สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน ดีไหม กี่วันรู้ผล 2022

พิษโควิดนั้นรุนแรงและส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจในวงกว้าง ทั้งหมดนั้นแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านพ้นไปหลายปีแล้วก็ตาม แต่ด้วยผลกระทบที่ยังคงทิ้งไว้ให้ทุกท่านต้องตามเก็บและแก้ไขปัญหาอยู่นั้น ดูเหมือนว่าจะยังคงไม่จากไปง่าย ๆ ดังนั้นด้วยเหตุนี้ ธนาคารออมสินจึงพร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อช่วยให้ทุกท่านฟื้นได้ ตื่นจากสลบหลังวิกฤติได้ด้วย “สินเชื่อเพื่อคุณ” โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านมีสิทธิได้รับวงเงินกู้พิเศษในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.25% และยังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนั้น และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยว่าสินเชื่อเพื่อคุณดีหรือไม่ น่าสนใจไหมและใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะอนุมัติ

 

สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน

รายการสินเชื่อเพื่อคุณ นั้นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารออมสินยินดีนำเสนอเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง หรือมีข้อจำกัดเรื่องเงินหมุนเวียน ด้วยการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อคุณ จำนวนสูงสุดที่ 30,000 บาท และเปิดโอกาสให้สามารถดำเนินการผ่อนจ่ายคืนได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.25% ต่อปีเท่านั้น ดังนั้นแล้ว หากท่านมีความสนใจและกำลังมองหาแหล่งเงินกู้ด่วน ดอกเบี้ยต่ำ รายการสินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสินน่าจะตอบโจทย์และตรงใจท่านแน่นอน ซึ่งในส่วนของการกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติการสมัครสินเชื่อนั้น ทางธนาคารออมสินได้นำเสนอข้อมูลไว้น่าสนใจทีเดียว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

สินเชื่อเพื่อคุณ มีการกำหนดเงื่อนไขการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครไว้เบื้องต้น ซึ่งจะอ้างอิงจากแนวทางการพิจารณาสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารออมสินและสินเชื่อสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลของวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และเมื่อนำอายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกแล้ว
 • กรณีที่ท่านประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาการผ่อนชำระ จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้า ตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
  • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ได้คัดเลือกไปแล้ว ซึ่งต้องมีประวัติการชำระไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระหรือปิดบัญชีไปแล้ว
  • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

ทั้งนี้ ทางธนาคารออมสินยังได้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ทุกท่านที่กู้สินเชื่อเพื่อคุณนั้น จะต้องเป็นการขอสินเชื่อสำหรับเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ หรือฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิดเท่านั้น ซึ่งท่านถึงจะได้รับการพิจารณา โดยในทางปฏิบัติแล้วเงื่อนไขนี้ น่าจะไม่เป็นปัญหา เพราะเชื่อว่าทุกท่านมีความจำเป็นในการขอสินเชื่ออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพใดก็ตาม ก็สามารถกู้ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันการกู้ใด ๆ

สินเชื่อเพื่อคุณ ได้วงเงินเท่าไหร่ ผ่อนได้นานไหม

ธนาคารออมสินได้ให้รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินและระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อคุณไว้ โดยทุกท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อคุณสูงสุดที่ 30,000 บาท แต่จำนวนนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการประเมินเอกสารต่าง ๆ ของทางธนาคารออมสิน และระยะเวลาในการผ่อนชำระนั้น ทุกท่านจะมีโอกาสในการผ่อนชำระวงเงินสินเชื่อนี้ ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด นั่นเอง

 • วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินค่างวดจะอยู่ที่ 250 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินค่างวดจะอยู่ที่ 485 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินค่างวดจะอยู่ที่ 730 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินค่างวดจะอยู่ที่ 970 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินค่างวดจะอยู่ที่ 1,250 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินค่างวดจะอยู่ที่ 1,500 บาทต่อเดือน

สินเชื่อเพื่อคุณ สมัครยังไง อนุมัติกี่วัน

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อคุณนั้น ทุกท่านจะสามารถเข้าสมัครเพื่อรับวงเงินสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการสมัคร คือ

 • ให้ทุกท่านเข้าดำเนินการลงทะเบียนจองสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน
 • ดำเนินการกรอกรายละเอียด พร้อมกดยอมรับเงื่อนไข และหลังจากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประชาชน เลือกประเภทของลูกค้า พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบข้อมูล
 • หลังจากนั้น เมื่อท่านกรอกรายละเอียดและข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะให้ทุกท่านดำเนินการอับโหลดเอกสารแสดงรายได้ หรือการเอกสารยืนยันการประกอบอาชีพ
 • หลังจากนั้น กดเลือกธนาคารสาขาที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมระบุวันเวลาเพื่อเข้าติดต่อกับธนาคาร
 • โดยหลังจากนั้นประมาณ 2 – 3 วันจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับเพื่อประสานงานเพื่อยืนยันการสมัคร

ทั้งนี้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัตินั้น ทางธนาคารออมสินได้ให้รายละเอียดไว้ว่า ระยะเวลาการดำเนินการนั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารและจำนวนของผู้สมัครในธนาคารสาขานั้น ๆ ดังนั้นแล้วส่วนใหญ่มักจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์โดยประมาณ และหากทุกท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาหรือเพียง โทร. 1115 หรือ 02 299 – 8000

 

อ้างอิง 1