ยืมเงิน TTB สินเชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติ 2565

ยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสามารถดำเนินต่อไปได้ ไม่ว่าสถานการณ์ที่อยู่รายรอบจะเป็นอย่างไร “ธนาคารทหารไทยธนชาต” หรือ “ทีเอ็มบีธนชาต” จึงเกิดขึ้นจากการครบรวมกิจการระหว่างธนาคาร ทหารไทยและธนาคารธนชาต โดยมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อธนาคารและหลักทรัพย์เป็น “TTB” โดยเป็นการรวมพลังและผนึกเป็นองค์กรเดียวกันเรียบร้อย 100% ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2564 นี้ เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถยกระดับชีวิตและการเงินของคนไทย รับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง

 

ธนชาต เปลี่ยนเป็น ทหารไทย

หลายท่านอาจจะพอสังเกตเห็นความเปลี่ยนของธนาคารทั้ง 2 แห่งมาสักระยะ จากการควบรวมธนาคารสามา ซึ่งจากเดิมตั้งอยู่ในแต่ละที่ตั้ง มาตั้งอยู่ในเขตใกล้เคียงกัน หรืออาจจะย้ายมาอยูติดกัน เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยและคุ้นชินสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามารับการให้บริการ

ดังนั้นสำหรับการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าองค์กรในครั้งนี้ การให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าบุคคลนั้น ธนาคาร TTB จะมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าบุคคล โดยตั้งเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือตอบโจทย์ลูกค้า 4 กลุ่มหลัก คือ

 1. กลุ่มทำงานสร้างตัว ผ่านฉลาดใช้ฉลาดออม เพื่อล้านแรกในชีวิต
 2. กลุ่มครอบครัว ต้องการสร้างทรัพย์ โดยเสนอผ่านสินเชื่อและการจัดการหนี้สินเป็นสำคัญ
 3. กลุ่มผู้บริการที่ประสบความสำเร็จที่ต้องการลงทุนเพื่ออนาคตให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
 4. กลุ่มลูกค้าเกษียณอย่างมั่งคั่ง โดยเสนอทางเลือกด้านการลงทุน ประกันเพื่อคุ้มครอง เป็นต้น

ทั้งนี้ ทั่วประเทศทางธนาคารจะดำเนินการทยอยรวมช่องทางสาขา ATM เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แบรนด์ใหม่ TTB โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายนนี้ ซึ่งรวมไปถึงการทดสอบระบบการเชื่อมต่อ IT การเชื่อมผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก เครดิตการ์ด หรือการเชื่อมข้อมูลลูกค้าบนดิจิทัล Banking เพื่อลดข้อบกพร่องต่าง ๆ

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า TTB และธนชาต

 

ยืมเงิน TTB สินเชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติ 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ส่งผลให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารทหารไทยและธนชาตได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาทางด้านการเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อการชำระหนี้และการบริหารด้านการเงินในครัวเรือน ดังนั้น ทางธนาคารจึงออกนโยบาย เพื่อให้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือ สำหรับลูกค้าทุกราย ด้วยการปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • บัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด ทางธนาคารดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยรายปี โดยปี 2564 บัตรเครดิตลด 5%/ ปี 2565 ลด 8%/ ปี 2566 ลดอัตราดอกเบี้ย 10% และบัตรกดเงินสดดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด 3% โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสามารถ เข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
 • สินเชื่อบ้าน/ สินเชื่อบุคคล ทางธนาคารจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าในการพักชำระ ลดยอดผ่อนและพักชำระเงินต้น โดยมีข้อมูลและรายละเอียด ที่นี่ สำหรับลูกค้า TTB และ ที่นี่ สำหรับลูกค้าธนชาต
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์/ สินเชื่อรถแลกเงิน ที่มีความประสงค์จะขอรับการให้ความช่วยเหลือ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน Contact Center 1770 เท่านั้น

นอกจากการให้ความช่วยเหลือลูกค้าส่วนบุคคลแล้ว ทางธนาคาร TTB และธนชาตยังดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจอีกด้วย โดยพร้อมนำเสนอโครงการตั้งหลักเพื่อลูกค้าธุรกิจ TTB/ ธนชาต โดยมีรายละเอียดและข้อมูลการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยเป็นการให้บริการสินเชื่อ ดังนี้

 • ลูกค้า SME ให้บริการสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว/ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)/ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
 • ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ วงเงินสินเชื่อระยะยาว/ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)/ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

โดยลูกค้าที่มีความสนใจสามารถเข้าศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

สินเชื่อ TTB แคชทูโก 2565 ยืมเงินธนาคารทหารไทยธนชาติ

 

ยืมเงิน TTB สินเชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติ 2565

สินเชื่อบุคคล ที่สามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้คุณได้มากถึง 15,000 – 1.5 ล้านบาท หรือสูงสุดที่ 5 เท่าของรายได้ประจำเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TTB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุดที่ 1.5 เท่าของรายได้ และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคล TTB และสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้ไม่เกิน 3 แห่ง สามารถสมัครสินเชื่อบุคคล TTB เพื่อยืมเงินด่วนได้ง่าย ๆ เพียงมีคุณสมบัติและเตรียมเอกสารได้ ดังนี้

สินเชื่อ TTB แคชทูโก คุณสมบัติ

คุณสมับิตสำหรับผู้สมัครสินเชื่อบุคคล TTB ที่มีสถานะพนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ดังนี้

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • ทำงานในสถานประกอบการปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • มีรายได้โดยประมาณเฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

สินเชื่อ TTB แคชทูโก เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ/ สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (สามารถย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีรายได้อื่น ๆ ให้แนบต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินสินเชื่อ แคชทูโก เข้าบัญชี

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีผู้สมัครสินเชื่อ แคชทูโก เป็นบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินสินเชื่อ แคชทูโก เข้าบัญชี

นอกจากข้อมูลด้านคุณสมบัติการขอสินเชื่อ TTB แคชทูโกแล้ว ระบบยังมีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มีความสนใจสมัครสินเชื่อด้วย โปรแกรมการคำนวณเงินกู้ส่วนบุคคลซึ่งคุณสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูล วงเงินที่คุณต้องการ และกรอกรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน ที่นี่

อ้างอิง 1 2

 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ TTB Cash2Go