สินเชื่อ Xpress Loan ผ่านยากไหม ทำยังไงให้อนุมัติง่าย 2565

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับลูกค้าธนาคารหลาย ๆ ท่าน เพราะรายละเอียดและการดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้น ใช้ระยะเวลานาน เอกสารเยอะและที่สำคัญคือ ไม่มีการการันตีว่าทุกท่านจะได้รับการอนุมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อของธนาคารกสิกรซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก ในปี 2565 อย่างสินเชื่อ xpress loan ก็ยังมีคำถามที่ยังคงคาใจลูกค้า อาทิ สินเชื่อ xpress loan ผ่านยากไหม/ สินเชื่อ xpress loan สมัครยังไงให้ผ่าน

ดังนั้น เพื่อเป็นการนำเสนอคำตอบและคำตอบให้แก่ทุกท่าน ครั้งนี้เราจึงขอนำเสนอบทความ “สินเชื่อ Xpress Loan ผ่านยากไหม ทำยังไงให้อนุมัติง่าย” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

สินเชื่อ Xpress Loan 2565 ผ่านยากไหม

 

สินเชื่อ Xpress Loan ผ่านยากไหม ทำยังไงให้อนุมัติง่าย 2565

สินเชื่อ Xpress Loan ผ่านยากไหม คงเป็นประเด็นคำถามและข้อสงสัยที่หลายท่านต้องการคำตอบ เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนตัดสินใจใช้บริการ โดยแม้ว่าสินเชื่อ Xpress Loan จะมีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ ว่า

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  • ต้องมีรายได้ 7500 บาทขึ้นไป/ 20,000 บาทสำหรับเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระ
  • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานแล้ว) หรืออายุกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปีสำหรับเจ้าของกิจการและไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ
  • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

แต่สิ่งที่มีความสำคัญ สูงสุดของการพิจารณาสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan หรือบัตรกดเงินด่วน Xpress Cash คือ ศักยภาพในการชำระหนี้ หรือถ้าจะพูดตรง ๆ คือ คุณต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอ ดังนั้น แม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติครบ รายได้ต่อเดือนสูง 30000 – 40000 บาทต่อเดือน แต่ไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีเลย โอกาสกู้ผ่านก็จะยาก ดังนั้นโอกาสกู้ผ่านหรือไม่ผ่านนั้น ต้องดูที่ “เงินคงค้างในบัญชี” เป็นสำคัญ

 

สินเชื่อ xpress Loan 2565 สมัครยังไงให้ผ่าน

 

สินเชื่อ Xpress Loan ผ่านยากไหม ทำยังไงให้อนุมัติง่าย 2565

ดังนั้น หากจะตอบคำถามเพื่อสรุปเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า “สินเชื่อ xpress loan ผ่านยากไหม” หรือ “สินเชื่อ xpress Loan สมัครยังไงให้ผ่าน” นั้น เราต้องขอบอกที่นี่เลยว่า แม้ว่าท่านจะมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร แต่ท่านไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีเลย การขอสินเชื่อให้ผ่านนั้น จะเป็นการยากมาก เพราะทางธนาคารจะมองว่าท่านไม่มีเงินเพียงพอ สำหรับการชำระหนี้นั่นเอง ดังนั้น เราขอสรุปว่าจะกู้ให้ผ่าน ต้องมีเงินเหลือในบัญชีและต้องมีจำนวนมากพอที่จะสร้างความมั่นใจกับเจ้าหนี้ว่าท่านจะสามารถชำระหนี้ได้

และยิ่งไปกว่านั้น การเตรียมเอกสารประกอบการสมัครก็เป็นอีกประเด็นที่มีความสำคัญ โดยการสินเชื่อ xpress Loan สมัครยังไงให้ผ่านนั้น ทุกท่านต้องดำเนินการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ทั้งหลักฐานทั่วไปและเอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชี คือสิ่งสำคัญที่ต้องมี ซึ่งหากท่านไม่ปัญหาด้านการเตรียมเอกสาร ในความเป็นจริงนั้น หากท่านยังคงต้องการขอสินเชื่อเงินด่วนกับธนาคารกสิกรไทย ท่านสามารถลองเลือกพิจารณาสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอป ซึ่งให้บริการโดย LINE BK ทดแทนได้ โดยท่านอาจจะไม่ต้องมากังวลเรื่อง สินเชื่อ xpress loan ผ่านยากไหม/ สินเชื่อ xpress loan สมัครยังไงให้ผ่าน เพราะทุกท่านสามารถดำเนินการขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปได้ทันทีง่าย ๆ เอกสารน้อย กับ LINE BK

 

สินเชื่อ Xpress Loan พันทิพ ว่ายังไง

 

สินเชื่อ Xpress Loan ผ่านยากไหม ทำยังไงให้อนุมัติง่าย 2565

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกรนั้นเป็นการให้บริการสินเชื่อเงินด่วนที่สามารถอนุมัติวงเงินให้กับผู้ที่มีความต้องการเงินด่วนหลาย ๆ ท่าน โดยก็มีทั้งที่ได้รับการอนุมัติ ได้เงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ และในอีกทางหนึ่งก็มีอีกจำนวนมาก ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร จนนำมาซึ่งคำถามมากมาย อาทิ  สินเชื่อ xpress loan ผ่านยากไหม/ สินเชื่อ xpress loan สมัครยังไงให้ผ่าน ซึ่งความคิดเห็นจากชุมชน Pantip ก็มีมากมายหลากหลายข้อแนะนำเช่นกัน โดยสามารถสะท้อน ความคิดเห็นและความรู้สึกของลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี โดยมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ดังนี้ กับหัวข้อ สินเชื่อ Xpress Loan พันทิพ ว่ายังไง

 

สินเชื่อ Xpress Loan ผ่านยากไหม ทำยังไงให้อนุมัติง่าย 2565

ลูกค้าหลายรายที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ก็จะเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแสดงความยินดี ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ แม้ระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะนานมากกว่าที่ระบุไว้ โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 7 – 14 วัน โดยบางรายอาจจะมีการขอเอกสารยื่นยันรายได้เพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาอนุมัติวงเงินที่แท้จริงนั้น สินเชื่อ Xpress Loan พันทิพนำข้อมูลมานำเสนอ โดยจะอยู่ที่

– รายได้ 7,500 – 14,999 บาท/เดือน อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 0.8 เท่าของรายได้
– รายได้ตั้งแต่ 15,000 – 29,999 บาท/เดือน อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
– รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท)

และสิ่งที่สำคัญ คือ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินให้เป็นสำคัญ ดังนั้น หากต้องการให้ขอสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan หรือบัตรกดเงินด่วน Xpress Cash ให้ผ่าน บัญชีต้องมีเงินคงเหลือ

ส่วนความคิดเห็นในด้านลบนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีความล่าช้าในการพิจารณาสินเชื่อ ที่บางครั้งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 7 – 14 วัน โดยปกติจะสามารถดำเนินการได้ผ่านใน 8 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พร้อมตอบคำถามและให้ข้อมูลตลอดเวลา โดยในชุมชน Pantip ก็เช่นกัน

 

สินเชื่อ Xpress Loan ผ่านยากไหม ทำยังไงให้อนุมัติง่าย 2565

อ้างอิง 1 2

 

 

 
สินเชื่อ xpress loan ไม่ผ่าน
 
xpress loan กสิกร อนุมัติกี่วัน
 
สินเชื่อ แม่ค้า ออนไลน์ กสิกร Pantip
 
สินเชื่อเงินด่วน xpress loan ผ่าน k plus
 
วิธี ขอ สินเชื่อ ผ่าน K PLUS Pantip
 
สินเชื่อ ธนาคารไหน อนุมัติง่าย Pantip
 
สินเชื่อ xpress loan ผ่านแอพ
 
สินเชื่อ xpress cash ผ่านยากไหม