สมัครพรอมิส 2565 ใช้อะไรบ้าง ทำไมไม่ผ่าน

หากมีความเดือดร้อนเรื่องเงิน การหันหน้าเข้ารับการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น สามารถเป็นทางออกและเป็นทางสว่างสำหรับหลาย ๆ ท่านที่มีศักยภาพมากพอที่จะสมัครสินเชื่อเงินด่วนกับบริษัทให้บริการเงินด่วน ซึ่งมีข้อกำหนดและมักมีการกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับทุกท่านที่ต้องการเงินก้อน อาทิ การกำหนดรายได้ประจำขั้นต่ำ การมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้ำประกันการกู้และการตรวจสอบข้อมูลทางเครดิต โดยสินเชื่อพรอมิสก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายท่านให้ความสนใจ แต่ด้วยอุปสรรคและปัญหาบางประการ ส่งผลให้การสมัครสินเชื่อพรอมิสไม่ผ่านการพิจารณา และในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับสาระและรายละเอียด ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุและหาทางแก้ไขปัญหาการสมัครสินเชื่อพรอมิสไม่ผ่านของทุกท่าน ดังนั้นเราไปดูกันเลย

 

สมัครพรอมิส 2565 ใช้อะไรบ้าง ทำไมไม่ผ่าน

สมัครสินเชื่อเงินด่วนพรอมิส 2565

การให้บริการรับสมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์นั้น เป็นอีกขั้นของการนำเสนอวงเงินด่วนให้ทุกท่านได้ทันที ซึ่งเน้นการสมัครง่าย รวดเร็ว เพียงทุกท่านเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ของพรอมิส กรอกข้อมูลผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ระบุวงเงินที่ต้องการแล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานในการรับส่งเอกสารเพิ่มเติม หลังจากนั้นรอการพิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่งสามารถขึ้นไปสูงสุดที่ 300,000 บาท โดยสามารผ่อนชำระเงินคืนได้ยาวนานสูงสุดถึง 60 งวด ซึ่งหากคุณยืมเงินด่วนพรอมิสที่ยอด 300,000 บาท ผ่อนชำระนาน 60 งวด ยอดการชำระจะอยู่ที่เดือนละ 9,400 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ทุกท่านสามารถดำเนินการสมัครได้ทันที เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 64 ปี
 • เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 8,000 บาท โดยยื่นหลักฐานประกอบการสมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์ ได้แก่ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน
 • มีอายุการทำงานตามที่กำหนด คือ ผู้ที่เป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานอย่าง 1 เดือน ส่วนผู้ที่เป็นพนักงานรายวันหรือพนักงานสัญญาจ้างต้องมีอายุงานมาแล้วไม่น้อยว่า 6 เดือน เพื่อให้สามารถดำเนินการพิจารณาได้ว่าท่านจะสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการชำระเงินด่วนหรือไม่
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัท และต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

ทั้งนี้หากทุกท่านต้องการสมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์ สามารถเข้ากรอกรายละเอียดและข้อมูลเพื่อตรวจสอบุณสมบัติเบื้องต้นได้ทันที ที่นี่ และหลังจากนั้นสามารถดำเนินการกรอกใบสมัครสินเชื่อได้ทันที

 

สมัครพรอมิส 2565 ใช้อะไรบ้าง

ในการสมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์นั้น แม้ว่าจะเป็นการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามทุกท่านต้องดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งมีรายการเอกสารดังนี้ที่ท่านต้องเข้ามายื่นที่บริษัทสาขา โดยสามารถกดค้นหาสาขาที่ให้บริการได้ ที่นี่

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน
 • สมุดบัญชีธนาคาร

และสำหรับทุกท่านที่ไม่สะดวกเข้าติดต่อสมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์ยื่นเอกสารที่สาขา สามารถโทร. 1751 เพื่อประสานงานให้เจ้าหน้าที่มารับเอกสารแทนได้ทันที

 

สมัครพรอมิส 2565 ใช้อะไรบ้าง ทำไมไม่ผ่าน

สาเหตุสมัครสินเชื่อพรอมิส ทำไมไม่ผ่าน 2565

สำหรับหลายท่านที่ดำเนินการสมัครสินเชื่อพรอมิสไปแล้ว ยังไม่ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อนั้น ในความเป็นจริงการพิจารณาสินเชื่อจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 5 วันทำการหากไม่มีปัญหาเรื่องเอกสารใด ทั้งนี้ประเด็นที่หลายท่านมีข้อสงสัยอย่างกรณีการสมัครสินเชื่อไม่ผ่านนั้น หลักการพิจารณาส่วนใหญ่ที่ส่งผลให้หลายท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงินนั้น คือ เรื่องของข้อมูลด้านเครดิต โดยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการติดบูโรหรือการมีประวัติเสียทางการเงิน ส่งผลให้ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่าท่านอาจจะยังไม่พร้อมที่จะอยู่ในฐานะที่จะสามารถชำระเงินกู้ได้นั่นเอง ประกอบกับสาเหตุหลักอีกประการที่ส่งผลโดยตรงต่อการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อของพรอมิสอย่าง รายได้ประจำ ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 8,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้ทุกท่านที่ดำเนินการสมัครสินเชื่อพรอมสินออนไลน์หรือการยื่นเอกสารโดยตรงที่สาขาสามารถและมีศักยภาพเพียงพอในการชำระค่างวดได้นั่นเอง ซึ่งหากจะสรุปสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้การสมัครสินเชื่อพรอมิสไม่ผ่านนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่องหลัก คือ

 • ติดบูโร
 • มีรายได้ไม่ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
 • มีเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้หากทุกท่านยังมีข้อสงสัยสำหรับการสมัครสินเชื่อพรอมิส ทำไมไม่ผ่านนั้น ทุกท่านสามารถโทรติดต่อที่ 1751 เพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีจากเจ้าหน้าที่ Call Center

อ้างอิง 1 2