ออมสินแจกเงิน 500 บาท 2565

“ออมสินแจกเงิน 500 บาท” สำหรับโครงการพิเศษของธนาคารออมสินสำหรับการมอบเงินรับขวัญ ให้เด็กแรกเกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2565 และทางธนาคารพร้อมแจกกระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์สำหรับทุกท่านที่เข้าฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป โดยทั้งหมดนั้น เราของยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหก หมดกังวลเรื่องวัน “April Fool Day” และด้วยบทความของเราในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้รับข้อมูลและรายละเอียดอย่างครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ “ออมสินแจกเงิน 500 บาท 2565” ดังนั้นเราไปดูกันเลย

 

ออมสินแจกเงิน 500 จริงหรือ?

 

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ดังนั้นทางธนาคารจึงพร้อมยินดีให้บริการและนำเสนอสิทธิพิเศษสุดให้กับลูกค้าและทุกท่านที่สนใจ ซึ่งในครั้งนี้ทางธนาคารออมสินยินดีให้เงิน 500 บาททันทีสำหรับเด็กแรกเกิดที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร โดยคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่กำลังมีน้องน้อยซึ่งเข้าเงื่อนไขสามารถติดต่อขอรับเงิน “ขวัญถุง” ได้ทันทีภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ทั้งนี้การพิจารณาการรับเงินจากออมสินแจกเงิน 500 บาท 2565 นั้น ธนาคารมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ ซึ่งโครงการนี้เป็นการให้บริการและนำเสนอสิทธิพิเศษโดยธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายสถาปนาธนาคารหรือเรียกว่าวัน “วันออมสิน” จำนวนทั้งสิ้น 500 บาทต่อราย ทั้งนี้ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม โดยมีการกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

  • บิดาหรือมารดาต้องมีสัญชาติไทย
  • ต้องเข้าขอรับเงินทุนประเดิมนี้ ที่ธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
  • ให้ทุกท่านที่ต้องการรับเงิน 500 บาทจากธนาคารออมสิน เตรียมเอกสาร ดังนี้ สูติบัตรของเด็ก/ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลซึ่งต้องมีการระบุหมายเลขบัตรประชาชนไว้/ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา
  • ทั้งนี้ธนาคารออมสินแจกเงิน 500 บาท จะเป็นการนำเงินไปเป็นทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

และสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ นั้น ทางธนาคารออมสินจะเป็นผู้กำหนดและมีการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กแรกเกิดตามโครงการนี้ ดังนั้นหากทุกท่านมีข้อสงสัยและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินได้ทันที และอย่าลืมว่าโครงการนี้สามารถเข้าติดต่อเผื่อรับเงินทุนประเดิมจากออมสินแจกเงิน 500 บาท 2565 ได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นี้

 

ออมสินแจกเงิน 500 บาท

ฝากเงิน 500 บาท พร้อมรับกระปุกชิงช้าสวรรค์

นอกจากโครงการออมสินแจกเงิน 500 บาท 2565 แล้วนั้น ทางธนาคารยังมีการนำเสนอโครงการพิเศษให้สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินโดยเฉพาะ กับโครงการฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และสามารถรับกระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์สุดน่ารักได้ทันที เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยทางธนาคารได้ดำเนินการเปิดให้จองสิทธิและลงทะเบียนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 ผ่าน 2 ช่องทางสำคัญคือ เว็บไซต์ของธนาคารและเปิดลงทะเบียนผ่าน GSB Society ซึ่งเป็น LINE Official ของธนาคารนั่นเอง และสำหรับทุกท่านที่ต้องการเข้าลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ ทางธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าลงทะเบียนได้เพียง 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิเท่านั้น และหลังจากนั้นทุกท่านจึงสามารถเลือกสาขาและวันที่จองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินได้ ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2565 โดยธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถดำเนินการฝากเงินได้ 3 ช่องทางคือ

  • เข้าติดต่อฝากเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
  • เข้าฝากเงินที่เครื่องรับฝากเงิน ADM
  • ฝากเงินผ่านแอปพลิเคชั่น mymo ของธนาคารออมสิน

นอกจากรายละเอียดและข้อมูลของโครงการฝากเงิน 500 รับกระปุกออมสินที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้น สำหรับทุกท่านที่ต้องการเข้าฝากเงินและรับกระปุกออมสินด้วยวิธีการ Walk in หรือท่านไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนไว้ก่อนนั้น ทางธนาคารจะให้สาขาที่ให้บริการ พิจารณาการฝาก ซึ่งผู้ฝากจะต้องนำสมุดบัญชีมาฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินด้วยตนเอง และให้ธนาคารสาขาบันทึกการรับกระปุกออมสินไว้ที่สมุดบัญชีของผู้นำฝาก

 

ออมสินแจกเงิน 500 บาท

การรับกระปุกออมสิน

ทางธนาคารออมสนได้ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขของการเข้ารับกระปุกออมสินไว้ โดยทุกท่านที่เข้าเงื่อนไขสามารถเข้ารับกระปุกออมสินได้ทันทีที่ธนาคารสาขาที่ลงทะเบียน ภายในวันที่ 1 – 7 เมษายน 2565 ซึ่งหากทุกท่านไม่สามารถรับกระปุกออมสินตามวันที่จองไว้ ทุกท่านยังสามารถเข้ารับได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ ธนาคารออมสินที่ท่านได้จองสิทธิไว้เท่านั้น นอกจากนี้หากทุกท่านยังมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝากเงิน 500 เพื่อรับกระปุกออมสิน หรือ ออมสินแจกเงิน 500 บาท 2565 สำหรับเด็กแรกเกิด ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทันทีที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ โทร 1115 ซึ่งอย่าลืมว่าต้องเข้ารับภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

 

อ้างอิง 1 2