สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 2567

ความยากลำบากของผู้มีรายได้น้อยในการดำเนินการขอสินเชื่อ หรือทำธุรกรรมทางการเงินนั้น คงหนีไม่พ้นเรื่องของรายได้ขั้นต่ำหรือข้อมูลเอกสารยืนยันของรายได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือคนตกงานไม่มีรายได้ก็เข้าข่ายและมีเงื่อนไขเดียวกันกับการขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีสถาบันการเงินหลายแห่ง ทั้งธนาคารและกลุ่ม Non – Bank ที่ต่างให้ความสำคัญและพร้อมนำเสนอสินเชื่อคนจน ซึ่งเป็นสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างเท่าเทียม โดยมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำ ลดลงมาต่ำกว่าเดิม ซึ่งในครั้ง เราได้รวบรวมและหยิบมานำเสนอให้กับทุกท่านแล้ว ที่นี่ กับบทความรวม “สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 2567”  ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อธกส. A Cash สินเชื่อบุคคลพรอมิส สินเชื่อฟินนิกซ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

1.สินเชื่อคนจนกับ ธกส ด้วยสินเชื่อเงินด่วน A-Cash

 

ยืมเงินด่วน ธกส เงินด่วนทันใจ อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการยืมเงินด่วน ธกส และสินเชื่อคนจน สามารถยืมเงิน 10000 ด่วน หรือจำนวนมากกว่านั้นซึ่งสามารถได้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท สินเชื่อคนจน A-Cash เป็นสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี/ ณ วันที่ขอกู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • ไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • โดยสินเชื่อ A-Cash ให้บริการสินเชื่อคนจน สามารถให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่

ทั้งนี้สินเชื่อคนจนมีอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR กำหนดการคืนเงินไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน ส่งดอกเบี้ยครบสามารถต่ออายุสัญญาได้ สินเชื่อนี้ใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ มีวิธีการสมัครดังนี้

 • ติดต่อธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ทุกสาขา หรือโทร 0-2555-0555
 • สามารถสมัครผ่าน แอปพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธกส หรือสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ทาง Facebook ของ ธกส

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อเงินด่วน A-Cash ที่นี่

 

2. สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 2567  Promise

 

สินเชื่อส่วนบุคคล Promise

สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยและสินเชื่อคนจน ยืมเงินแสนง่าย โดยสามารถผ่อนรายเดือนกับสินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส โดยเป็นการให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) ที่เน้นความรวดเร็วในอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายได้ดั่งใจภายใน 1 – 5 วันทำงาน โดยเป็นสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยส่วนบุคคล อนุมัติเงินด่วน และให้ผ่อนรายเดือนที่เอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าที่มีอัตราเงินเดือนน้อยหรือรายได้น้อย ซึ่งไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีการกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำไว้สูงกว่าที่จะยื่นกู้ได้ โดยสินเชื่อ พรอมิส มีการกำหนดเงื่อนไขของผู้กู้ไว้ ดังนี้

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้หรือเงินเดือนตั้งแต่ 6000 บาทขึ้นไป

โดยสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้สะดวกและง่ายดายผ่านเว็ปไซต์ ของบริษัท และใช้เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยและสินเชื่อคนจนได้ทันที เพียงเตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

สนใจสมัคร สินเชื่อยืมเงินแสน ผ่อนรายเดือน กับสินเชื่อบุคคล พรอมิส ที่นี่

 

3.สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย ธนาคารออมสิน สินเชื่อ OD Happy life

 

สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยตัวนี้เป็นสินเชื่อที่สามารถอนุมัติวงเงินให้คุณได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยออมสินปล่อยกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของสินเชื่อออมสิน OD Happy life ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

และด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่เป็นไปตามประกาศของธนาคารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดียวกับสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย พร้อมให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลให้สินเชื่อ OD Happy life เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ผู้ที่มีรายได้น้อย คนจนก็สามารถขอสินเชื่อได้เพราะใช้สลากออมสินเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 • ผู้ฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

ทั้งนี้ การพิจารณาของออมสินปล่อนสินเชื่อ OD Happy life นั้น เป็นการอนุมัติเงินกู้ที่จำนวนสูงมากถึง 10 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหลักประกันในการขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วม
 • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่ง ธนาคารออมสิน เรื่องการรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สนใจสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สินเชื่อ OD Happy life ที่นี่

 

4.สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 2567 กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนเสมอ เนื่องจากมักจะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อโควิด หรือสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย อาทิ สินเชื่อกรุงไทยใจดี เป็นต้น 

สินเชื่อกรุงไทยใจดี เงินเดือนน้อยก็ยืมเงินด่วนได้ 

สินเชื่อกรุงไทยใจดี เป็นสินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงไทย มีวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้สูงสุด 1 แสนบาท ใช้เวลาอนุมัติรวดเร็วสูงสุดใน 5 นาที ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารในการสมัคร ไม่ต้องใ้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน อีกทั้งยังมีอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 25% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้ โดยวงเงินที่จะได้รับนั้นจะพิจารณาจากเงินเดือนเป็นหลัก โดยอยู่ที่อัตรา 0.7% ของเงินเดือนที่ได้รับ เพราะฉะนั้น คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการยืมเงินด่วนกับสินเชื่อกรุงไทยใจดีก็คือ คุณจะต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนั่นเอง โดยไม่มีรายได้ขั้นต่ำ ไม่สำคัญว่าจะมีเงินเดือนน้อยหรือมาก คุณก็สามารถยืมเงินกับสินเชื่อกรุงไทยใจดีได้เพียงมีบัญชีเงินเดือนหรือรายได้หลักกับบัญชีธนาคารกรุงไทย 

5.สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 2566 : กรุงศรีโฮมฟอร์แคช

         อีกหนึ่งสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยที่น่าสนใจ สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินที่ค่อนข้างได้รับความนิยมพอสมควร เนื่องจากเป็นสินเชื่อเงินด่วนได้จริงที่อนุมัติไม่ยาก เหมาะสำหรับผู้ต้องการเงินก้อนปลดหนี้นอกระบบหรือปลดหนี้ระหว่างที่ติดบูโร ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้

         อัพเดต 2564 : ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี และฟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64 – 31 พ.ค.64)

         จุดเด่นของสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

                   วงเงินสินเชื่อ 500,000 บาท ขึ้นไป

อนุมัติเงินด่วนโอนเข้าบัญชีรวดเร็วภายใน 3 – 5 วัน

                   ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

                   อัตราดอกเบี้ยสมเหตุสมผล

                   หลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม และห้องชุด (คอนโด)

         สนใจสมัครสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 2564 กรุงศรีโฮมฟอร์แคช

        

6.สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกู้เงินออนไลน์ผ่านแอพ

ฟินนิกซ์ กู้เงินออนไลน์ สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 2566

 

FINNIX เป็นการให้บริการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยผ่านมือถือ ที่เน้นความรวดเร็วในการอนุมัติการกู้เงินออนไลน์ให้ทุกท่าน ฟินนิกซ์ หรือในชื่อเดิมคือ ห้าให้มันนี่ ที่ทุกท่านคุ้นเคยได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ยังคงการให้บริการที่รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยผ่านแอพได้ทันทีตั้งแต่ หลักพันบาท สูงสุดถึง 100,000 บาทง่าย ๆ เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน ที่ติดตั้งแอพสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งนี้รายได้ไม่จำเป็นต้องรับเท่ากันทุกเดือน

FINNIX หรือฟินนิกซ์นั้นเป็นการให้บริการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย และสินเชื่อคนจนผ่านแอพที่พร้อมเสนอวงเงินสูงสุดให้ทุกท่านที่ 100,000 บาท อีกทั้งด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 2.75 ต่อเดือน ส่งผลให้เมื่อกู้เงินออนไลน์กับฟินนิกซ์ จะสามารถผ่อนเงินคืนได้สบาย ๆ ยืมเงินได้อย่างสบายใจไร้กังวลเรื่องการโกงและหักวงเงินโหด สมัครออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องใช้บุคคลหรือเอกสารค้ำประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ขอเพียงคุณมีบัตรประชาชนและโทรศัพท์ของคุณ ก็สามารถสมัครสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยได้ทันที ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หมดกังวลแม้มีรายได้น้อย ขอเพียงผ่านเงื่อนไขก็สามารถกู้ได้ทั้งหมด เพียงต้องเตรียมเพิ่มเติม ดังนี้

 • เตรียมบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ
 • เตรียมโทรศัพท์มือถือ หรือมาร์ทโฟนที่สามารถติดตั้งแอพให้กู้เงินออนไลน์ได้
 • ติดตั้งแอพ SCB EASY เพื่อเปิดใช้งานและลงทะเบียนการยืมยันผ่านแอพ
 • เลขพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ดังนั้น ก่อนที่ทุกท่านจะสามารถขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยผ่านแอพฟินนิกซ์นั้น จะต้องดำเนินการติดตั้งและลงทะเบียนแอพ SCB EASY พร้อมทั้งต้องมีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์เสียก่อน โดยสามารถดำเนินการสมัครและเปิดบัญชีได้ง่าย ๆ ทันทีทั้งที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่

 

LINE BK สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 2567

 

LINE BK สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 2567

หากคุณต้องการเงินด่วน คุณสามารถขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกับ ไลน์BKหรือLINE บีเคได้ทันที เพราะบริการให้กู้เงินออนไลน์นี้เป็นการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่พร้อมช่วยคุณ ด้วยแอพพลิเคชั่น LINE ที่คุณคุ้นเคย ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ก็สามารถขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยผ่านLINEบีเคได้ทันที พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการกู้เงินออนไลน์ผ่านแอพยืมเงินได้จริง 2024 LINEบีเค ซึ่งมีรายละเอียดและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 • ใช้งานแอพสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยได้ทันทีไม่ต้องเตรียมเอกสาร ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน
 • เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือนก็สมัครได้
 • สามารถกู้เงินออนไลน์ผ่านไลน์BK ได้แม้ไม่มีรายได้ประจำ
 • สามารถรับสิทธิพิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 2 เดือน
 • เป็นสินเชื่อออนไลน์อนุมัติไว โดยได้รับการดูแลจากธนาคารกสิกรไทย

ไลน์บีเคเป็นแอพสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยที่เบิกถอนเงินสดได้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม อีกทั้งได้วงเงินคืนทันทีเมื่อชำระคืนอีกด้วย พิเศษสุดกับการเปลี่ยนวงเงินคงเหลือของคุณเป็นเงินก้อนเข้าบัญชีได้ง่าย ๆ โดยสามารถเลือกผ่อนชำระการขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยผ่านไลน์บีเค สบาย ๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน ทั้งนี้การให้บริการยืมเงินผ่านแอพ ไลน์BK เป็นการให้กู้เงินออนไลน์ที่เน้นการอนุมัติผลที่เร็ว ทันใจ ขอเพียงคุณมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด โดยมีการกำหนดคุณสมบัติการสมัครการขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยผ่านแอพไลน์ ไว้ดังนี้

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK (หากท่านใดยังไม่มี กด ที่นี่ เพื่อเปิดบัญชี)
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน/ และ 9,000 บาทสำหรับผู้ประกอบกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • ในบางกรณี อาจต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันรายได้เพิ่มเติม เช่น สำเนารายการเดินบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น (สามารถใช้ได้สูงสุด 5 บัญชี)

** การเปิดบัญชีไลน์ บีเค เป็นการเปิดบัญชีออนไลน์ที่คุณสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ไม่มีการกำหนดการฝากขั้นต่ำ โดยสามารถกด ที่นี่ เปิดบัญชีไลน์บีเค ได้ทันที

สนใจสมัครและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แอพสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย LINE BK ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อคนจน 

 

ยืมเงิน LINE BK
สินเชื่อคนติดแบล็คลิส
กู้เงินออนไลน์