ยุติการตั้งครรภ์ เบิกประกันสังคมได้ไหม?

การมีบุตรถือเป็นพรอันสูงสุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ แต่เมื่อน้องยังไม่มาหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันส่งผลให้มีเหตุให้การตั้งครรภ์นั้นต้องยุติลง จึงนำมาซึ่งประเด็นคำถามและข้อสงสัยว่าในเมื่อท้องแล้วแท้ง คุณพ่อคุณแม่จะสามารถเบิกประกันสังคมได้ไหม วันนี้เพื่อเป็นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับทุกท่านเราจึงขอมาพร้อมกับบทความ “ยุติการตั้งครรภ์ เบิกประกันสังคมได้ไหม” เราไปดูกัน

 

สิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจครรภ์และการฝากครรภ์

ในส่วนนี้เป็นรายละเอียดและข้อมูลที่เราได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทุกท่านที่เป็นผู้ประกันตนตามสิทธิจะได้รับการเพิ่มค่าตรวจและการรับฝากครรภ์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 ให้กับผู้ประกันตนสำหรับคุณแม่อีก 1,000 บาท โดยมีรายละเอียและเงื่อนไข ดังนี้

 • ฝากครรภ์โดยมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายให้ในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท
 • ฝากครรภ์โดยมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายให้ในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
 • ฝากครรภ์โดยมีอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

โดยในส่วนนี้ทุกท่านที่เป็นผู้ประกันตนนั้นจะต้องดำเนินการจ่ายเงินไปก่อน แล้วสามารถนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มาเบิกค่าใช้จ่ายได้ทันทีที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และสามารถยื่นขอรับค่าตรวจ ค่ารับฝากครรภ์ได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตรก่อน หรือสามารถขอรับพร้อมกับการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรได้ด้วย

สิทธิเบิกจ่ายค่าคลอดบุตร

ถือเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดสำหรับทุกท่านที่จะสามารถดำเนินการขอได้กับสำนักงานประกันสังคม โดยเงินในส่วนนี้จะสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ทันทีที่ 13,000 บาท ต่อครั้ง โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่รวบไปถึง ค่าทำคลอด ค่าห้องพัก ค่ายา หรือค่าบริการอื่น ๆ โดยสามารถใช้บริการที่ผู้ประกันตนได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้หากสถานพยาบาลที่ท่านเข้ารับการทำคลอดนั้นไม่อยู่ในสังกัดผู้ประกันตน ท่านจะต้องดำเนินการจ่ายเงินไปก่อนแล้วสามารถนำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายทีหลังที่สำนักงานนั่นเอง โดยทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องดำเนินการจ่ายค่าเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
 • กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ท่านจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายและค่าคลิดบุตรได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

 

สิทธิการลาคลอด

ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ทุกท่านจะต้องดำเนินการแจ้งลาไว้กับที่ทำงาน ซึ่งเป็นสิทธิเบื้องต้นสำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิและที่สำคัญคือ จะสามารถเป็นสิทธิสำหรับผู้ประกันตนฝ่ายหญิงเท่านั้น โดย นอกจากผู้ประกันตนจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการฝากครรภ์ และการคลอดบุตรแล้ว สำนักงานประกันสังคมยังจ่ายค่าจ้างชดเชยในกรณีหยุดงานเพื่อลาคลอดอีกด้วย โดยทางประกันสังคมจะจ่ายค่าชดเชยในอัตรา 50 % ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

 • มีสิทธิสำหรับผู้ประกันตนฝ่ายหญิงเท่านั้น
 • จ่ายค่าชดเชยให้ไม่เกินฐานเงินเดือน 15,000 บาท โดยหากท่านมีฐานเงินเดือนสูงกว่านี้ สำนักงานประกันสังคมจะคิดอัตราเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาทเท่านั้น
 • สิทธินี้จะสามารถใช้ได้กับบุตรคนที่ 1 และบุตรคนที่ 2 เท่านั้น
 • ระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยจะให้ทั้งหมด 90 วัน หรือ 3 เดือน นับรวมวันหยุดราชการ
 • หากผู้ประกันตนลาไม่ครบ 90 วันทางประกันสังคมจะยังจ่ายเงินค่าชดเชยให้เช่นเดิม

ยุติการตั้งครรภ์ เบิกประกันสังคมได้ไหม

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะอย่างที่เรากล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า การตั้งครรภ์นั้นเปรียบเสมือนมีเทวดามาเกิดกับครอบครัวของเรา ดังนั้นแล้วจากประเด็นคำถามและข้อสงสัยว่าหากยุติการตั้งครรภ์ จะสามารถเบิกประกันสังคมได้หรือไม่ คำตอบคือ “ได้” โดยสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยกรณีแท้งบุตร โดยผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรประกันสังคมได้ตามปกติ เพราะทางประกันสังคมถือว่าท่านได้คลอดบุตรแล้วไม่ว่าเด็กจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนแท้งบุตร
 • จะต้องมีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ หรือ 7 เดือนขึ้นไป

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าคุณแม่มือใหม่ที่เป็นผู้ประกันตนนั้น จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมายจากประกันสังคมเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และยังเป็นหลักประกันที่จะทำให้คุณแม่และครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติที่สุด

อ้างอิง 1 2