สินเชื่อ เงินด่วน นักเรียน นักศึกษา 2022

นักเรียนและนักศึกษาเป็นช่วงวัยที่เต็มไปด้วยกิจกรรม และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้และเจริญเติบโต เพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับจากการเรียนการสอนในระบบ และการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้นอกระบบ ทั้ง การทำงานจริง การทำกิจกรรม ซึ่งในปัจจุบัน สิ่งเหล่านั้นไม่เพียงแต่ให้ความรู้ แต่ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การค้าขาย การลงทุน การทำงานต่าง ๆ

ดังนั้น ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่หรือคนทำงานที่ต้องการแหล่งเงินทุน แต่เหล่าน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาก็เช่นเดียวกัน ที่มีความต้องการเงินด่วนที่สุด เพื่อนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิต จ่ายค่าเล่าเรียน หรือแม้กระทั้งการลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเข้าถึงการให้บริการเงินด่วน นักเรียนและนักศึกษาได้ โดยไม่ต้องไปทำงานผิดกฎหมายหรือกู้หนี้ ยืมสินเชื่อนักเรียนนอกระบบ เราพร้อมนำเสนอบทความที่สามารถเป็นช่องทางให้น้อง ๆ สามารถศึกษาและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อนักเรียนเพื่อการศึกษา

สินเชื่อนักเรียน นักศึกษา กับสินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย

การให้บริการเงินด่วนนักเรียนผลิตภัณฑ์นี้เป็นการให้บริการสินเชื่อนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – โท – เอก ที่เปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถเข้าทดลองคำนวณวงเงินการขอสินเชื่อนักเรียนได้ก่อน ที่นี่ อีกทั้งทางธนาคารยังดำเนินการคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR ตามประกาศของธนาคาร โดยหากต้องการวงเงินกู้เพื่อการศึกษา หรือเงินด่วนนักเรียนสำหรับการศึกษาต่อ ที่ 500,000 บาทเหมาหลักสูตร ด้วยระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ 84 เดือนหรือ 7 ปี ผู้กู้จะต้องดำเนินการผ่อนชำระเงินคืนเพียงเดือนละ 8,820 บาทเท่านั้น หมดกังวลเรื่องเงินด่วน นักเรียนนอกระบบ เพียงขอสินเชื่อนักเรียนเพื่อการศึกษากับธนาคารกสิกรไทย

หากสนใจสมัครและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ โทร 02-888-8888

 

สินเชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อการศึกษาและสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล SCB

ผลิตภัณฑ์เงินด่วน นักเรียนและนักศึกษาเพื่อการศึกษา เป็นการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ที่พร้อมนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้กู้สามารถดำเนินการจัดสรรแผนการใช้เงินภายในครอบครัวได้อย่างลงตัว ซึ่งสามารถดำเนินการขอสินเชื่อนักเรียนเพื่อการศึกษานี้ได้ โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือสินทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อนักเรียน และนักศึกษาเพื่อการศึกษานี้เน้นความสะดวกสบาย สมัครง่ายผ่านแอป SCB Easy โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยการขอสินเชื่อเงินด่วนนักเรียนต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน เกี่ยวกับ ค่าเล่าเรียน/ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น หรือใบรับรองแพทย์ประกอบการขอสินเชื่อ (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

ทั้งนี้สินเชื่อนักเรียนและนักศึกษานี้ สามารถอนุมัติวงเงินให้ผู้กู้ได้สูงสุด ตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท และเปิดโอกาสให้สามารถชำระเงินด่วนนักเรียนคืนได้ในระยะเวลา 60 เดือน ในจำนวนเดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดสัญญา หมดกังวลเรื่องเรียนต่อ และค่ารักษาพยาบาลของคุณและคนในครอบครัว

สนใจสมัคร หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อนักเรียน และนักศึกษา SCB ที่นี่

 

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ เงินด่วนนักเรียนสำหรับการศึกษาต่อ ธนาคารกรุงไทย

อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงิน ไม่รู้จะหันไปยืมเงินด่วนนักเรียนที่ไหน ไม่ต้องกังวล เพราะเรียนต่อจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปด้วยสินเชื่อนักเรียนเพื่อการศึกษาในประเทศกู้ได้ตามจริง ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถกู้ได้สูงสุดถึง 10 ปี ด้วยวงเงินที่อนุมัติตาม ค่าใช้จ่ายจริง และพิเศษสุดกับการอนุมัติเงินด่วนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา เพียงมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อย กว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อนักเรียนเพื่อการศึกษา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้าร่วมการอบรม และ/ หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

สนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่ม สินเชื่อนักเรียน นักศึกษา สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศธนาคารกรุงไทย ที่นี่

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

หากคุณมีความต้องการเงินด่วน นักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินนั้นไปใช้ในการศึกษา กยศ. สามารถให้คุณ สินเชื่อนักเรียนเพื่อการศึกษาได้ โดยสามารถกู้ยืมเงินด่วน 1000/ 5000/ 10000 เพื่อการศึกษาได้ เพียงมีคุณสมบัติตามลักษณะ 2 รูปแบบที่ กยศ. กำหนดไว้คือ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่ง รายได้ครอบครัวจะต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี และมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาในระดับ มัธยมปลาย/ ปวช./ ปวส. อนุปริญญาตรี/ ปริญญาตรี โดยการยืมเงินด่วนสินเชื่อนักเรียน กยศ. มีการกำหนดอายุรวมของผู้กู้เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

รูปแบบที่สอง คือผู้ที่มีความต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่มีความต้องการขาดแคลน โดยสามารถยืมเงินด่วน 5000/ 8000/ 10000 กยศ. ได้เพียง รายได้ครอบครัวจะต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี และมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาในระดับ มัธยมปลาย/ ปวช./ ปวส. อนุปริญญาตรี/ ปริญญาตรี มีอายุไม่เกิน 30 ปีในปีที่สมัครเข้าเรียน และทำประโยชน์ให้สังคม

จะเห็นแล้วว่า หากคุณต้องการยืมเงินด่วน สินเชื่อนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เงินในด้านการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็พร้อมที่จะให้บริการคุณ

 

สินเชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อการลงทุน

เงินด่วน นักเรียนด้วยการพึ่งพา โรงจำนำ

การหายืมเงินด่วน นักเรียน วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการ เข้าไปใช้บริการของโรงรับจำนำ เพราะการยืมเงินด่วน นักเรียนจะมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนการ ยืมเงินด่วนทั่วไป ที่มีการกำหนดอายุของผู้ยืมเป็นสำคัญ ซึ่ง โรงรับจำนำนั้น เปิดให้บริการประชาชนทุกคนที่ไม่ใช้ พระภิกษุ สามเณรและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ดังนั้นหากคุณอายุ 15 ปีขึ้นได้ ก็สามารถเข้ามาใช้บริการโรงรับจำนำได้ทันที การยืมเงินด่วน นักเรียนกับโรงรับจำนำนั้น แม้ว่าเยาวชนจะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ แต่ทรัพย์สินที่นำเข้ามาจำนำ ก็ควรเป็นทรัพย์สินของตัวเยาวชนเองหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ไม่ควรนำทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเข้าจำนำ เช่น ของโจร หรือทรัพย์สินที่ขโมยมา โดยควรเน้นไปที่สิ่งของฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อจะได้นำเงินที่ยืมเงินด่วน 500/ 1000/ 5000 ไปใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นก่อน

ยืมเงินด่วน นักเรียน กับโรงจำนำทำได้เพียงนำทรัพย์สินที่ต้องการจำนำ พร้อมบัตรประชาชน เข้าใช้บริการที่โรงรับจำนำในเขตพื้นที่อาศัยของตนเอง หรือจะเข้าในบริการที่โรงรับจำนำเอกชนก็ได้ ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าโรงจำนำของรัฐ เช่น โรงรับจำนำ EasyMoney ซึ่งเป็นให้บริการทุกวัน เพื่อให้บริการยืมเงินด่วน นักเรียนเพียงคุณมีอายุ 15 ขึ้นไปก็สามารถ ยืมเงินด่วน 500/ 1000/ 5000 ได้ทันที

 

ยืมเงิน ผ่านทรูวอลเลท Hero Cash

Hero Cash เป็นอีกการบริการยืมเงินด่วน นักเรียนจาก ทรู วอลเลท ให้คุณสามารถยืมเงินด่วนได้แบบไม่มีดอกเบี้ย เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อไปชำระสินค้าและบริการอื่น ๆ ภายใต้การให้บริการของ ทรูวอลเลท โดยการยืมเงินด่วน นักเรียน Hero Cash เป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะลูกค้า TrueMove H และเป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

หากคุณเป็นลูกค้าของ TrueMove H สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิการยืมเงินด่วน Hero Cash ได้โดย เข้าไปตรวจสอบสถานะที่ App True Money Wallet ดังนี้

 • เข้าใช้งานหน้า App เลื่อนไปที่หัวข้อ เติมเงินและจ่ายบิล ปัดหน้าโปรโมชั่นไปทางขวา จนจะเจอหน้ารูปโปรโมชั่น ฮีโร่ แคช (Hero Cash)
 • กดเข้าไปที่ฮีโร่ แคช และทำการสมัครสมาชิก เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จ ก็จะสามารถยืมเงินด่วน นักเรียนได้โดยระบบจะให้คุณกดยืนยันการใช้บริการ ด้วยรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามาในเบอร์มือถือที่สมัคร True Money Wallet ไว้
 • เมื่อกดยืนยัน เงินจะเข้าในบัญชีทรูวอลเลท และจะมีหน้ารายละเอียดการยืมเงินด่วน วันครบกำหนดชำระ ซึ่งระบบจะให้เรายืมเงินด่วนเป็นเวลา 7 วัน หรือหากคุณต้องการชำระก่อนกำหนดก็สามารถเข้ามาที่เมนูเดิม และกด ชำระเงินคืนเพื่อขอใช้บริการถัดไป ได้ทันที
 • เมื่อครบกำหนดเวลาชำระ ระบบจะทำการหักเงินในบัญชี ทรูวอลเลท ของคุณโดยอัตโนมัติ และหากเงินในบัญชีคุณมีไม่ถึงจำนวนที่ต้องคืน ระบบจะหักเงินที่เรามีจนกว่าจะครบตามยอดเงินที่เรายืมเงินด่วน นักเรียน
 • เมื่อคุณคืนเงินครบ ก็สามารถดำเนินการยืมใหม่ได้อีกครั้ง ตามความต้องการ ซึ่งการรักษาเครดิตการยืมเงินด่วนนี้ จะมีการอัพเลเวลและเพิ่มวงเงินขึ้นตามไปด้วย เพื่อคุณจะได้ยืมเงินด่วน 300/ 500/ 1000 ได้ดั่งใจ

โดยบริการยืมเงินด่วน ฮีโร่ แคช ของทรูวอลเลทนั้นมีการกำหนด My Hero Cash Level ไว้ตามประวัติการยืมเงินด่วน และการชำระเงินคืน ซึ่งแบ่งเป็นระดับ Bronze/ Silver และ Gold

 

อ้างอิง 1 2