สินเชื่อเงินก้อน Your Loan สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ภาระหนี้สินต่างๆที่รุมเร้า จนหลายคนต่างมองหาสินเชื่อเงินก้อนเพื่อนำมาปิดภาระหนี้ต่างๆ วันนี้เรามีสินเชื่ออีกตัวมาแนะนำคือ สินเชื่อ Your Loan สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงบอกความต้องการว่าอยากผ่อนเท่าใด และชำระรายเดือนวันไหน สมัครผ่านแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.64 – 31 ธ.ค.64 และรู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที

 

วงเงินอนุมัติ สินเชื่อ Your Loan

สินเชื่อเงินก้อน Your Loan มีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่าวงเงินอนุมติสูงสุดจะไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และผู้ที่จะยื่นขอสินเชื่อต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาท

 

สินเชื่อ Your Loan ต้องค้ำประกันไหม

การขอสินเชื่อเงินก้อน Your Loan ไม่ต้องมีทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน

 

สินเชื่อ Your Loan ผ่อนได้นานกี่ปี

สามารถเลือกชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์

หากผ่อนชำระรายเดือน สามารถเลือกชำระขั้นต่ำได้ 6 งวด สูงสุดไม่เกิน 60 งวด

หากผ่อนชำระรายสองสัปดาห์ สามารถเลือกชำระได้ 130 งวด

 

Your Loan อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อเงินก้อน Your Loan มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 – 25 ต่อปี และมีการคำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวัน ทั้งนี้ หากมีการผิดนัดชำระ จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี ซึ่งจะคำนวณจากค่างวดส่วนที่เป็นเงินต้นที่ลูกค้าผิดนัดชำระ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และสามารถเข้าไปเช็คอัตราดอกเบี้ยได้จาก Website และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

 

การสมัครสินเชื่อ Your Loan 

สินเชื่อ Your Loan สามารถสมัครผ่านช่องทาง SCB Easy Application ได้ช่องทางเดียวเท่านั้น และเมื่อท่านได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะทำการส่งตารางเวลาการชำระคืนเงิน ใบแจ้งยอดรายการ ใบเสร็จรับเงินกู้ ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้ผ่าน E-mail ของท่านที่ใช้ในการสมัครและผ่านการยืนยันกับทางธนาคาร

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ Your Loan

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-65 ปี
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
 • ไม่มีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัคร (เฉพาะสินเชื่อ Your Loan เท่านั้น )

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. กรณีเป็นพนักงานประจำ เอกสารที่ต้องเตรียมคือ บัตรประชาชน และสลิปเงินเดือนปัจจุบัน

2.กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรืออาชีพอิสระ เอกสารที่ต้องเตรียม คือ

1) เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนเต็ม และหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ และ 2) เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ อาทิ หนังสือจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ หรือ เอกสารที่ออกจากทางราชการ อาทิ สัญญาเช่า สัญญาจ้าง เอกสารการเสียภาษีป้าย ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน

 

สินเชื่อ Your Loan ช่องทางการชำระเงินคืน

 1. ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร (ไม่เสียค่าบริการ)
 2. ชำระผ่านตู้ ATM (ไม่เสียค่าบริการ)
 3. ชำระที่เคาน์เตอธนาคาร (ไม่เสียค่าบริการ)
 4. ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (ไม่เสียค่าบริการ)
 5. ชำระผ่าน SCB Easy Net (ไม่เสียค่าบริการ)
 6. ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ CDM (ไม่เสียค่าบริการ)
 7. ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-11 (เสียค่าบริการครั้งละ 15 บาท)
 8. ชำระที่สำนักงานบริการเอไอเอสและร้านเทเลวิชทุกสาขา (เสียค่าบริการครั้งละ 15 บาท)
 9. ชำระที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา (เสียค่าบริการครั้งละ 10 บาท)
 10. ชำระที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (เสียค่าบริการครั้งละ 10 บาท)