สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท 2565

Advertisement

หลังจากที่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดำเนินมาสักระยะ รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเยียวยาผลกระทบตามออกมาจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท หรือ สินเชื่อสู้ภัยโควิด ออมสิน และล่าสุดคือสินเชื่อกรุงไทยต้ายภัยโควิด 10000 บาท ที่เพิ่งเปิดตัวออกมา ส่วนจะมีรายละเอียดการยืมเงินกรุงไทย 10000 บาท อะไรกันบ้างนั้น มาดูกันเลย

 

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท สินเชื่อ SME กรุงไทย

 

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท 2565

สำหรับสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท หรือ สินเชื่อ SME กรุงไทย เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ช่วยให้สามารถยืมเงินได้สูงสุดถึง 100 ล้านบาท มีจุดเด่นที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี เป็นเวลานาน 2 ปี สามารถใช้ บสย. ช่วยค้ำประกันได้ เป็นสินเชื่อกรุงไทย 2565 ที่ออกมาเพื่อรองรับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีวงเงินแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ (1) วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา Term Loan  (T/L) (2) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) (3) วงเงินสินเชื่อ มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

 

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท คุณสมบัติ

 

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท 2565

ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

– เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ทำธุรกิจในภาคการผลิต บริการ และพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และระบบ Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นผู้ประกอบการ SME ในภาคการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การบิน การขนส่ง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

– ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีการยื่นภาษีกับกรมสรรพากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท ใช้หลักประกันอะไรบ้าง

ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท สามารถเลือกใช้หลักประกันต่าง ๆ ได้ดังนี้

– ที่ดินเปล่า เช่น ไร่นา สวน

– ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่ดินพร้อมบ้าน ที่ดินพร้อมสวน

– เงินสด พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินของรัฐ

– กรณีใช้ บสย. ค้ำประกัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด (จนกว่าวงเงิน ค้ำประกันโครงการ บสย. จะเต็มวงเงิน)

 

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท จะอยู่ที่ 2% เป็นเวลา 24 เดือน สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของธนาคาร อาจเปลี่ยนแปลงได้

 

อ้างอิง สินเชื่อต้านภัยโควิด กรุงไทย

ทั้งนี้ นอกเหนือจากสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดแล้ว คุณยังสามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อกรุงไทยใจดี หรือสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ เป็นต้น 

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูกรุงไทย

เช่นเดียวกับสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด มาตรการสินเชื้อฟื้นฟูกรุงไทย มุ่งเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระบจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีวงเงินรวมกว่า 250,000 ล้านบาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื้อฟื้นฟูกรุงไทยก็นับว่าน่าสนใจ เพราะอัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกอยู่ที่ ≤2% ต่อปี ผู้สมัครสามารถใช้ บสย. ค้ำประกัน 10 ปี และผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 5 – 10 ปี ผู้สนใจอยากสมัครสินเชื่อฟื้นฟูกรุงไทย สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ≤5% และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก