เงินฝากออมสินดอกเบี้ยสูง มีอะไรบ้าง 2566

ออมไหนจะดีเท่ากับ การออมกับตัวพ่อของการออมเงินอย่างธนาคารออมสิน ซึ่ง ณ เวลานี้มีผลิตภัณฑ์การออมที่น่าสนใจด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมสินสุดพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ออมสิน ดอกเบี้ย สูง 2566 ได้ง่าย ๆ 

 

เงินฝากออมสินดอกเบี้ยสูง 2566

ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลของเงินฝากออมสินดอกเบี้ยสูง ทุกท่านคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญอย่างการเปิดบัญชีเงินฝากและกลไกของดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน ซึ่งจะมีเงื่อนไขบางรายการที่ผู้ฝากจะต้องยอมรับและดำเนินการตาม เพื่อให้บรรลุเงื่อนไข ทุกท่านจึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมสินสูงตามที่ได้โฆษณาไว้ เพราะในความเป็นจริง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมสินที่ว่าสูง หรือที่ว่าดีน่าสนใจนั้น ตัวเลขจริง ๆ ก็ไม่ได้สูงจนสามารถสร้างส่วนต่างให้ท่านมากมายนัก ดังนั้น เมื่อจะตัดสินใจฝากเงินกับบัญชีเงินฝากออมสินดอกเบี้ยสูงแล้ว ทุกท่านก็ควรจะเข้าใจข้อเท็จจริงนี้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขนั่นเอง 

เงินฝากสุดฮอต ปะทะ เงินฝากสุดคูล

จากข่าวการประชาสัมพันธ์ของเงินฝากออมสินดอกเบี้ยสูง 2566 นั้น พบว่า ในเวลานี้คงจะไม่มีบัญชีเงินฝากใดจะน่าสนใจไปมากกว่าการเปิดเงินฝากดอกเบี้ยสูงเผื่อเรียก 9 เดือนและบัญชีเงินฝากออมสินดอกเบี้ยสูง 12 เดือน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ล่าสุดที่พร้อมนำเสนออัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษแก่ทุกท่านที่กำลังมองหาวิธีการฝากเงินธนาคารออมสินยังไงให้ได้ดอกเบี้ยเงินฝากสูง ซึ่งการฝากเงินนี้มาพร้อมกับรายการรับฝากเงิน 2 รายการสำคัญคือ

 • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน พร้อมนำเสนอการรับฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูง ที่ 0.90% ต่อปี
 • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน พร้อมนำเสนอการรับฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูง ที่ 1.25% ต่อปี เทียบเท่าการฝากเงินประจำที่ 1.47% ต่อปี

ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมของรายการฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูง ทั้ง 2 รายการนั้น เราจะขอนำเสนอแยก ดังข้อมูลต่อไปนี้

ฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูง เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน

ว่าจะเก็บเงินเองแต่เชื่อหรือไม่ ท่านเองก็อาจจะเผลอใจซื้อข้าวซื้อของตามใจ หรืออาจจะจับจ่ายเงินเก็บนั้นออกไปโดยไม่ทันรู้ตัว ดังนั้น ลองเลือกพิจารณาเปิดบัญชีฝากเงินกับรายการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือนของธนาคารออมสินดูได้ โดยมีเป้าหมายระยะสั้นให้มีเงินเก็บไว้ใช้ อุ่นใจด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมสินพิเศษเพิ่มเติมและเป็นรายการเงินฝากที่ไม่มีการหักภาษี ทั้งนี้การเข้าฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูงรายการนี้ โดยทางธนาคารได้มีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก ออมสิน ดอกเบี้ย สูง 2566 ไว้ คือ

 • บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำได้ที่ 10,000 บาท
 • และจะสามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยไม่มีการจำกัดจำนวนฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูงต่อราย
 • เมื่อครบกำหนด 9 เดือนนับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะดำเนินการโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกคู่โอนของท่าน

ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.90% ต่อปี หากท่านเริ่มต้นฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูงนี้ตั้งแต่ต้นปี รับรองว่าปลายปีท่านเองจะมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายได้อย่างปลอดภัยแน่นอน มั่นใจได้มากกว่านำไปลงทุนหรือเก็บไว้เอง ซึ่งมีโอกาสจะใจแตกนำเงินมาใช้เปล่า ๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าดูได้ ที่นี่ เงินฝาก ออมสิน ดอกเบี้ย สูง 2566 พิเศษ 9 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน

เรียกได้ว่าเป็นรายการบัญชีเงินฝาก ออมสิน ดอกเบี้ย สูง 2566ทีทมีความใกล้เคียงกันอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพราะรายการรับฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูง เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือนนั้นสามารถเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถเก็บออมได้อย่างมั่นใจ ด้วยการนำเสนออัตราดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษ ให้ทุกท่านสามารถออมเงินได้อย่างเต็มที่คุ้มค่ากับการรอถึง 15 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้

 • เดือนที่ 1 – 6 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.75 ต่อปี
 • เดือนที่ 7 – 12 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • เดือนที่ 13 – 14 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ร้อยละ 1.65 ต่อปี
 • เดือนที่ 15 อัตราดอกเบี้ยฝกาเงินออมสินดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ ร้อยละ 4.99 ต่อปี

เรียกได้ว่ารับเงินดอกเบี้ยไปเต็ม ๆ ทั้งนี้เมื่อนำรายการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก 15 เดือนรายนี้จะเฉลี่ย ทุกท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมสินอยู่ที่ร้อย 1.25 ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูงแบบฝากประจำเลยทีเดียว โดยรายการรับฝากเงินนี้มีเงื่อนไขที่น่าสนใจเช่นกัน ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

 • บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำได้ที่ 10,000 บาท
 • และจะสามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยไม่มีการจำกัดจำนวนฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูงต่อราย
 • เมื่อครบกำหนด 15 เดือนนับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะดำเนินการโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกคู่โอนของท่าน

ซึ่งรายการเงินฝาก ออมสิน ดอกเบี้ย สูง 2566 ทั้ง 2 รายการนั้น ทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการเปิดบัญชีได้ทันที ตั้งแต่เวลานี้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 และหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าดูได้ ที่นี่ ฝากเงินออมสินดอกเบี้ยสูง พิเศษ 15 เดือน

 

อ้างอิง 1 2