ลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์ กับ มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 2565

หลายคนที่ประสบปัญหามีหนี้สิน และกำลังมองหาทางออกแก้หนี้นอกระบบ อีกหนึ่งโครงการใหม่ล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเด็นการแก้หนี้สินจากธนาคารแห่งประเทศ ซึ่งร่วมกับกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยเหล่าสถาบันการเงินอีกมากมายผ่านการลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์ กับ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้”  26 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้

 

ลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์ กับ มหกรรมแก้หนี้ 2565

มหกรรมแก้หนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ดำเนินการเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือปัญหาเกี่ยวกับหนี้ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยหลังจากที่บอบช้ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้าย จนก่อหนี้สินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การลงทุนประคับประคองธุรกิจหรือเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อการต่อลมหายใจให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ การนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจึงพร้อมใจกัน ร่วมจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้: มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง จนไม่สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ โดยจะมีเจ้าหนี้เข้าร่วมมหกรรมกว่า 60 ราย

รูปแบบการจัดงาน

มหกรรมแก้หนี้ในครั้งนี้ มีการจัดรูปแบบงานเป็น 2 ระยะ โดยประกอบไปด้วย

  • ระยะที่ 1 จะเป็นมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
  • ระยะที่ 2 เป็นมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ซึ่งจะเป็นการดำเนินการโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารกรุงไทย เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 โดยลูกหนี้ทุกท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เพื่อรอรับการให้บริการในงานแก้หนี้สัญจร ซึ่งจะเริ่มให้บริการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขลูกหนี้ ซึ่งจะสามารถเข้าร่วมมหกรรมแก้หนี้ครั้งนี้ไว้ ขอเพียงท่านเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ โดยมีผลกระทบจากรายได้ซึ่งยังไม่กลับมาเป็นปกติ หรือถูกลดรายได้ ขาดรายได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดหรือค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งหมดนั้นทุกท่านจะสามารถเข้าลงทะเบียนและเข้าร่วมมหกรรมแก้หนี้ในครั้งนี้ได้ทันที โดยหากท่านมีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ ที่นี่ พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้และประเภทหนี้ที่เข้าร่วมมหกรรมแก้หนี้ในครั้งนี้ได้เช่นกัน ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 60 แห่ง ครอบคลุมทั้ง

  • หนี้บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อเช่าซื้อทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่อยู่อาศัย
  • นาโนไฟแนนซ์
  • สินเชื่อเพื่อการเกษตร
  • สินเชื่อธุรกิจ

โดยสามารถเข้าตรวจสอบได้ ที่นี่ รายชื่อเจ้าหนี้และประเภทสินเชื่อที่เข้าร่วมมหกรรมแก้หนี้ร่วมใจ

ลงทะเบียนออนไลน์ มหกรรมแก้หนี้ 2565

สำหรับท่านที่อ่านรายละเอียดและดำเนินการศึกษาข้อมูลแล้ว สนใจเข้าร่วมมหกรรมและต้องการความช่วยเหลือจากโครงการ ทุกท่านจะต้องเข้าลงทะเบียนออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ของมหกรรมแก้หนี้เท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าติดตามรายละเอียดและการเปิดให้ลงทะเบียนได้ ที่นี่ เว็บไซต์หลักของมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ซึ่งจะเริมต้นเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้นในช่วงวันที่ 26 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นข้อความหรือบุคคลอ้างว่าเปิดรับลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ซึ่งต้องมีการให้รายละเอียดและข้อมูลส่วนบุคคล การจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าร่วม ค่าค้ำประกัน ค่าปลดล็อค SMS ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการดำเนินการดังกล่าวในทันที เพราะอาจจะเป็นการแอบบอ้างและเป็นอีกหนึ่งกลโกงของมิจฉาชีพที่จะหลอกเอาข้อมูลของท่าน และหากมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากเจ้าหนี้ติดต่อประสานงานกับท่านโดยตรง เราขอแนะนำว่าให้ท่านดำเนินการสอบถาม “เลขที่รายการ” กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาเปรียบเทียบและยืนยันกับการลงทะเบียนซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลและหมายเลขเดียวกันเท่านั้น และหากท่านยังมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถดำเนินการเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีที่เว็บไซต์ของ หมอหนี้เพื่อประชาชน หรือ Line@doctordebt หรือเพียงโทร. 1213

ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากที่ลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์สำเร็จ

เมื่อท่านดำเนินการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งจะมีกระบวนการต่าง ๆ รวมระยะเวลาทั้งหมดในการดำเนินการไม่เกิน 18 วันทำการ ซึ่งหากท่านรอการดำเนินการเกิน 18 วันทำการไปแล้ว ท่านสามารถดำเนินการติดตามสถานะกับเจ้าหน้าที่ซึ่งท่านได้ลงทะเบียนไว้ทันที

 

อ้างอิง 1