สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ยืมเงินด่วน 20000 ออมสิน 2566

มากันอีกแล้วสำหรับรายการสินเชื่อเงินด่วน 20,000 ออมสินเปิดให้ทุกท่านสามารถได้รับวงเงินด่วนทันที กับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ดำเนินการโดยธนาคารออมสินเพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น แก้หนี้และเพิ่มเติมทุน ให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ทุกท่านได้รับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม วันนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความ “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ออมสิน 2566” เราไปดูรายละเอียดกันเลย

 

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ยืมเงิน 20000 ออมสิน 2566

รายการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ของธนาคารออมสินมาพร้อมกับจุดเด่นและความพิเศษที่แตกต่าง อาทิ ดอกเบี้ยเริ่มต้นของสินเชื่อออมสินแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน และที่สำคัญ เมื่อทุกท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ก็สามารถผ่อนชำระได้ทันทีปลอดการชำระเงินต้น 6 เดือน และเหนือสิ่งอื่นใดสินเชื่อออมสินรายการนี้ สมัครได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหลักประกันอีกด้วย ซึ่งสามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนี้ได้ตั้งแต่ ปัจจุบัน จนถึง 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้สำหรับท่านที่เริ่มสนใจและต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร เราได้สรุปและพร้อมนำเสนอให้ทุกท่านแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน

สำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องต้นของสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ทุกท่านสามารถสมัครได้ทันทีขอเพียงท่านมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • เป็นผู้ที่มีราได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ท่านจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
  • หากท่านเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย เมื่อท่านนำอายุมารวมกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
  • ท่านจะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมบริการสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์

หลังจากที่ได้ศึกษารายละเอียดและข้อมูลสินเชื่อออมสินแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว ทุกท่านจะเห็นว่าทุกท่านจะต้องเข้าร่วมหรือลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรเสียก่อน ดังนั้นหากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็สามารถเข้าไปดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ทันที ที่นี่

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนให้วงเงินเท่าไหร่ ผ่อนได้นานไหม

จากรายละเอียดและข้อมูลที่เราได้รับจากธนาคารออมสินพบว่านอกจากสินเชื่อจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมแก้หนี้สัญจรสามารถได้รับวงเงินเพื่อเป็นเงินด่วนหมุนเวียนแล้ว วงเงินนั้นยังสามารถได้สูงสุดถึง 20,000 บาท และเปิดโอกาสให้สามารถผ่อนชำระเงินคืนสินเชื่อออมสินนี้ได้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด พิเศษสุดสำหรับทุกท่าน คือ สามารถได้รับสิทธิปลอดชำระเงินต้น 6 งวดแรกเช่นกัน ดังนั้น หากท่านสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมแก้หนี้สัญจร ต้องห้ามพลาดการสมัครเพื่อรับวงเงินสินเชื่อออมสินรายการนี้โดยเด็ดขาด

เอกสารประกอบการสมัคร

แม้ว่าสินเชื่อรายการนี้จะเป็นสินเชื่อออมสินที่ให้ทุกท่านสามารถยืมเงินด่วนได้สูงสุดถึง 20,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันใด ๆ แต่ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนั้น ทางธนาคารได้มีการกำหนดเอกสารประกอบการสมัครได้เช่นกัน โดยมีรายการทั้งหมดดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ ท่านสามารถใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
  • กรณีที่ท่านประกอบอาชีพอิสระ ท่านสามารถใช้ภาพถ่ายการประกอบชีพที่ตัวท่านเองอยู่ในภาพนั้น เพื่อยืนยันการประกอบอาชีพได้

นอกจากนี้ ทางธนาคารไม่มีการกำหนดหรือเรียกเอกสารอื่น ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นแค่เพียง ทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มหกรรมแก้หนี้ร่วมใจสัญจร ซึ่งต้องดำเนินการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนั้นหากท่านลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าสมัครสินเชื่อยืมเงินด่วน 20,000 ออมสินได้ทันที ที่นี่

ทั้งนี้หากท่านยังมีประเด็น ข้อสงสัยหรือข้อคำถามอื่น ๆ ทุกท่านสามารถเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้ทันทีทุกสาขา หรือสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้เช่นกันที่หมายเลข 1115