สมัครประกันสังคมมาตรา 40 จะเสียสิทธิบัตรทองไหม สมัครยังไง

ผู้ที่ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ หากต้องการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 สามารถสมัครได้เลย โดยจะไม่เสียสิทธิ์ที่เคยได้รับจากบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ นอกจากไม่กระทบแล้วหากเพื่อนๆ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 จะได้รับสิทธิ์หรือการเยียวยาเพิ่มเติมจากรัฐบาล อาทิ การแจกเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท (สมัครภายใน 24 ส.ค.64) และหากเพื่อนๆ ท่านไหนสนใจสมัครประกันสังคมมาตรา 40 สามารถสมัครได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้เลย

 

ขั้นตอนการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 จะเสียสิทธิบัตรทองมั้ย และมีขั้นตอนการสมัครยังไง

การสมัครสมัครประกันสังคมมาตรา 40 วิธีที่ง่ายและเร็วที่สุด คือการสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. เลือกเมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
 3. จากนั้นคลิกเลือก ลงทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40
 4. กรอก “ข้อมูลผู้สมัคร” ประกันสังคมมาตรา 40 ให้ครบถ้วน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อีเมล์ (ถ้ามี) จากนั้นกรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และกรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน รวมถึงสภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)
 5. เลือกวิธีการจ่ายเงินสมทบ
 6. 6. กด “ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง” จากนั้นกด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียน เมื่อเพื่อนๆ ทำสำเร็จทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะส่ง SMS เพื่อยืนยันว่าเพื่อนๆ ขึ้นทะเบียนสำเร็จ
 7. ชำระเงินสมทบ : ความเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมมาตรา 40 จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเพื่อนๆ ได้ทำการชำระเงินสมทบแล้วเท่านั้น ถ้าสมัครแต่ลืมจ่ายไม่นับนะ ดังนั้นห้ามลืมจ่ายเงินนะ

นอกจากการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แล้ว เพื่อนๆ สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านช่องทางอื่นได้ เช่น สมัครผ่านร้านซเว่น-อีเลฟเว่น เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือเพื่อนๆ จะสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคมก็ได้

 

ชำระเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ที่ไหนได้บ้าง

ผู้ที่สมัครประกันสังคมมาตรา 40 เรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินสมทบได้ทันที ที่หน่วยบริการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ 1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 2. เทสโก้ โลตัส 3. บิ๊กซี 4. เซ็น เพย 5. ตู้บุญเติม และ 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (มาตรา 33)
 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
 6. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
 8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

ทั้งนี้ หากเพื่อนๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ / จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Tag

สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 เช็ค

 
วิธีสมัครมาตรา 40 ออนไลน์
 
สมัครประกันสังคมมาตรา 40 หมดเขตวันไหน
 
www.sso.go.th มาตรา40
 
ลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 ผ่าน มือ ถือ
 
สมัคร ประกัน สังคม มาตรา 40 ไม่ ได้
 
สมัคร ประกัน สังคม มาตรา 40 5000 บาท
 
สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ถึง วันไหน