ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ เมื่อไหร่ อย่างไร

เป็นประเด็นข่าวที่คนให้ความสนใจทันที กับ โครงการเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 โดยกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ภายใต้การดำเนินนโยบายของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สรุปและประเมิน จากข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบในวงกล้างต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในขณะนี้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอกใหม่ โดยจะส่งให้เกิดการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือและเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ ในอนาคต

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลุ้นข่าวดี เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนใหม่ รอบ 2 ต้องรอฟัง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 จนถึงในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ก็กำลังจะพอฟื้นตัวได้จากการใช้จ่าย และท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ กลับต้องมาเจอวิกฤติในรอบ 2 โดยรัฐบาล นำโดยกระทรวงการคลังต่างก็เข้าใจและเห็นใจประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และเตรียมออกมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือ โดยขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ เพื่อศึกษาข้อมูลและกำหนดกรอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น สำหรับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ หรือลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 นั้น ประชาชนต้องรอและติดตามข่าวจากทางรัฐ ซึ่งหากมีการอนุมัติวงเงินให้จริง โครงการน่าจะดำเนินการและพิจารณาไม่เกิน 1 สัปดาห์

ซึ่ง ความชัดเจนของโครงการเราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนใหม่ รอบ 2 นี้ น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2564 หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยประชาชนที่มีความเดือดร้อนและมีความสนใจจะเข้าร่วม โครงการหรือต้องการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 สามารถเข้าติดตามข่าวสาร ได้ที่ เว็บไซต์ ของโครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่นี่

 

มาตรการเยียวยา ล่าสุด

การเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในระลอก 2 นั้น ทางด้าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดมาตรการเยียวยาเกษตร รอบ 2 โดยให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบทบาทเป็นผู้ดำเนินงาน ออกตราจสอบรายชื่อของเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนในการรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรในรอบแรก ซึ่งเป็นจำนวนเกือบ 8 ล้านราย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นและให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรนั้น สามารถได้รับเงินช่วยเหลือก่อน การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 ที่ยังไม่ดำเนินการ

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเยียวยาเกษตรกร ในกรอบการดำเนินการเยียวยาโควิด รอบ 2 นั้น คาดว่าจะอิงกับหลักปฏิบัติเดียวกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในปี 2563 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 15,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม

ข้อสงสัย สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ เราไม่ทิ้งกัน แต่โอนเงินไม่สำเร็จ

แม้ว่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนในโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้น หลายท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว แต่ในความเป็นจริงก็ยังคงมีประชาชนอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ดังนั้นจึงยังไม่ต้องถามเรื่องการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ เพราะรอบแรกยังแก้ไขไม่ได้ โดยอาจจะมีสาเหตุมาจาก ดังต่อไปนี้

  • บัญชีธนาคารถูกปิด
  • บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี
  • ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน
  • เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์
  • เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ดังนั้น หากประชาชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เราไม่ทิ้งกัน หรือ มีความคาดหวังจะรอลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 แนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน สำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ จะทำการโอนเงินทุกสัปดาห์ในอังคาร

ผู้พิทักษ์สิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน คือ

ก่อนการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ ประชาชนทุกท่านควรจะ ทำความรู้จักกับ ผู้พิทักษ์สิทธิ์กันก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้พิทักษ์สิทธิ์ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูล/ หลักฐานการประกอบอาชีพ จากประชาชนผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่มีอำนาจในการตัดสินผลการพิจารณา โดยเพียงทำการส่งข้อมูลเข้ากระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาตามคุณสมบัติของมาตรการฯ ต่อไป
  • สำหรับผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบข้อมูล กระทรวงการคลังอาจจะมีการตรวจสอบหลักฐานประกอบอาชีพของผู้ยื่นทบทวนสิทธิเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” ซึ่งจะมีการติดต่อเพื่อขอเข้าพบผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ
  • ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ
  • ผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไม่มีการเรียกรับเงินหรือรับสิ่งของอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิของผู้ลงทะเบียนตามมาตรการฯ

ดังนั้น โปรดระวัง บุคคลแอบอ้างเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงิน โดยทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้พิทักษ์ได้ โดย ผู้พิทักษ์จะดำเนินการตรวจสอบและทบทวนสิทธิ์ด้วยการดำเนินการเพียง การถ่ายรูปบัตรประชาชน ถ่ายรูปใบหน้า และถ่ายรูปหลักฐานการประกอบอาชีพ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

*** ล่าสุด หลังการประชุม คณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 เพื่อรับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนใหม่ จะมีการเยียวยารายได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้ง โครงการเราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนใหม่ และเยียวยาเกษตรกร ซึ่งครอบคลุมอาชีพอิสระ และเกษตรกร จำนวน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยรายละเอียดการลงทะเบียนเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 นั้นจะมีมาเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้

 

อ้างอิง 1