สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ 2022 สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565

เมื่อนึกถึงสินเชื่อเงินด่วนสมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน หลายคนมักจะนึกถึงสินเชื่อออมสินเป็นลำดับแรกเสมอ เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ใกล้ชิดกับประชาชนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่เน้นการออมเงินตั้งแต่เด็ก ไปจนถึงการรับนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปล่อยสินเชื่อ Soft Loan ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้เดือดร้อนจากวิกฤติต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยในปัจจุบันทางธนาคารก็มีสินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ 2022 ที่น่าสนใจอยู่หลายสินเชื่อ ซึ่งเราได้รวบรวมมาแนะนำกันในวันนี้

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อบัตรเงินสด People Card สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ 2022

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าความจริงธนาคารออมสินได้ให้บริการสินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ มานานแล้ว เพียงแค่สินเชื่อดังกล่าวปรากฏในรูปของสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) หรือบัตรเงินสดนั่นเอง โดยเฉพาะสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ที่มีวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำ เริ่มต้นที่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท สามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตามที่ต้องการ สามารถสมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเงินสด People Card เมื่อรวมค่าธรรมเนียมและค่าปรับกรณีค้างชำระหนี้แล้วจะไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี อีกทั้ง ยังสามารถแบ่งจ่ายรายเดือนได้ เริ่มต้นที่ 5% หรือขั้นต่ำ 500 บาท ของยอดหนี้ที่ต้องชำระในเดือนนั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อออมสิน บัตรเงินสด People Card จะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ หากเป็นพนักงานประจำ/ฟรีแลนซ์จะต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และเจ้าของกิจการจะต้องทำธุรกิจเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่นี่

 

สินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ 2022

เช่นเดียวกับสินเชื่อบัตรเงินสด People Card สินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถเบิกถอนเงินสดได้มากกว่า 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเช่นเดียวกัน ในส่วนของรายละเอียดจะพบว่าบัตรเงินสด Prima Card แทบไม่แตกต่างจากบัตรเงินสด People Card ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี ตลอดจนสามารถผ่อนชำระขั้นต่ำ 5% หรือขั้นต่ำ 500 บาท ต่อเดือนได้ รวมทั้งคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อออมสิน Prima Card ก็ยังเหมือนกัน นั่นคือเป็นผู้มีรายได้ประจำ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ทั้งสินเชื่อบัตรเงินสด People Card และ Prima Card ต่างก็ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ประกอบการพิจารณาสินเชื่อทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ใครที่กำลังมองหาสินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ อยู่เตรียมบัตรประชาชน สมุดบัญชีที่มีเงินเข้า-ออก และเอกสารทั้งสองประเภทที่กล่าวมา แล้วเดินทางไปสมัครที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านได้เลย

 

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 ไม่ต้องมีคนค้ำ

ตามชื่อ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเป็นสินเชื่อสำหรับ ‘ผู้มีรายได้ประจำ’ หรือที่หลายคนเรียกว่า สินเชื่อออมสิน มนุษย์เงินเดือน นั่นเอง โดยสินเชื่อดังกล่าวมีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ มีวงเงินกู้สูงสุดกว่า 200,000 บาท เลยทีเดียว ที่สำคัญคือสามารถสมัครยืมเงินด่วนได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน มีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้เลือกได้ ตั้งแต่ 3 – 8 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเรตดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ

– กรณีกู้ผ่านหน่วยงานรัฐ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

– กรณีกู้อ่านบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป

– อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุกับเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

สมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ปัจจุบันธนาคารออมสินไม่ได้เปิดเผยผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคารว่าการสมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แต่สิ่งที่ต้องมีคือสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เปิดบัญชีไว้ ณ สาขาที่ยื่นขอกู้ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ช่วยยืนยันว่าคุณเป็นผู้มีรายได้ประจำ และที่ขาดไปไม่ได้เลยคือบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ติดต่อได้ สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ คุณสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้ที่ Call Center 1115

 

สินเชื่อออมสุขใจ 2565 สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ

เช่นเดียวกับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ สินเชื่อออมสุขใจเป็นสินเชื่อออมสินที่ออกเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนสำหรับใช้จ่ายและทำกินประกอบอาชีพ แต่แตกต่างตรงที่ว่าขณะที่สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจออกมาสำหรับมนุษย์เงินเดือน สินเชื่อออมสุขใจกลับครอบคลุมทั้งพ่อค้าแม่ขาย ผู้ประกอบการรายย่อย SME รวมทั้งฟรีแลนซ์ มนุษย์เงินเดือน ไปจนถึงคนว่างงานที่ต้องการเงินทุนมาลงทุนสร้างธุรกิจหรือประกอบอาชีพส่วนตัว จึงกล่าวได้ว่าสินเชื่อออมสุขใจเป็นสินเชื่อสำหรับคนทุกประเภทอย่างแท้จริง

สำหรับการกู้ยืมเงินผ่านสินเชื่อออมสุขใจนั้นจะต้องใช้ ‘เงินออม’ หรือเงินในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน เป็นหลักประกันในการกู้เงิน โดยวงเงินที่ได้รับจะไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท โดยผู้กู้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับเวลาที่ผ่อนชำระหนี้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมีการออมเงินอย่าสม่ำเสมอ กล่าวคือการสมัครยืมเงินด่วนกับสินเชื่อออมสุขใจนั้นจะไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน แต่ต้องมีบัญชีเงินฝากเป็นหลักค้ำประกันแทน เพราะฉะนั้น เอกสารสำคัญที่ต้องใช้สำหรับการสมัครสินเชื่อออมสุขใจก็คือสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสินนั่นเอง

 

 

อ้างอิง: ธนาคารออมสิน

 

This div height required for enabling the sticky sidebar