สินเชื่อฉุกเฉิน กสิกรไทย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน 2567

ประเด็นปัญหาสำคัญด้านเอกสารที่มักส่งผลให้หลาย ๆ ท่านไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อเงินด่วน ณ เวลานี้คงต้องยกให้การไม่มี “สลิปเงินเดือน” หรือมีหลักฐานทางการเงินที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินแทบทุกแห่งจึงเกิดความไม่มั่นใจว่าท่านจะสามารถดำเนินการคืนเงินที่ยืมไปได้จริง ๆ หรือไม่ และด้วยเหตุนี้ เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำรายการ “สินเชื่อฉุกเฉิน กสิกรไทย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน” ก็สามารถสมัครได้ทันที เพื่อให้ทุกท่านที่กำลังมองหาแหล่งเงินด่วนหมุนเวียน สามารถสมัครและยืมเงินฉุกเฉินได้ทันที

สินเชื่อฉุกเฉิน กสิกรไทย ไม่มีสลิปเงินเดือน

ธนาคารกสิกรไทเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินชั้นนำ ที่มีความพร้อมในการให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่เพียงแต่การให้วงเงินสินเชื่อกสิกรที่น่าสนใจ แต่สำหรับกรณีเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัครก็มีความหยืดหยุ่นไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถสมัครได้ ณ เวลานี้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าอีกมากมายที่มีข้อจำกัดด้านเอกสารสามารถสมัครสินเชื่อกสิกร อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า หรือจะประกอบอาชีพช่าง ศิลปิน หรือรับจ้างทั่วไปก็สามารถสมัครได้

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในด้านการเชื่อมโยงข้อมูล  ส่งผลให้การพิจารณาสินเชื่อไม่จำเป็นต้องดูจากเอกสารแสดงรายได้แบบเดิม ๆ ซึ่ง ไม่สามารถสะท้อนศักยภาพในการใช้จ่ายที่แท้จริง เพราะแม้ว่าบางท่านอาจจะมีเงินเดือนครึ่งแสน แต่รายจ่ายก็มากไม่แพ้กัน โดยในส่วนนี้ธนาคารจจะสามารถดูรายละเอียดและพิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นได้ง่าย ๆ จากรายการเดินบัญชีซึ่งจะแสดงยอดเงินเข้า และรายการใช้จ่าย เงินหัก และสำหรับกลุ่มพี่น้องอาชีพอิสระ ช่างศิลป์ ศิลปิน นักร้องนักดนตรี หรือพ่อค้าแม่ค้า ก็จะสามารถแสดงรายรับที่มาจากการประกอบอาชีพส่งผลให้ทุกท่านสามาถสมัครสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สมัครได้ทันที

โดยในส่วนต่อจากนี้เราได้รวบรวมและคัดเลือกรายการสินเชื่อกสิกร อาชีพอิสระก็สามารถสมัครได้มานำเสนอให้ทุกท่านดัง รายละเอียดและข้อมูลต่อไปนี้

สินเชื่อฉุกเฉิน กสิกรไทย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

สินเชื่อฉุกเฉิน กสิกรได้ 2567 Xpress Loan และ Xpress Cash

สมัครได้ทุกอาชีพหมดกังวลแม้ท่านจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า นักดนตรี หรืออาชีพใด ๆ ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือนทุกท่านก็สมัครได้ทันที ขอเพียงท่านมีรายได้อย่างน้อยเพียงเดือนละ 7,500 บาท สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 70 ปี และมีรายได้ 20,000 บาทสำหรับเจ้าหน้ากิจการ เปิดโอกาสให้อาชีพอิสระก็สมัครสินเชื่อกสิกร อาชีพอิสระก็สมัครได้เช่นกัน ขอเพียงมีรายได้หมุนเวียน 20,000 บาท ท่านสามารถยืนเอกสารอื่นทดแทนสลิปเงินเดือนได้ง่าย ๆ เช่น เอกสาร 50 ทวิหรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เพียงเท่านี้ก็สมัครได้ทันทีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่ หรือกดสมัครผ่านแอพ K PLUS พร้อมรับสิทธิดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 17% ต่อปีเท่านั้น หากท่านสนใจและต้องการสมัครสินเชื่อตัวนี้ ก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สมัครได้ Xpress Loan กู้ได้สบายและเช่นกันกับบัตรกดเงินสด กสิกร Xpress Cash

สินเชื่อมีรถช่วยได้ กสิกร

ธนาคารกสิกรไทยเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ยินดีและพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านที่มีรถยนต์เป็นของตนเอง และต้องการเงินก้อน ทั้งนี้รายการสินเชื่อกสิกร อาชีพอิสระหากมีรถเป็นของตนเอง รถท่านช่วยได้ โดยสินเชื่อนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและสามารถช่วยให้ทุกท่านสมัครสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สมัครได้อีกหนึ่งรายการ เพราะสินเชื่อรายการนี้จะมุ่งเน้นพิจารณาอนุมัติวงเงินจากราคาประเมินรถยนต์ ซึ่งเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยมาพร้อมจุดเด่นหลายประการคือ ไม่ต้องอาศัยใครมาค้ำประกัน รับรถอายุสูงสุดถึง 16 ปี วงเงินเต็มจำนวนที่ 100% ของราคาประเมิน สมัครกู้ได้ทันทีขอเพียงท่านมีเงื่อนไข คือ อายุ 20 – 70 ปี มีอายุงานขั้นต่ำ 6 เดือนและผ่านการทดลองงานแล้ว หรือเป็นเจ้าของกิจการที่ประกอบกิจการมา 1 ปี ขอเพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาทต่อเดือนเท่านั้น สมัครได้ทันที เพียงเข้ากรอกรายละเอียดและข้อมูล ที่นี่ เพียงเท่านี้ท่านก็จะมีโอกาสรับวงเงินสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถใช้เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ แทนได้

สินเชื่อฉุกเฉิน กสิกรไทย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

คำถามที่พบบ่อย สำหรับสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือน

Q: สินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือน แล้วพิจารณาจากอะไร?

A: เป็นประเด็นสำคัญที่หลาย ๆ ท่านมีความกังวลปนสงสัยว่า ในเมื่อไม่มีสลิปเงินเดือนแล้วธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินจากอะไร ในส่วนนี้ ทางธนาคารมีหลายทางเลือกในดำเนินการ โดยสำหรับสินเชื่อที่ใช้หลักประกัน ธนาคารก็จะดำเนินการประเมินราคาจากหลักประกันนั้น ๆ เพื่อคำนวณออกมาเป็นวงเงินสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือนให้ทุกท่าน เช่น สินเชื่อรถช่วยได้ สินเชื่อบ้าน ที่ดินต่าง ๆ ในขณะที่สินเชื่อกสิกร อาชีพอิสระหรืออาชีพที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ทางธนาคารก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่สมัครสินเชื่อสามารถใช้เอกสารอื่น ๆ ทดแทนได้ เช่น เอกสาร ทวิ 50/ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน/ บัญชีเงินหมุนเวียนของกิจการ หรือในบางกรณีที่สามารถใช้กิจการของท่านค้ำประกันการขอกู้ได้นั่นเอง

 

Q: อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้สูงสุด เท่าไหร่?

A: ส่วนใหญ่แล้วการพิจารณาสินเชื่อโดยธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดทุกแห่งจะสามารถให้วงเงินแก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ 1.5 – 5 เท่าของรายได้ โดยการพิจารณาก็จะคำนวณจากรายได้สุทธิและมูลหนี้ที่ท่านมี ซึ่งอาจจะส่งผลให้แต่ละท่านได้รับวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกัน โดยวงเงินสูงสุดของสินเชื่อแต่ละรายการนั้น มีดังนี้

  • สินเชื่อกสิกร Xpress Loan/ Xpress Cash/ Dolfin Money 5 – 5 เท่าของรายได้
  • LINE BK ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดที่ 8 แสนบาท
  • สินเชื่อรถช่วยได้ สามารถได้รับวงเงินสูงสุดที่ 100% ของราคาประเมิน

 

Q: สินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือน ทราบผลอนุมัติภายในกี่วัน?

A: สำหรับรายการสินเชื่อผ่านแอพแล้ว ท่านจะสามารถทราบผลการพิจารณาอนุมัติภายในระยะเพียง 15 นาที แต่การแจ้งผลนั้นอาจจะเป็นการอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าสินเชื่อที่เป็นลูกค้าซึ่งมีบัญชีของกสิกรไทยอยู่แล้ว โดยหากท่านเป็นลูกค้าธนาคารอื่นหรือยังไม่มีบัญชีซึ่งจะใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับกสิกรไทย ท่านก็อาจจะต้องรอผลการพพิจารณาที่นานกว่านั้น ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 – 14 วัน และเช่นเดียวกับรายการสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือน แต่ใช้เอกสารอื่น ๆ แทนนั้น ระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อก็อาจจะนานกว่า 7 – 14 วัน นั่นเอง

ท้ายที่สุดนี้ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ทุกท่านสามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ที่หมายเลข 02 – 888 – 8888

อ้างอิง 1 2