วันหยุดเดือนสิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม 2565

บ้านเราเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีวันหยุดราชการมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ การที่มีวันหยุดเยอะนั้น บางมุมก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว การใช้จ่ายและที่สำคัญ ก็คือจะเป็นโอกาสพิเศษให้ทุกท่านจะได้มีวันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม แต่ในทางกลับกัน การมีวันหยุดเพิ่มบางครั้งก็ทำให้เกิดความยุ่งมากมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีความเกี่ยวกับกับ “ธุรกรรมทางการเงิน” ดังนั้น ณ เวลานี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินการออกประกาศ “วันหยุดตามประเพณี สถาบันการเงิน” ซึ่งจะเป็นรายละเอียดและข้อมูลให้ทุกท่านทราบว่า ปีนี้ ธนาคารและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งจะหยุดทำการวันไหนบ้าง เราไปดูกัน

 

รวมวันหยุดเพิ่มพิเศษ 256

จากรายละเอียดและข้อมูลที่เราได้รับจาก ธนารแห่งประเทศไทยนั้น พบว่าประกาศล่าสุดมีการกำหนดวันหยุดทำการของสถบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมแป็นกรณีพิเศษอีก 2 วัน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกคำสั่งให้มีวันหยุดเพิ่มพิเศษ ซึ่งได้แก่

  • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
  • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

โดยเมื่อพิจารณาแล้วว่า การเพิ่มวันหยุดพิเศษนั้น จะยิ่งเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการจับจ่ายใช้ส่อย ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับนโยบายที่เน้นการท่องเที่ยวและการจับจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้วในหลาย ๆ กรณีนั้นทางรัฐบาลก็จะดำเนินการพิจารณาเพิ่มวันหยุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะต้องดำเนินการออกประกาศตาม เพื่อให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่าง ๆ สามารถยึดเป็นแนวทางตามได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการเข้าใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนั้น ก็ยังสามารถเข้าติดต่อธนาคารและสถาบันการเงินสาขาในห้างสรรพสินค้า หรือสาขาที่เปิดพิเศษได้ ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร

 

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2565

  • วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดเดือนตุลาคม 2565

  • วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันศุกร์ 14 ตุลาคม วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
  • วันจันทร์ 24 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)

วันหยุดเดือนธันวาคม 2565

  • วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
  • วันจันทร์ 12 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

วันหยุดเพิ่มเติมเฉพาะพื้นที่

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นการเพิ่มเติม  และสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดเพิ่มเติมในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีและวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติมเช่นกัน หากดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

และให้ยกเลิกวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนี้

  • ให้ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะ 1 กรกฎาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
  • ให้ยกเลิกวันหยุดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชีประจำปีของธนาคารเพิ่มการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 เมษายน ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

เนื่องจากปัจจุบัน สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

อ้างอิง 1