วิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 กรุงเทพ/SCB/กรุงไทย

การให้บริการพร้อมเพย์เพื่อการรับโอนเงิน หรือการรับเงินจากโครงการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐบาลและมาตรการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ อีกหลายมาตรการ โดยการดำเนินการผูกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์นั้น เป็นช่องทางการรับเงินที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เพราะคุณจะได้รับเงินอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลานำเช็คเงินสดไปขึ้น หรือเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารสาขา แต่ปัญหาสำคัญที่หลายท่านกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ดังเช่น การลืมบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ไว้ หรือความต้องการในการขอเปลี่ยนพร้อมเพย์จากหมายเลขโทรศัพท์ไปเป็นหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อความสะดวก

ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านทราบวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 และสามารถดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรับเงินโอน เช่น เงินคืนภาษี หรือเงินเยียวยาจากโครงการต่าง ๆ ของรัฐได้ง่าย ๆ เราจึงขอนำเสนอบทความ “วิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566” ให้แก่ทุกท่าน เราไปดูกัน

 

วิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566

 

วิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 กรุงเทพ/SCB/กรุงไทย

การดำเนินการปรับเปลี่ยนหมายเลขพร้อมเพย์ที่ผูกติดไว้กับหมายเลขโทรศัพท์ ไปเป็นหมายบัตรประชาชนนั้น ในปัจจุบันนี้ ทุกท่านสามารดำเนินการได้ด้วยตัวท่านเอง ด้วยวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 ที่เราได้ค้นหาและสืบค้นรายละเอียด มาเพื่อนำเสนอให้ทุกท่านที่นี่ โดยมีทั้งวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 ที่ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนหมายเลขบัตรประชาชนโดยการตรวจสอบบัญชีผูกติดกับหมายบัตรประชาชน/ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน หรือการยกเลิกการผูกติดกับบัญชีพร้อมเพย์และสามารถรวมไปถึงวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 ที่เราขอยิบยกตัวอย่างของธนาคารกรุงไทย/ กรุงเทพ/ ไทยพาณิชย์ มานำเสนอที่นี่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

วิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน กรุงไทย

ลูกค้าธนาคารกรุงไทยหลาย ๆ ท่านคงพอจะทราบรายละเอียดและวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน กรุงไทย โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดของการดำเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนและยกเลิกหมายเลขต่าง ๆ ที่ดำเนินการผูกติดไว้กับบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่านคือ การเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยที่สาขา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกท่านสามารถดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบและดำเนินการตามวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน กรุงไทย ได้ผ่านแอพ Krungthai NEXT แต่สำหรับการดำเนินการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกติดกับบัญชีธนาคารกรุงไทย ไปเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนั้น ทุกท่านต้องดำเนินการยกเลิกการผุกบัญชีก่อน แล้วดำเนินการสมัครใหม่ ซึ่งสามารถเริ่มต้น เข้าที่เว็บไซต์ KTBnetbank โดยสิ่งที่จำเป็นคือ Username และ รหัสผ่าน ที่คุณใช้ ซึ่งจะได้รับจากการสมัครในครั้งแรก และหากจำไม่ได้ ต้องเข้าติดต่อที่ธนาคารสาขา หลังจากนั้นเข้าดำเนินการยกเลิกการผูกบัญชีพร้อมเพย์ เพียงทำตามขั้นตอน แล้วดำเนินการสมัครการผูกติดบัญชีพร้อมเพย์เป็นบัตรประชาชนใหม่ เพียงเท่านี้ก็จะเป็นวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน กรุงไทยอีกวิธีที่คุณสามารถทำได้ นอกจากเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่ หรือโทร 0 – 2111 – 1111

 

วิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน กรุงเทพ (บัวหลวง)

การดำเนินการตามวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน กรุงเทพ (บัวหลวง) นั้น ทุกท่านที่มีความประสงค์ในการดำเนินการเปลี่ยนหมายเลขพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชน ทุกท่านต้องดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารสาขา เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านของให้กับเจ้าหน้าที่ หรือท่านสามารถดำเนินการยกเลิกการให้บริการพร้อมเพย์ผ่าน บัวหลวง iBanking ได้ทันที โดยสามารถยกเลิกผ่านบริการพร้อมเพย์บริการบัวหลวงตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าสู่ระบบ
  • เลือกคลิกเมนู “กำหนดค่า”
  • ตรงเมนู การตั้งค่าบริการพร้อมเพย์ กดคลิกเลือก “ลงทะเบียนพร้อมเพย์”
  • คลิกเลือก “หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน” หรือ “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” ที่ท่านลงทะเบียนไว้
  • กดเลือก “ยกเลิกบริการ” รายการก็จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ทันที

หลังจากนั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการผูกบัญชีใหม่เพื่อให้ ผูกติดกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ยื่งไปกว่านั้นหากลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ยังมีข้อสงสัยหรือมีความไม่แน่ใจในการดำเนินการตามวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน กรุงเทพ (บัวหลวง) วิธีนี้ ทุกท่านสามารถเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพเพื่อดำเนินการเปลี่ยนหมายเลขพร้อมเพย์เป็นการผุกติดกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ทันที

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่ หรือโทร 1333

 

วิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 กรุงเทพ/SCB/กรุงไทย

วิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 ไทยพาณิชย์

วิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 ไทยพาณิชย์ นั้นทุกท่านสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ เพียงเข้าติดต่อกับธนาคารไทยพาณชย์ทุกสาขา พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากเจ้าติดต่อที่ธนาคารซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 ไทยพาณิชย์ ที่สะดวกและง่ายที่สุด และไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการยกเลิกการผูกบัญชีพร้อมเพย์ แล้วสมัครใหม่ แต่ หากลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์มีความประสงค์ที่จะดำเนินการด้วยตนเอง โดยสามารถดำเนินการยกเลิกการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์ได้ และต้องดำเนินการสมัครพร้อมเพย์ใหม่ เพื่อให้ผูกติดกับบัญชีพร้อมเพย์ของท่านต่อไป

ดังนั้น จะพอเห็นแล้วว่าการดำเนินการปรับเปลี่ยนหมายเลขพร้อมเพย์ ด้วยวิธีเปลี่ยนพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประชาชน 2566 ไทยพาณิชย์ นั้นทุกท่านควรเข้าติดต่อที่ธนาคารสาขา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้จะสะดวกที่สุด

อ้างอิง 1 2