สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ 2565

หลายคนคงกำลังประสบปัญหากับหนี้สินที่มาจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ แม้ว่าอยากปลดหนี้นอกระบบ แต่ติดแบล็คลิส โดยเมื่อถึงคราวเกิดวิกฤติทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวิกฤติสุขภาพดังเช่นในปัจจุบัน หนี้สินนอกระบบเหล่านี้ย่อมไม่มีมาตรการใด ๆ ออกมาเพื่อลดหย่อนและช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งในครั้งนี้ ด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจลูกหนี้นอกระบบ เราได้ค้นหาแหล่งเงินทุนที่สามารถอนุมัติสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ ให้แก่คุณได้ทันที

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราจึงขอแนะนำข้อมูลสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบให้แก่คุณ ด้วยบทความสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ 2565 ซึ่งมีทั้งสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารทหารไทย

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน

ด้วยการให้บริการทางด้านการเงินทั้ง การออม และการให้กู้ยืมเงิน ส่งผลให้ธนาคารออมสินเป็นอีกสถาบันการเงินที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน และด้วยสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ในโครงการธนาคารประชาชน เพื่อให้เงินกู้จากสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบไปแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค โดยมีการกำหนดเงื่อนไขห้ามไว้เพียง มิให้นำสินเชื่อนี้ไปชำระหนี้ในระบบ หรือ รีไฟแนนซ์ (Re – Finance)

ด้วยโครงการธนาคารประชาชนให้สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ ง่าย ๆ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่เกิรายละ 50,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อเดือน ประกอบกับค่าธรรมเนียมเพียง 100 บาท อนุมัติระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบนานถึง 5 ปี เน้นช่วยเหลือคนที่อยากปลดหนี้นอกระบบ แต่ติดแบล็คลิสก็สามารถดำเนินการได้ รวดเร็ว และสามารถปลดหนี้นอกระบบอย่างแท้จริง  เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน และมีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน

หลักประกันในการกู้

 • การขอสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบนี้ ใช้หลักประกันในการกู้คือใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันการกู้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/ รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใหนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

สนใจสมัครหรืออยากปลอดหนี้นอกระบบ แต่ติดแบล็คลิส คลิก ที่นี่ โครงการธนาคารประชาชน ออมสิน

 

 

สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ กับกรุงไทย Smart Money

หนึ่งในการให้บริการสินเชื่อเงินสดที่สามารถอนุมัติวงเงินสดให้คุณได้ทันที รวดเร็ว วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้และสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท พิเศษสุดด้วยเงื่อนไขเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์เพื่อนำมาค้ำประกันการกู้สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ ด้วยการให้บริการเงินด่วนปลดหนี้นอกระบบ ธนาคารกรุงไทยพร้อมให้บริการทุกท่านทันที และด้วยการบริการเงินด่วนกรุงไทย ที่เน้นการบริการที่รวดเร็ว และสะดวกง่ายดาย จึงนำเสนออัตราดอกเบี้ยที่สามารถจับต้องได้ที่ 20% ต่อปีสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ และ 22% ต่อปีสำหรับผู้กู้ที่มีฐานะเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป “รวดเร็ว สะดวกสบาย และกู้ง่าย” กับสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ กรุงไทย โดยสินเชื่อมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ไว้ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ smart money

 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 • เจ้าของกิจการรายย่อยทั่วไป ที่มีรายได้สุทธิขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และเปิดกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • และที่สำคัญคือ ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน และไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังหรือ statement โดย บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน/ เจ้าของกิจการ ร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 1 ปี พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน หากต้องการการกู้เพื่อชำระคืนสินเชื่อ

ยิ่งไปกว่านั้น การให้บริการสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ smart money ของธนาคารกรุงไทยยังมีช่องทางพิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถเข้าคำนวณวงเงิน และค่างวดการขอกู้สินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ ธนาคารกรุงไทยได้ก่อนการยื่นเอกสารจริง ที่นี่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบก่อนการขอสินเชื่อจริง เพื่อสามารถประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ก่อน

สนใจสมัครสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ กรุงไทย smart money ที่นี่

 

 

สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ TMB แคชทูโก 2565

สินเชื่อบุคคลที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้านการเงิน ไม่ว่าจะยืมเงินด่วน หรืออยากปลดหนี้นอกระบบ แต่ติดแบล็คลิส ก็พร้อมให้บริการง่าย ๆ ด้วยการสมัครสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ TMB แคชทูโกเพียงกรอกรายละเอียดและขอมูลของคุณ ผ่านเว็บไซต์ ที่นี่  เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะติดต่อกลับทันทีภายใน 5 นาที ด้วยการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เน้นความรวดเร็ว และเข้าถึงพร้อมให้คุณสามารถปลดหนี้นอกระบบจากสินเชื่อ TMB แคชทูโก ทันที

ด้วยสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจได้รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลดจากปกติ 3% ต่อปี ซึ่งลดลงจากดอกเบี้ยปกติเพียงคุณใช้บัญชี TMB all ฟรี 5 ครั้ง/ เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงสุดได้ถึง 15 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน เพราะคุณคือคนพิเศษที่ต้องได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษทันที 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรก และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 1 – 5 ปี หรือ 60 เดือน

สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ TMB สามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้คุณได้มากถึง 15,000 – 1.5 ล้านบาท หรือสูงสุดที่ 5 เท่าของรายได้ประจำเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุดที่ 1.5 เท่าของรายได้ และจะต้องมีบัญชีสินเชื่อบุคคล TMB และสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้ไม่เกิน 3 แห่ง สามารถสมัครสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ TMB ได้ง่าย ๆ เพียงมีคุณสมบัติและเตรียมเอกสารได้ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ TMB แคชทูโก

คุณสมับัติสำหรับผู้สมัครสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ TMB ที่มีสถานะพนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ดังนี้

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • ทำงานในสถานประกอบการปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • มีรายได้โดยประมาณเฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ/ สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (สามารถย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีรายได้อื่น ๆ ให้แนบต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินสินเชื่อ แคชทูโก เข้าบัญชี

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีผู้สมัครสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ แคชทูโก เป็นบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินสินเชื่อ TMB แคชทูโก เข้าบัญชี

 

อ้างอิง 1 2