ลงทะเบียนออมสิน 50000

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยับขยายทางธุรกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการค้าขาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มีรายได้น้อย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพในสายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลและเหล่าบรรดาสถาบันการเงินไม่ได้นิ่งนอนใจ ต่างพร้อมใจกันนำเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือและช่องทางในการอนุมัติแหล่งเงินหมุนเวียนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ธนาคารออมสิน หนึ่งในธนาคารที่ยืนหยัดร่วมต่อสู้กับประชาชนมาอย่างยาวนาน

ธนาคารออมสินพร้อมช่วยเหลือและยืดหยัดคู่คนไทย ด้วยวงเงินงบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท ที่อนุมัติเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกับโครงการออมสินให้กู้ 50000 บาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ในรอบแรก ที่กำลังทยอยอนุมัติ และมีบางส่วนได้รับความช่วยเหลือไปแล้วนั้น พบว่ามีผู้ลงทะเบียนออมสินจำนวนมากมาย จนทำให้ระบบการลงทะเบียนออมสินเพื่อสินเชื่อออมสินให้กู้ 50000 นั้นมีปัญหา ดังนั้นธนาคารออมสินจึงมีการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์การลงทะเบียนออมสิน จากเว็บไซต์เดิม ไปเป็นเว็บ www.gsb.co.th ผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนออมสิน ให้กู้เงิน 50000 ได้ โดยมีรายละเอียดสินเชื่อตามเดิม ดังนี้

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน ออมสินให้กู้ 50000

ก่อนการลงทะเบียนออมสิน เรามาทบทวนข้อเสนอของสินเชื่อกันก่อน โดยสินเชื่อนี้เป็นโครงการออมสินให้กู้ 50000 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำ โดยอนุมัติออมสินให้กู้ 50000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระนอนถึง 3 ปี ในอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน ยิ่งไปกว่านั้น สินเชื่อออมสินให้กู้ 50000 นี้ยังดำเนินการปลอดการชำระหนี้ 6 งวดแรกอีกด้วย เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้ ก็สามารถลงทะเบียนออมสินได้

 • สัญชาติไทย
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 (เช่นพนักงานในบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น)
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพที่สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถลงทะเบียนออมสิน เพื่อขอเข้าร่วมโครงการสินเชื่อนี้ได้ง่ายดาย โดยลงทะเบียนออมสินให้กู้นี้ได้ทางเว็บไซต์ใหม่ ที่มีการปรับปรุงเพิ่ม เนื่องจากมีคนเข้าลงทะเบียนออมสินให้กู้ 50000 เดิมจำนวนมากจนระบบมีปัญหา และไม่สามารถรองรับการเข้าใช้งานได้อีก โดยคุณสามารถย้ายไปลงทะเบียนออมสินให้กู้ได้ที่ www.gsb.co.th ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน เพียงเข้าลงทะเบียนออมสิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วรอการติดต่อกลับจากทางธนาคารให้เข้ามาติดต่อที่สาขา จากนั้นก็สามารถดำเนินการเตรียมเอกสาร เพื่อทำสัญญา โดยมีรายละเอียดการเตรียมเอกสารสำหรับ สินเชื่อออมสินให้กู้ 50000 ดังนี้

 

เอกสารใช้ในการขอสินเชื่อออมสินให้กู้ 50000

หลังจากลงทะเบียนออมสินให้กู้ 50000 แล้ว อาจจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 วันทำการ ทางธนาคารก็จะดำเนินการติดต่อกลับไปเพื่อประสานงานด้านเอกสาร และนัดหมายเพื่อให้คุณเดินทางเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และทำสัญญาพร้อมกับผู้ค้ำประกันการขอสินเชื่อ ซึ่งการส่งเอกสารในบางรายการ หากคุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ก็สามารถสแกนเอกสารและนำส่งผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อ ออมสินให้กู้ 50000 บาท ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างล้นหลาม จนระบบพังและต้องปรับเปลี่ยนเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนออมสิน ที่  www.gsb.co.th โดยเอกสารที่คุณต้องดำเนินการเตรียมก่อนการนัดหมายมี ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ (ผู้ขอกู้และผู้ค้ำประกัน)
 • เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน และบัญชีเงินฝากพื้นฐานของผู้กู้
 • สลิปเงินเดือน/ หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด (ผู้กู้และผู้ค้ำ) หากผู้ค้ำประกอบอาชีพอิสระอนุโลมให้ใช้ รายการบัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนและเดือนล่าสุด (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)

 

จะเห็นแล้วว่า โครงการออมสินให้กู้ 50000 นี้มีการดำเนินการในเฟส 2 เพื่อดำเนินการใช้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น จากปัญหาในการลงทะเบียนออมสินในระยะแรก แต่อย่างไรก็ตาม โครงการสินเชื่อเสริมพลังรากฐาน ออมสินให้กู้ 50000 จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 และมีความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือ ต้องรีบลงทะเบียนออมสินให้กู้ ก่อนที่วงเงินจะหมดและ และรีบดำเนินการเตรียมเอกสารและทำสัญญาก่อนการสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน ออมสินให้กู้ 50000 ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

This div height required for enabling the sticky sidebar