สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย เป็นอีกหน่วยงานที่สามารถเป็นที่พึ่งยามลำบากให้แก่ประชาชนได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหล่าผู้ประกอบกิจการและกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม โดยพร้อมนำเสนอสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ซึ่งสามารถดำเนินการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อเร่งด่วนให้แก่ผู้ประกอบการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ การเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจด้วยการให้สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 และช่วยดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และในครั้งนี้เราจึงขอรวบรวมและนำเสนอรวมสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ที่น่าสนใจด้วยบทความของเรา ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูล ดังนี้

 

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกันธุรกิจทุกประเภทหรือไม่

 

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565

ก่อนอื่นที่เราจะได้ทำความรู้จักกับรายละเอียดและข้อมูลของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2564 ที่น่าสนใจนั้น เราต้องมาทำความเข้าใจหลักการค้ำประกันสินเชื่อต่าง ๆ ของ บสย เสียก่อน โดยในการดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ บสย จะให้การค้ำประกันแก่ธุรกิจทุกประเภทที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ซึ่งสามารถครอบคลุมทั้งธุรกิจด้านการผลิต การค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และธุรกิจบริการ ดังนั้นในการทำหน้าที่หรือบทบาทในการค้ำประกันสินเชื่อต่าง ๆ นั้น ทาง บสย จึงสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2564 เฉพาะสินเชื่อ SMEs เท่านั้น อาทิ สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อสำหรับธรุกรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น

ดังนั้น ซึ่งในกรณีของการขอสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเอนกประสงค์นั้น บสย จึงไม่สามารถดำเนินการค้ำประกันการขอสินเชื่อเหล่านี้ได้

 

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 มีอะไรบ้าง

 

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565

การดำเนินการพิจารณาสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 นั้น เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารที่ บสย จะเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อค้ำประกันการขอสินเชื่อ โดยมีการกำหนดรายละเอียดและข้อมูลไว้ ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

มีสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ดังนี้ สินเชื่อรักกันยาว ๆ / สินเชื่อจ่ายดีทวีคูณ/ สินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐ/ สินเชื่อธุรกิจ EEC 4.0 และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง/ สินเชื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป/ สินเชื่อธุรกิจ 10 S – Curve/ สินเชื่อ Robotics and Automation/ สินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/ สินเชื่อเพื่อชำระภาษีกรมสรรพากร/ สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ/ สินเชื่อ Krungthai sSME 3 เท่า/ สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด – 19

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มีสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ดังนี้ สินเชื่อทันใจ/ สินเชื่อพร้อมขยาย โดยพร้อมเสนอวงเงินสินเชื่อ SMEs สูงสุด 3 เท่า/ สินเชื่อวงเงินสูง 200%

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

มีสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ดังนี้ สินเชื่อ SME บัญชีเดียว ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สามารถเลือกได้ว่าจะให้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือหากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยสามารถได้วงเงินสูงสุดถึง 30 ล้านบาทสำหรับแบบผ่อนยาว และแบบวงเงินเยอะ/ สินเชื่อวงเงินเยอะ โดยผ่อนได้นาน 7 ปี โดย บสย ค้ำประกันสินเชื่อได้วงเงินสูงสุดที่ 40 ล้านบาท/ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์/ สินเชื่อธุรกิจการแพทย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มีสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ดังนี้ สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

มีสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ดังนี้ สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash/ สินเชื่อ SMEs ONE/ โครงการสินเชื่อ SMART SMEs/ สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy/ สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน ระยะที่ 3/ สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว ระยะที่ 2/ โครงการสินเชื่อต้นทุนต่ำ Soft Loan/ สินเชื่อทั่วไป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

มีสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ดังนี้ สินเชื่อ SME เกษตร/ สินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน

ธนาคารยูโอบี

มีสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 คือ สินเชื่อยูโอบี บิสมันนี่

ธนาคารออมสิน

มีสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ดังนี้ สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity/ สินเชื่อ GSB D – VERs/ สินเชื่อ GSB SMEs Startup no.1/ สินเชื่อ GSB Smooth Biz เสริมสภาพคล่อง/ สินเชื่อเจ้าสัว 555/ สินเชื่อ GSB SMEs Start Up/ สินเชื่อธุรกิจและ SMEs/ สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

มีสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ดังนี้ มาตรการเอ็กซิมดอกเบี้ยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19/ สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน/ สินเชื่อเอ็กซิมเสริมทุนธุรกิจขนาดกลาง/ สินเชื่อเอ็กซิมเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV/ สินเชื่อเอ็กซิมเสริมไทยเก่ง/ สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า

ทั้งนี้ หากทุกท่านยังมีประเด็นข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ได้ทั้งหมด ที่นี่ โดยอาจจะมีรายละเอียดและข้อมูลของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ที่หมดเขตและพ้นระยะเวลาการดำเนินการไปแล้วบางรายการ

 

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ผ่านยากไหม

 

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565

ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นั้น ยังคงสร้างผลกระทบต่อเนื่อง ทางธนาคารทุกแห่งที่มีการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ และกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมทางตอบรับและพร้อมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565 ซึ่งจากกระทู้ Pantip มีผู้เข้ารับการให้บริการสินเชื่อเงินด่วนนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้สินเชื่อดังนี้

 

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ มี บสย ค้ำประกัน 2565

จากกระทู้ จำพบว่าการให้บริการพิจารณาอนุมัตินั้น ทางธนาคารพร้อมให้บริการทางรวดเร็ว แต่อาจจะมีข้อจำกัดบางประการที่อาจส่งผลให้ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อดำเนินการได้ โดยทางธนาคารจะมีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยลูกค้าหรือทุกท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามผ่าน Call Center ของแต่ละธนาคารเพื่อขอทราบวิธีการดำเนินการทั้งในด้านการส่งเอกสาร การทำสัญญาได้ หรือสามารถลองพิจารณาสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจรายการอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งอาจจะได้วงเงินที่น้อยกว่า แต่ก็จะสามารถนำมาใช้จ่ายเพื่อใช้ในการหมุนเวียนของกิจการได้

 

อ้างอิง 1 2

 

Tag

 

บสย ไม่อนุมัติ pantip

 
สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ กสิกร
 
สินเชื่อ บ ส ย ค้ำประกัน
 
บสย กสิกรไทย
 
ค่าธรรมเนียม บ ส ย ค้ำประกัน
 
อัตราค่าธรรมเนียม บสย
 
บสย ที่อยู่

 

ประนอมหนี้ บสย