ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ยืมเงินออมสิน2564

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่พร้อมเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนเสมอมา ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และด้วยโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทและ 50000 บาทด้วยโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ที่มุ่งเน้นเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง และส่งผลกระทบไปในวงกล้างอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นด้วยมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่พร้อมขยายเวลาถึง มิถุนายน 2564 นี้ ธนาคารออมสินจึงพร้อมให้ยืมเงินออมสิน2564

โดยในครั้งนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อมานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่แล้ว กับบทความ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ยืมเงินออมสิน2564 โดยมีมากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เรายิบยกมานำเสนอให้ทุกท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

1.ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 2564

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทและ 50000 บาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีหลักประกันและบุคคลค้ำประกันการกู้ยืมเงินออมสิน2564 โดยจะอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี ข้อเพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • มีที่อยู่ สามารถติดต่อได้
 • ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ทั้งนี้การดำเนินการขอยืมเงินออมสิน2564 สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถดำเนินการลงทะเบียนการขอสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน โดยโครงการได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่างบประมาณจะหมด

หากทุกท่านมีความสนใจ ต้องการสมัคร สามารถดำเนินการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นอกจากออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 และ 50000 บาท กับโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ในครั้งนี้เราจึงขอนำเสนอผลิตภัณฑ์การให้ยืมเงินออมสิน2564 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทุกท่านสามารถดำเนินการขอยืมเงินออมสิน2564 ได้ โดยเรามาเริ่มกันที่

 

2.ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 2564

ในปี 2564 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 หรือมากกว่านั้นกับไทรทองอเนกประสงค์ ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น โดยรองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ก็สามารถยืมเงินออมสิน2564 เพื่อรักษาพยาบาล ปลดหนี้ หรือ อื่น ๆ ได้อย่างไร้กังวล แม้ไม่ใช่สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2564 แต่สินเชื่อยืมเงินออมสิน2564 ไทรทองอเนกประสงค์นี้ สามารถอนุมัติวงเงินออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ได้สูงสุดถึง 300,000 บาทสำหรับการกู้สินเชื่อเงินสด โดยมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงถึง 10 ล้านบาท ตามราคาประเมินของหลักทรัพยนั้น เช่น ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน เป็นต้น

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เป็นสินเชื่อเงินยืมเงินออมสิน2564 ที่คุณสามารถดำเนินการผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 25 ปี สำหรับกรณีที่ยืมเงินออมสิน2564 ไม่เกิน 3 แสนบาท และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปีสำหรับการขอสินเชื่อเงินสด ออมสินไม่เกิน 3 แสนบาท

สนใจสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือยืมเงินออมสิน2564 ที่นี่

 

3.ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 สินเชื่อ OD Happy life

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 2564

สินเชื่อให้ยืมเงินออมสิน2564 ตัวนี้เป็นสินเชื่อที่สามารถอนุมัติวงเงินให้คุณได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยออมสินปล่อยกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของสินเชื่อออมสิน OD Happy life ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

และด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่เป็นไปตามประกาศของธนาคารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดียวกับสินเชื่อให้ยืมเงินออมสิน2564 ดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลให้สินเชื่อ OD Happy life เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 หรือมากกว่านั้นที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 • ผู้ฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

ทั้งนี้ การพิจารณาของออมสินปล่อนสินเชื่อ OD Happy life นั้น เป็นการอนุมัติเงินกู้ที่จำนวนสูงมากถึง 10 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหลักประกันในการยืมเงินออมสิน2564 ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วม
 • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้ยืมเงินออมสิน2564 ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่ง ธนาคารออมสิน เรื่องการรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สนใจสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือยืมเงินออมสิน2564 สินเชื่อ OD Happy life ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2 3 4