advertisement

สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565

จะกู้เงินแต่ไม่อยากเดินทางไปติดต่อที่ธนาคาร ณ เวลานี้คุณทราบหรือไม่ว่าสามารถทำได้ทันที ด้วยการให้บริการสินเชื่อเงินด่วนดิจิทัล หนึ่งในการให้บริการยุคใหม่ล่าสุดที่ปลอดภัยและหมดกังวลเรื่องการโกงเพราะสินเชื่อเงินด่วนนี้ที่เราได้ยิบยกมานำเสนอให้ครั้งนี้ ทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2565 นี้ ทุกท่านจะได้พบกับการให้บริการสินเชื่อเงินด่วนรูปแบบใหม่โดยเป็นสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer – to – Peer Lending) อีกด้วย ดังนั้นอย่ารอช้า เราไปดูกันเลยว่ามีบริการ สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565 จากบริษัทใดบ้างที่น่าสนใจ

 

สินเชื่อเงินด่วน อนุมัติ 30 นาที 2565 www.alzthai.com

สินเชื่อเงินสด ดิจิทัล 2565

หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการให้บริการของสินเชื่อดิจิทัล แต่วันนี้เรามีสาระที่น่าสนใจมาบอกเล่า โดยสินเชื่อดิจิทัล 2565 คือ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธรุกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือกมาใช้ในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเป็นการเน้นที่ลดกระบวนการ ลดขั้นตอนทุกระดับทั้ง การสมัคร การส่งเอกสาร การเบิกจ่ายและการรับชำระคืนสินเชื่อ ทั้งนี้ การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายการนี้ จะเป็นการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของ ธนาคารแห่งประเทศไทย และในปัจจุบันทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการรวมสินเชื่อเงินด่วนมาให้ทุกท่านที่นี่แล้ว กับรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ซึ่งมีดังนี้

  • บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด
  • บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด
  • บริษัท จีฟัน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด
  • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

และจากข้อมูลและรายละเอียดข้างต้นทุกท่านคงจะพอเห็นแล้วว่า ในปัจจุบันนั้นจะมีเพียง 7 บริษัทเท่านั้นที่สามารถดำเนินการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลและสินเชื่อ เงินสด 30 นาทีผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ และนอกจากนี้แล้วจะต้องเป็นการยืมเงินใน แอ พ ธนาคารและยืมเงินจากกลุ่มแอพสินเชื่อออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะปลอดภัยและไม่ใช่แอพเถื่อน

 

สินเชื่อเงินด่วน อนุมัติ 30 นาที 2565 www.alzthai.com

สินเชื่อเงินด่วน อนุมัติ 30 นาที 2565 

Peer to peer Lending สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

การให้บริการสินเชื่อเงินด่วนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ล่าสุด ณ เวลานี้คงไม่มีรายการใดที่มีความน่าสนใจไปมากกว่า สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือที่หลายท่านรู้จักในนาม Peer to peer Lending โดยสินเชื่อประเภทนี้เป็นการให้บริการสินเชื่อ โดยผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกลางสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยเป็นการจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้เงิน รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่งเอกสารและจ่ายคืนเงินกู้ และรวมไปถึงการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลวิถีใหม่ที่เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว ซึ่งสามารถเพิ่มทางเลือกในการมองหาแหล่งเงินด่วน ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ามากำกับและดูแลภายใต้ Regulatory Sandbox ซึ่ง ณ เวลานี้มีผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลที่เป็นการให้บริการสินเชื่อบุคคลกับบุคคล ดังนี้

  • บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด
  • บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด
  • บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด

โดยทั้งหมดอยู่ในช่วงการดำเนินการทดสอบอยู่ เนื่องจากการให้บริการรูปแบบ Regulatory Sandbox นั้นเป็นแนวทางการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงินโดยเปิดให้ผู้ให้บริการทางการเงินทดสอบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ในวงจำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน ขณะที่มีแนวทางในการดูแลความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสม

 

สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565 มีอะไรบ้าง

จากรายละเอียดและข้อมูลข้างต้น แม้ว่า ณ เวลานี้เราจะมีช่องทางในการเข้ารับการให้บริการสินเชื่อเงินด่วนมากมายหลากหลายวิธี แต่ด้วยความปลอดภัยและความถูกต้อง ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังค่อย ๆ พิจารณาและอนุมัติบริษัทต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้มีแอพสินเชื่อเงินด่วน หรือแอพสินเชื่อ เงินสด 30 นาที อีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ วันนี้เราได้รวบสินเชื่อเงินด่วนมานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่แล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับการให้บริการสินเชื่อ เงินสด 30 นาที ซึ่งมีดังนี้

สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565 : SPayLater ของ Shopee

ทั้งนี้การให้บริการสินเชื่อดิจิทัลของ Shopee โดย ซีมันนี่นั้นเป็นการให้บริการสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถสมัครเพื่อขอรับวงเงิน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์อย่าง Shopee ได้ทันที ทั้งนี้สมัครง่ายโดยการพิจารณาอนุมัติวงเงินนั้น จะดูจากประวัติการจับจ่ายสินค้าของทุกท่านผ่าน Shopee นั่นเอง หากสนใจและต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล SPayLater สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565 : ยืมเงินทรู มันนี่ Micro Credit

โดยบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด อีกหนึ่งการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ เงินสด 30 นาทีได้โดยดูจากประวัติการชำระค่าบริการโทรศัพท์กับทรู ดังนั้นใครที่เป็นลูกทรูมีสิทธิก่อนแน่นอน หากสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าศึกษาได้ ที่นี่

สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565 : FINNIX

หนึ่งในสินเชื่อ เงินสด 30 นาทีที่มีคนสนใจและมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดเจ้าหนึ่ง โดยสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ดำเนินการโดยบริษัทใรเครือธนาคาร SCB ร่วมกับกลุ่ม อบาคัส เพื่อให้บริการสินเชื่อเงินด่วนแก่ทุกท่านภายใต้การกำกับและดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นรับรองว่าเป็นแอพยืมเงินด่วนถูกกฎหมายแน่นอน

สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565 : LINE BK

ยืมเงินเพื่อนว่ายาก มายืมเงินที่เราดีกว่า เพราะ LINE BK เป็นการให้บริการสินเชื่อผ่านแอพที่สามารถพิจารณาวงเงินสินเชื่อได้รวดเร็วและอาจจะสูงสุดที่ 8 แสนบาท และด้วยจุดเด่นซึ่งทุกท่านสามารถสมัครได้ทันทีแม้มีรายได้ขั้นต่ำเพียง 7,000 บาท จึงส่งผลให้ LINE BK เป็นอีกสินเชื่อเงินด่วนที่ทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงื่อนไข

สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565 : Dolfin Money

เงินช็อตไม่ต้องกังวลเพราะของเพียงคุณมีแอพ K – Plus ของธนาคารกสิกรไทย คุณสามารถสมัครสินเชื่อ เงินสด 30 นาทีกับ Dolfin Money ได้ทันที เพราะดอลฟิน มันนี่ พร้อมช่วยทุกท่านให้มีเงินใช้ทั้งเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจและเพื่อการใช้จ่าย ไม่ว่าจะล็อคดาวน์ หรือทำงานปกติ รับรองแอพ Dolfin Money สามารถเป็นอีกหนึ่งแอพสินเชื่อ เงินสด 30 นาทีสำหรับคุณแน่นอน

สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565 : แอพป๋า

อีกหนึ่งแอพที่มีความพร้อมในการให้บริการสินเชื่อ เงินสด 30 นาที โดยแอพนี้ เป็นแอพยืมเงิน 2564 – 2565 ที่อยู่ในเครือเจมาร์ท ซึ่งได้รับการจดทะเบียนโดยบริษัท J Ventures เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการเงินด่วนผ่านแอพซึ่งคุณสามารถดำเนินการธุรกรรมทางการเงินและการยื่นขอสินเชื่อเงินสด พร้อมทั้งส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นหากท่านต้องการเงินด่วน สามารถหันหน้ามาพึ่งแอพป๋าได้ทันที

สินเชื่อเงินสด 30 นาที 2565 : Wealthi TechFin

แอพสินเชื่อ เงินสด 30 นาทีนี้ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง ดังนั้นหมดความกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือได้สบาย ๆ แอพ Wealthi เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีความต้องการเงินด่วน สามารถยืมเงินได้ทันที ซึ่งมีการกำหนดวงเงินเริ่มต้นไว้ที่ 500 บาท และจะมีการพิจารณาปรับฐานวงเงินให้ตามประวัติการชำระหนี้ อีกทั้งแอพยืมเงินได้จริงนี้ ยังกำหนดให้ทุกท่านสามารถชำระเงินคืนได้ภายในระยะเวลา 62 วันหรือ 2 เดือนอีกด้วย

 

อ้างอิง 1 2