOB i-Cash

บริการเงินด่วนจากธนาคารยูโอบี (UOB)  UOB i-Cash เป็นบริการที่อนุมัติ ได้เงินด่วนทันใจพร้อมใช้ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ดังนั้นจึงเหมาะกับการกู้เงินด่วน โดยให้คุณได้เงินสดเข้าบัญชีเพื่อใช้จ่าย ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน และมีเงื่อนไขพิเศษคือ หากเปลี่ยนใจไม่ต้องการใช้งเนสดแล้วก็สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากที่มีการอนุมัติสินเชื่อโดยไม่มีค่าธรรมเนียม สินเชื่อเงินด่วนทันใจ UOB คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละเท่า ๆ กันทุเดือน มีอัตราดอกเบี้ยที่ MRR+12.24% ถึง MRR+20.24% โดยมีเงื่อนไขสำหรับพนักงานประจำที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปก็สามารถยืนขอกู้เงินด่วนได้ สมัครสินเชื่อ UOB i-Cash

ยืมเงิน 5000 ด่วน สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี Krungsri iFIN

สินเชื่อ Krungsri iFIN มีความพิเศษที่ดอกเบี้ยที่เป็นการกู้เงินด่วนออลไลน์ ดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยปกติถึง 3% ตลอดอายุสัญญา ซึ่งเป็นการดำเนินการขอเงินด่วนผ่าน วิธีการ “Digital Lending” ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างากในปัจจุบัน เพราะเป็นการกู้เงินด่วนออนไลน์ที่ไม่ยุ่งยากและสามารถยื่นสินเชื่อและทำธุรกรรมทั้งหมดผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีและต้องดาวโหลดแอพพลิเคชั่น KMA และสามารถดำเนินการสมัครผ่านแอพได้ทันที เพียงเข้าสู่ระบบและเลือกเมนูสมัครสินเชื่อบัตรเครดิต>>สินเชื่อบุคคล>>สินเชื่อ Krungsri iFIN และกดยืนยันข้อมูลส่วนตัว อัพโหลดเอกสารด้วยวิธีการถ่ายภาพ ทั้ง บัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือนล่าสุด หน้าแรกของบัญชีที่จะรับเงินด่วน กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยและกดยืนยันเงื่อนไข แล้วรอการติดต่อกลับจากพนักงาน เพียงเท่านี้ก็สามารถได้รับเงินด่วนมาใช้จ่ายได้ดั่งใจ สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN