วิธีใช้คนละครึ่ง เงื่อนไข และการลงทะเบียนร้านค้า

เริ่มกันไปแล้วสำหรับมาตรการการกระตุ้นการจับจ่ายใช้ส่อย เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหลังจากที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการประกาศ Lockdown เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ส่งผลให้ธุรกิจ ห้างร้านต่างได้รับผลกระทบ และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เหมือนช่วงก่อนวิกฤติการณ์

โครงการ คนละครึ่ง เป็นมาตรการที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากได้รับการฟื้นฟู โดยประชาชนสามารถเข้าลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ในขณะที่ห้างร้านก็สามารถเข้าลงทะเบียนในส่วนของร้านค้าได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม และการค้าขายได้ตามมาตรการ ตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้ ซึ่งหลังจากที่เปิดให้ดำเนินการมาตรการดังกล่าว ก็พบปัญหาและเกิดคำถามมากมาย ทั้ง คนละครึ่ง ใช้ยังไง วิธีใช้คนละครึ่ง ต้องลงทะเบียนหรือไม่ และคนละครึ่งร้านค้าใดบ้างที่เข้าร่วมมาตรการ โดยวันนี้ เราได้รวบรวมประเด็นคำถาม ที่เป็นข้อสงสัยมาช่วยชี้แจง และอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึง กับ 8 ถาม มาตรการ คนละครึ่ง 2563 โดยมีทั้งในส่วนของร้านค้าและในส่วนของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

คนละครึ่ง ลงทะเบียนยังไง

คำถามแรกสุดที่ทุกคนมีความสงสัย คือ การลงทะเบียน โดยการลงทะเบียนวิธีใช้คนละครึ่ง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อและลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า และประชาชนผู้จับจ่าย ได้ที่เว็บไซต์โครงการ คนละครึ่ง หรือที่ www.คนละครึ่ง.com  โดยสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 – 23.00 น. ทั้งนี้ โครงการ คนละครึ่งร้านค้าและประชาชนมีการกำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ 10 ล้านสิทธิเท่านั้น และสามารถเริ่มใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 หลังจากลงทะเบียนแล้วต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ หรือวันที่เปิดให้สามารถจับจ่ายได้ตามสิทธิของโครงการ คนละครึ่ง อีกทั้งหากคุณเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งบัตร หรือบัตรคนจน คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งได้

ทั้งนี้ การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ การลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน และ การลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งร้านค้า โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

ลงทะเบียนคนละครึ่ง สำหรับประชาชน

 • เริ่มลงทะเบียน วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • จำกัดจำนวนที่ 10 ล้านคน หรือจนกว่าจะสิทธิจะหมด
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการ ช้อปดีมีคืน

ลงทะเบียนคนละครึ่ง สำหรับประชาชน ที่นี่

ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า

 • เริ่มลงทะเบียน วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
 • เป็นกิจการประเภทร้านค้า/ เครื่องดื่ม/ สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ที่นี่

 

วิธีใช้คนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง เป็นหนึ่งในมาตรการที่ดำเนินการโดยรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้ส่อยภายในประเทศ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้า เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรัฐบาลได้เข้ามาดำเนินการอุดหนุนการจับจ่ายใช้ส่อยในส่วนของผู้จับจ่ายที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่ง และให้ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมคนละครึ่ง เงื่อนไข และลงทะเบียน ผ่านระบบ  และโครงการคนละครึ่งดำเนินการโดยรัฐช่วยจ่าย 50% ของมูลค่าสินค้า ในขณะที่ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเพิ่มอีก 50% โดยสามารถใช้สิทธิผ่านแอป เป๋าตัง แต่การจ่ายอุดหนุนของโครงการคนละครึ่งจะได้รับไม่เกินวันละ 150 บาท/ วัน ซึ่งวิธีใช้คนละครึ่งจะดำเนินการจ่ายทั้งโครงการสูงสุดไม่เกิน 3000 บาทต่อคน ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เงื่อนไขโดยซื้อสินค้าจำนวน 200 บาท รัฐจะดำเนินการจ่ายให้ 50% คือ 100 บาทและผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่งจ่ายเองอีก 100 บาท

หากผู้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง จับจ่ายสินค้าที่มีมูลค่า 500 บาท รัฐจะดำเนินการจ่ายสูงสุดที่ 150 บาทเท่านั้น โดยอีก 350 บาทผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่งต้องดำเนินการจ่ายเอง ดังนั้น หากคุณต้องการซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ โปรดสังเกตป้ายโครงการ คนละครึ่งหรือสอบถามรายละเอียดกับเจ้าของร้านก่อนการจับจ่าย

วิธีใช้คนละครึ่ง

 • เริ่มการเติมเงินเข้า แอป เป๋าตัง
 • กดปุ่ม “เติมเงินเข้า G -Wallet” สามารถเติมได้จาก 3 ช่องทาง คือ Mobile Banking/ QR code Promptpay/ ตู้ ATM
 • สแกน QR Code ร้านค้าผ่านแอป
 • เข้าเมนู โครงการ คนละครึ่งเพื่อใช้สิทธิ กดปุ่มสแกนเพื่อจับจ่ายสินค้า
 • ยืนยันการชำระเงิน
 • ตรวจสอบยอดชำระเงินพร้อม กดปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน”

ทั้งนี้ ประเภทร้านค้าที่ร่วมโครงการ คนละครึ่ง สามารถเป็นร้านค้าที่เป็นร้านอาหาร/ เครื่องดื่ม/ ร้านค้าทั่วไป ยกเว้น ลอตเตอรี่ แอลกอฮอล์ ยาสูบและการบริการ

 

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เงื่อนไขก็ผ่านแล้ว แต่ไม่ได้รับ sms แจ้งใช้งาน

ก่อนอื่นให้ผู้ต้องการใช้สิทธิเข้าตรวจสอบในแอปเป๋าตัง ซึ่งจะมีเมนูการสแกนจับจ่ายตามโครงการคนละครึ่ง หากเมนูคนละครึ่งแสดงรายการเป็นสีฟ้า แสดงว่าผู้ใช้สิทธิสามารถสแกนจ่ายเงินในทันที ไม่ต้องรอการส่ง sms ตอบรับการใช้งาน หากไม่ปรากฏสัญลักษณ์หรือได้รับข้อความ sms แจ้งเตือน ต้องดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนใหม่ หรืออาจต้องดำเนินการอัพเดตแอปก่อน จึงใช้งานได้อีกครั้ง

คนละครึ่งร้านค้า ทำไมยอดซื้อเป็นยอดเต็ม ไม่ใช่ยอดคนละครึ่ง

วิธีใช้คนละครึ่งอีกประการที่ หลายคนมีข้อสงสัย คือ คนละครึ่ง ใช้ยังไงยอดที่ทำการซื้อถึงเป็นยอดเต็ม ไม่ใช่ยอดที่หักครึ่งหนึ่งตามมาตรการคนละครึ่ง โดยเมื่อมีการสแกนใช้จ่ายนั้น เหตุที่ทำให้ยอดการจับจ่ายไม่เป็นยอดคนละครึ่ง อาจเป็นเพราะในวันนั้นผู้ใช้สิทธิอาจจะใช้การจับจ่ายเกิน 150 บาท ต่อหนึ่งวันไปแล้ว หรืออาจจะใช้สิทธิการจับจ่ายคนละครึ่งครบ 3000 บาทไปแล้วก็เป็นได้ โดยการสแกนจ่ายเงินตามสิทธิโครงการคนละครึ่ง เงื่อนไขนี้จึงไม่สามารถหักลบเป็นยอดครึ่งราคาได้นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้สิทธิใช้สิทธิจับจ่ายสินค้าในช่วงเช้าของวันที่ราคา 300 บาท โดยเป็นการสแกนจ่ายตามสิทธิโครงการคนละครึ่งที่ให้สิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน รายการนั้นก็จะทำงานหักราคาสินค้าไป 150 บาท ส่งผลให้ผู้ซื้อจ่ายเพิ่มเพียง 150 บาทเท่านั้น ต่อมาภายหลังผู้ใช้สิทธิต้องการจับจ่ายสินค้าอีก 100 บาท ส่งผลให้ต้องจ่ายราคาสินค้าเต็มจำนวน เพราะได้ใช้สิทธิจับจ่ายสินค้าในวันนั้นครบ 150 บาทแล้ว

ร้านค้าได้รับเงินไม่ครบตามจำนวนยอดขาย

การรับเงินยอดขายของคนละครึ่งร้านงานจะได้รับจากแอป ถุงเงิน ซึ่งจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และคิดเป็นการโอนยอดวันต่อวัน โดยจะโอนเข้าบัญชีของคนละครึ่งร้านค้าวันถัดไป และเงินจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือเงินในส่วนของผู้ใช้สิทธิจับจ่ายตามมาตรการคนละครึ่งจะเข้าก่อน ประมาณเวลาตีสองของวันถัดไป ในกรณีที่ไม่เป็นวันหยุด และในส่วนของภาครัฐจะเข้าประมาณเวลา 16.00 น.ของวันถัดไป โดยหากอยู่ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ยอดการโอนโครงการคนละครึ่งร้านค้า จะได้รับในวันจันทร์ เวลาประมาณ 16.00 น.

ทั้งนี้ ในขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาหารือกับธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีใช้คนละครึ่งและการจ่ายเงินเข้าบัญชีคนละครึ่งร้านค้า โดยไม่ต้องรอวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดราชการ เพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับเงินทันที และสามารถนำเงินนั้นไปหมุนเวียนในการทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

ร้านค้าคนละครึ่งหายาก มีร้านใดบ้าง

วิธีใช้คนละครึ่ง ที่สามารถค้นหาร้านค้าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คือ การเข้าไปตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก่อนการออกไปจับจ่ายสินค้าจริง โดยผู้ต้องการใช้สิทธิคนละครึ่งสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อ และที่ตั้งร้านค้าได้ที่ เว็บไซต์โครงการคนละครึ่ง ที่นี่  แล้วเลือกพื้นที่ หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ จากนั้นก็กดค้นหาร้านค้า ซึ่งระบบจะดำเนินการแสดงผลรายชื่อร้านค้าและสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งประเภทของร้านค้าในขั้นต้นตามจังหวัดที่ตั้งร้านค้า จากนั้นก็แสดงรายละเอียดแบ่งตามประเภทของร้านค้า คือ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านธงฟ้า และร้านสินค้าทั่วไป เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นผู้ต้องการใช้สิทธิยังสามารถกดค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจาก ชื่อร้าน ได้ทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการวางแผนเดินทางอีกด้วย

 

ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ทำอย่างไร ปัญหาต่าง ๆ จากระบบ

การใช้งานแอปถุงเงิน และเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทยเป็นการให้บริการ E – wallet ที่อำนวยความสะดวกในการจับจ่าย ไม่เพียงแต่การใช้จ่ายเงินตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล แต่ แอปถุงเงินและเป๋าตัง ยังสามารถใช้ในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้อีกด้วย ดังนั้นหากคุณ ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิคนละครึ่งยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ เพราะคุณสามารถดำเนินการเติมเงินเข้าระบบได้โดยการติดต่อที่ธนาคารเพื่อนำเงินสด ให้เหน้าที่เติมเงินเข้าใน e – wallet ถุงเงินของคุณได้ แต่หากคุณต้องการความสะดวกสบาย และเอื้อต่อการทำธุรกรรม และการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล อาทิ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น การมีบัญชีธนาคารไว้ก็คงจะดีไม่น้อย เพราะคุณจะสามารถดำเนินการโอนเงิน และเติมเงินเข้าวอลเล็ทของคุณได้ทันที ด้วยตัวของคุณเอง อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดตามข่าวสารการลงทุน และมาตรการต่าง ๆ ได้อีกด้วย

คนละครึ่ง ให้สิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไข อย่างไร

สำหรับการจับจ่ายโครงการ คนละครึ่งเงื่อนไข การดำเนินการโดยรัฐช่วยจ่าย 50% ของมูลค่าสินค้า ในขณะที่ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเพิ่มอีก 50% โดยสามารถใช้สิทธิผ่านแอป เป๋าตัง แต่การจ่ายอุดหนุนของโครงการ คนละครึ่งจะได้รับไม่เกินวันละ 150 บาท/ วัน ซึ่งวิธีใช้คนละครึ่งจะดำเนินการจ่ายทั้งโครงการสูงสุดไม่เกิน 3000 บาทต่อคน ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง ซื้อสินค้าจำนวน 200 บาท รัฐจะดำเนินการจ่ายให้ 50% คือ 100 บาทและผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่งจ่ายเองอีก 100 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่งสามารถใช้สิทธิกับร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับโครงการ ซึ่งจะเป็นร้านค้าประเภท ร้านอาหาร/ เครื่องดื่ม/ สินค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแบบแผงลอย ร้านค้าในตลาด ร้านโชห่วยก็สามารถใช้ได้ หากร้านค้านั้นเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง แต่การใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่งนี้ ไม่สามารถใช้กับสินค้าประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และที่สำคัญคือ ต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยเราต้องเติมเงินเข้าในแอป แล้วดำเนินการจับจ่ายใช้ส่อยจากแอปด้วยวิธีการสแกนกับแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง

 

 

อ้างอิง 1 2