อิออน อนุมัติ 30 นาที 2565

นอกจากบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นธนาคารแล้วนั้น คงต้องบอกตามตรงเลยว่าบัตรอิออนก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย ที่ใครหลาย ๆ คนต่างให้ความสนใจ เพราะนอกจากการมีบัตรอิออนไว้สำหรับกดเงินสดในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อถึงคราวที่ต้องการใช้เงินด่วน บัตรอิออนยังสามารถนำไปใช้ผ่อนสินค้าได้อีกด้วย สมกับการเป็นบัตรของบริษัทห้างสรรพสินค้าชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งในครั้งนี้ เรามีวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านและเคล็ดลับที่จะทำให้คุณ สามารถสมัครบัตรอิออน ไม่มีสลิปเงินเดือนได้ง่าย ๆ ทันที รวดเร็ว เพื่อนำบัตรอิออน 30 นาทีก็สามารถนำไปผ่อนของที่ต้องการ สินค้าหรือกดเงินสดได้ทันที กับบทความ “อิออน อนุมัติ 30 นาที 2565

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สมัครบัตรอิออน ไม่มีสลิปเงินเดือน

ส่วนใหญ่ผู้ที่มีความสนใจ และมีความต้องการสมัครบัตรอิออนนั้น จะเป็นเหล่าพนักงาน หรือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำ ซึ่งจะมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทอิออนระบุไว้ ในเรื่องของการยื่นขอสมัครบัตรอิออน ทั้งนี้ในการสมัครบัตรอิออน ไม่มีสลิปเงินเดือนนั้น อาจสามารถดำเนินการได้ โดยผู้สมัครใช้เอกสารอื่น ในการยืนยันรายได้แทน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนภายใน 3 เดือน ล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด

ดังนั้น ผู้สมัครบัตรอิออน ไม่มีสลิปเงินเดือน พอจะเห็นช่องทางในการดำเนินการสมัครบัตรแล้วว่าสามารถทำได้ แต่ในด้านอื่น ๆ ทั้งคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร)
 • เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองเงินเดือนภายใน 3 เดือน ล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว สำเนาใบทะเบียนการค้า/ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

 

อิออน อนุมัติ 30 นาที

วิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่าน

นอกจากขั้นตอนการเตรียมเอกสารแล้ว วิธีการยื่นสมัครประกอบกับการพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ย่อมมีความสำคัญต่อผลการพิจารณาอนุมัติบัตรอิออนด้วย ดังนั้น หากคุณมีคุณสมบัติพร้อมตรงตามเงื่อนไข และดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านได้ทันที ง่าย ๆ โดยไม่ต้องไปร้องขอเจ้าแม่หรือเจ้าพ่อที่ไหน และเพื่อให้คลายข้อสงสัย วันนี้เราพร้อมนำเสนอ สาเหตุที่ผู้สมัครหลาย ๆ ท่าน ไม่สามารถผ่านการพิจารณาของบัตรอิออน 30 นาทีก็รู้แล้วว่าเพราะเหตุใด ถึงไม่ผ่าน ซึ่งมีประเด็นต่าง  ๆ ดังนี้

สมัครบัตรอิออน ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

หลายท่านที่มีข้อสงสัย เรื่องวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านนั้น ประการแรกอาจเป็นเพราะท่าน ไม่ทราบรายละเอียดและสถานที่การรับสมัครบัตร โดยในปัจจุบัน วิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านนั้นมีหลายช่องทาง และหลายวิธีการ อาทิ การสมัครผ่าน เว็บไซต์อิออน คลิก ที่นี่ หรือการสมัครผ่านสำนักงานอิออน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สมัครผ่านตัวแทนรับสมัครอิออน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกแห่ง ในทุก ๆ จังหวัด หรือแม้กระทั่งตัวแทนในแต่ละจังหวัดที่ประจำอยู่ที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า

 

สมัครบัตรอิออน ไม่ผ่านเพราะคุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์

สำหรับทุกท่านที่มีความประสงค์ในการสมัครบัตรอิออน 30 นาทีก็สามารถรู้ผลได้นั้น ท่านต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

 • มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 • ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 8000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

นอกจากมีคุสมบัติที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว การตรวจสอบเรื่องการค้างชำระ หรือการตรวจประวัติทางการเงินก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพอิสระ หรือใช้เอกสารในการยืนยันรายได้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะต้องใช้คุณสมบัติและการพิจารณาจากด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการอนุมัติ ดังนั้น การรักษาประวัติทางการเงิน หรือที่เรียกกันติดปากว่า “รักษาเครดิต” นั้น จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ เป็นสิ่งสำคัญ

ในการพิจารณาและการอนุมัติบัตรอิออน 30 นาทีก็รู้ผลนั้น เบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อนั้น ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ เพราะในปัจจุบันการอ้างอิง สถานะของบุคคลที่น่าเชื่อถือนั้น สามารถที่จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้โทรศัพท์ หรืออ้างอิงจากประวัติการชำระค่าใช้บริการได้ ซึ่งสำหรับสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งนั้น ได้นำข้อมูลนี้มาใช้ประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้ง ยังสามารถสะท้อนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เป็นจริงได้มากกว่าการพิจารณาจากรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ซึ่งสามารถปั้นขึ้นมาได้ในความเป็นจริง

สุดท้ายนี้ ก่อนที่จะจากกันไป เราขอแนะนำข้อมูลบัตรอิออนอีกเล็กน้อย เผื่อเป็นอีกช่องทางและอาจเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ ทุกท่านที่กำลังมองหาวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่าน ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

 

อิออน อนุมัติ 30 นาที

บัตรกดเงินสด บัตรอิออน 30 นาทีอนุมัติ

Aeon Member Card เป็นบัตรกดเงินสดเพียงบัตรเดียวของ Aeon ที่สามารถกดเงินสด และผ่อนชำระสินค้า/ บริการ ได้ในบัตรเดียว โดยเป็นสินเชื่อพิเศษเพื่อเป็นเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้ ในคุณสามารถใช้บัตรอิออน 30 นาทีก็รู้ผล กดเงินสดจากเครื่องเบิกเงินของ Aeon ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียม และยังสามารถใช้บัตรนี้ เบิกถอนเงินสดได้จากตู้ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ และยังสามารถเบิกถอนเงินสดที่ไปรษณีย์ไทยได้อีกด้วยครับ เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • อายุ 20 – 65 ปี
 • มีรายได้ 8,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานในเขตการให้บริการของ Aeon

สนใจสมัคร AEON Member Card ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2