advertisement

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ Alzthai ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่มีการผลิตนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยี และการสร้างคอนเทนต์คุณภาพ เป็นธงนำพาสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิติทัล เว็บไซต์ Alzthai จึงมีความภูมิใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนไทย ทุกแห่งหน ทุกสถานภาพทางสังคม เริ่มตั้งแต่การ สมัครอีเมล์ Gmail การสมัครอีเมล์ Hotmail ไปจนถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และคาดว่าจะเผยแพร่ความรู้แนวทางการสร้างแอพของตนเองต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ บทความทั้งหมดใน เว็บไซต์ ALZthai.com เป็นผลงานของผู้ดูแลเว็บไซต์สร้างสรรค์ขึ้นเอง สามารถนำไปใช้หรือเผยแพร่ได้หากได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์

สำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการยืมเงิน สินเชื่อเงินด่วน เราทำหน้าที่เพียงแค่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาแนะนำให้ผู้ที่สนใจได้ใช้วิจารณญาณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเองเท่านั้น เราไม่ได้ให้บริการยืมเงิน สินเชื่อแต่อย่างใด รวมทั้งไม่สนับสนุนเงินกู้นอกระบบทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

error: Content is protected !!