สินเชื่อบ้าน ทูเจน ผ่อนบ้าน 70 ปี ธอส. 2021

บ้านเป็นทรัพย์สินที่ถือว่ามีความสำคัญและเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินชีวิต และสำหรับการทำงานของใครหลาย ๆ คน เพราะแม้เราจะไม่มีเงิน แต่ถ้ายังมีบ้าน อย่างน้อยก็ยังมีที่ให้ได้หลบภัย หลบร้อนหลบฝน และมีที่ซุกหัวนอนตามภาษาทั่วไปที่คุ้นเคยกันดี แต่เนื่องจาก บ้าน เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้มีราคาเพียงหลักหมื่น หรือหลักแสนที่จะสามารถซื้อขายกันด้วยเงินสด โดยมีราคาสูงถึงหลักล้าน ดังนั้นจึงนำมาซึ่งการกู้และขอสินเชื่อบ้านเพื่อการผ่อนชำระ ซึ่งในปัจจุบันมีการอนุมัติข้อเสนอพิเศษที่สามารถให้ผู้กู้ผ่อนได้ยาวนานถึง 30 – 40 ปี

แต่ล่าสุด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส ได้เตรียมออกสินเชื่อ ธอส 2563 ใหม่ล่าสุด โดยเป็นสินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี ในชื่อของ “สินเชื่อบ้าน ทูเจน” โดยเปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถดำเนินการผ่อนบ้าน 70 ปีได้โดยเป็นลักษณะการขอกู้สินเชื่อ ธอส 2563 ร่วมระหว่างพ่อ – ลูก ดังชื่อ “สินเชื่อบ้าน ทูเจน”ผ่อนได้นานยันลูกแต่งงาน หลานบวช

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

ทำไมต้องขอกู้สินเชื่อ ธอส 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ Government Housing Bank (ธอส.) เป็นธนาคารที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินกิจการทางด้านการเงินตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศ ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นธนาคารที่รับผิดชอบดูแลและบริการสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเอง

ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากเป็นธนาคารที่สังกัดกระทรวงการคลัง จึงสามารถออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า และประชาชนที่ขอสินเชื่อ ธอส 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือมากมายหลายมาตรการ โดยในปัจจุบัน ยังมีการอนุมัติการขยายระยะเวลาลูกค้าสินเชื่อ ธอส 2563 ที่เข้ามาตรการที่ 5 ที่ยังคงได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในระยะที่ 2 ต่อเนื่อง ด้วยการใช้มาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 31 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าสินเชื่อ ธอส 2563 อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

สินเชื่อบ้าน ทูเจน ผ่อนบ้าน 70 ปี ธอส. 2020

สินเชื่อบ้าน ทูเจน (Two – GEN) ผ่อนบ้าน 70 ปี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Two – GEN หรือ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ทูเจนที่เปิดโอกาสให้เลือกผ่อนชำระได้ 2 รุ่น หรือเปิดโอกาสให้ผ่อนบ้าน 70 ปี โดยแนวคิดนี้เกิดจาก คณะกรรมการธนาคารที่มุ่งให้นโยบาย ให้ สินเชื่อ ธอส 2563 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายหลักของประชาชน เพื่อรับการช่วยเหลือให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะมีบ้านเป็นของตนเองได้สะดวกและง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี ที่ให้ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานขึ้น โดยถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ซึ่งพิจารณาวงเงินให้กู้สินเชื่อบ้าน ทูเจน จากวงเงินให้กู้จากรายได้ของบิดา – มารดา ส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเพิ่มขึ้น จากระยะเวลาสูงสุดในปัจจุบันที่ 40 ปี ขยายเป็น ระยะเวลาผ่อนบ้าน 70 ปี ด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมาเป็นผู้กู้ร่วมนั้นเอง

ซึ่งความพิเศษของสินบ้านผ่อนยาว 70 ปี หรือ สินเชื่อบ้าน ทูเจน นี้คือ การทำให้จำนวนเงินที่ลูกค้าหรือผู้กู้ต้องชำระรายเดือนนั้นลดลง จึงทำให้กรณีที่มีรายได้สุทธิจำนวนเท่าเดิม แต่เมื่อมีระยะเวลาผ่อนนานขึ้น จาก 40 ปีเป็น 70 ปี ก็ส่งผลให้ผู้กู้สามารถได้รับวงเงินสินเชื่อบ้าน ทูเจน เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน อาทิ กรณีวงเงินกู้สินเชื่อบ้าน ทูเจน 1 ล้านบาท หากผ่อน 70 ปี จำนวนการผ่อนชำระจะอยู่ที่ประมาณ 5000 บาทต่อเดือน เมื่อได้รับระยะเวลาในการผ่อนบ้าน 70 ปี จำนวนเงินที่ผ่อนชำระจะลงไปเหลือที่ 2500 – 3000 บาทเท่านั้น โดยหากในอนาคตครอบครัวได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นทั้งจากบิดา – มารดา และจากบุตรที่จะประกอบอาชีพและได้รับรายได้เพิ่ม ผู้กู้ก็จะสามารถปิดบัญชีเงินกู้สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปีได้เร็วมากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ต้องผ่อนจนครบ 70 ปี

 

อัพเดตล่าสุด สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปีนี้ ยังอยู่ในช่วงพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม และอยู่ในช่วงการศึกษารายละเอียดและจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อนำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี สินเชื่อ Two – GEN เพื่อดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์พิจารณา รวมถึงกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมพร้อมยืนยัน แนวคิดสินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี นี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าให้สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้มากขึ้น โดยลูกค้ายังคงสามารถเลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระได้ตามปกติ คือ 15/ 20 /30 และ 40 ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรายได้สุทธิของผู้กู้ หรือขึ้นอยู่กับราคาที่อยู่อาศัยซึ่งลูกค้าขอสินเชื่อ ธอส 2563 คาดว่าน่าจะมีข่าวดีช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

ติดตามข่าวสาร สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี ธอส

หากคุณมีความสนใจและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี และสินเชื่อบ้าน ทูเจน หรือสินเชื่อ ธอส 2563 สามารถติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 – 2645 – 9000

อ้างอิง 1 2

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar